I Kärlekens namn
Imam Ali(A) sade:

”Månaden Ramadan är Guds månad, månaden Sha’ban är Profetens(S) månad och månaden Rajab är min månad.”DU är så som jag älskar så låt mig bli som DU älskar

A’mal och duaa
För specifika månader

Hijra

kalender

Imam Hosseins(A)

månad

Imam Alis(A)

månad

Profetens(S)

månad

Guds(SWT)

månad

Shawwal

månad

Dahw al-ardh

månad

Pilgrimsfärds

månad

Duaa och ziyarah
för varje veckodag

O min Herre, i min fattigdoms boning har jag något som DU inte har i Din höga tron; för jag har Dig och DU har ingen som liknar Dig!

Duaa och ziyarah
Diverse duaa och ziyarat
Salat (bön)
för specifika
ändamål & tillfällen
Själens ro
Information om
salat (bön)
Hjärtats kärlek
Information om
duaa (åkallelse)