Imam Mahdis (AJ) duaa under Rajab

      Imam Mahdis Duaa under Rajab

Imam Mahdis(AJ) duaa under månaden Rajab

Den stora mystikern Ayatullah Jawad Maliki Tabrizi(RA) säger att genom denna duaa (åkallelse) öppnas många portar till kunskap upp för de som är värdiga. Sheikh Tusi(RA) relaterar att detta nobla alster kom från den heliga Imamen(AJ) via hans första speciella representant, Abu Jafar Mohammad ibn Uthman ibn Sa’id(RA). Läs den varje dag under månaden Rajab.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige

اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك المستسرون بأمرك الواصفون لقدرتك المعلنون لعظم

O Allah, jag ber Dig vid meningen bakom allt det som de som styrs av Din auktoritet åkallar Dig med; de som är anförtrodda med Din mystik, välkomnar Dina kommandon, lovprisar Din styrka och förkunnar Ditt majestät.

أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادن لكلماتك و أركانا لتوحيدك و آياتك و مقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان

Jag ber Dig vid Din vilja som talar genom dem, för DU har utnämnt dem som underlag för Dina ord och pelare i bekännandet av Din enhet, Dina tecken och Dina ställningar som aldrig läggs ner någonstans.

يعرفك بها من عرفك لا فرق بينك و بينها إلا أنهم عبادك و خلقك فتقها و رتقها بيدك

De som känner Dig gör det genom dem. Det finns ingen skillnad mellan Dig och dem förutom att de är Dina tjänare och Din skapelse, deras aktivitet och stillhet är i Din hand,

بدؤها منك و عودها إليك أعضاد و أشهاد و مناة و أزواد و حفظة و رواد

deras ursprung är hos Dig och deras återvändo är till Dig. De är hjälpare, vittnen, prövare, beskyddare, försvarare och sökare.

فبهم ملأت سماءك و أرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت

DU fyllde Din himmel och Din jord med dem tills det blev uppenbart att det inte finns någon gud utom DU.

فبذلك أسألك و بمواقع العز من رحمتك و بمقاماتك و علاماتك أن تصلي على محمد و آله و أن تزيدني إيمانا

Så jag ber Dig vid [allt] det, vid positionerna av Din nåds makt, och vid Dina ställningar och symboler att DU välsignar Mohammad och hans familj, och stärker mig i tro och ståndaktighet.

و تثبيتا يا باطنا في ظهوره و يا ظاهرا في بطونه و مكنونه يا مفرقا بين النور و الديجور يا موصوفا بغير كنه و معروفا بغير شبه حاد كل محدود

O Innerlige i Sin ytlighet och Yttre i Sin innerlighet! O Åtskiljaren av ljus och mörker! O [den som är] beskriven med annat än [Sitt] väsen och välkänd med annat än [en] like. O Begränsaren av det som begränsat,

و شاهد كل مشهود و موجد كل موجود و محصي كل معدود و فاقد كل مفقود ليس دونك من معبود أهل الكبرياء و الجود

Vittnet över allt som går att se, Givaren av existens till allt existerande, Räknaren av allt som går att räkna och Fråntagaren av allt som kan fråntas! Ingen dyrkas utom DU, O Innehavaren av makt och generositet!

يا من لا يكيف بكيف و لا يؤين بأين يا محتجبا عن كل عين يا ديموم يا قيوم و عالم كل معلوم

O Den som inte begränsas av ”hur” eller bestäms av ”var”! O Beslöjade från alla ögon! O Evige! O Självförsörjande och Vetaren av allt som går att veta!

صل على عبادك المنتجبين و بشرك المحتجبين و ملائكتك المقربين و بهم الصافين الحافين

Välsigna Dina utvalda tjänare, Din beslöjade mänsklighet, Dina nära änglar och den okända mångfald [av änglar] som satts i led [runt tronen].

و بارك لنا في شهرنا هذا الرجب المكرم و ما بعده من أشهر الحرم و أسبغ علينا فيه النعم و أجزل لنا فيه القسم و أبرر لنا فيه القسم

Och välsigna oss i denna respekterade och nobla Rajab-månad och de heliga månader som följer den. Skänk oss oberäkneliga välsignelser i den, utöka vår inkomst, och uppfyll för oss [våra] löften.

باسمك الأعظم الأجل الأكرم الذي وضعته على النهار فأضاء و على الليل فأظلم

Vid Ditt mäktigaste, största och noblaste namn, som placerades på dagen så att den ljusnade och på natten så den mörknade!

و اغفر لنا ما تعلم منا و لا نعلم و اعصمنا من الذنوب خير العصم و اكفنا كوافي قدرك و امنن علينا بحسن نظرك

Och förlåt oss det som vi inte vet men som DU vet, skydda oss från synder med det bästa skyddet, få våra tillgångar som DU bestämt för oss att räcka, var välvillig mot oss med Din rättvisa hänsyn,

و لا تكلنا إلى غيرك و لا تمنعنا من خيرك و بارك لنا فيما كتبته لنا من أعمارنا و أصلح لنا خبيئة أسرارنا و أعطنا منك الأمان

lämna oss inte åt något annat än DU, håll oss inte borta från Din godhet, välsigna oss under den livslängd som DU har utmätt för oss, sätt i ordning våra hjärtans innersta vrå, ge oss skydd från Dig,

و استعملنا بحسن الإيمان و بلغنا شهر الصيام و ما بعده من الأيام و الأعوام يا ذا الجلال و الإكرام

få oss att agera efter den bästa tron, och för oss till fastans månad samt dagarna och åren som följer den. O majestätens och ståtens Herre!