Den 27:e månaden Rajab

Den 27:e av månaden Rajab är den dag då Profeten(S) fick sin första uppenbarelse i grottan Hira i Mecka. Natten till den 27:e av månaden Rajab är således en högst välsignad natt.


A’mal (dyrkanshandlingar) för natten till den 27:e av månaden Rajab:

 1. Utför ghosl (helkroppstvagning) och ta på dig rena kläder.
 2. Skänk allmosa i Guds namn.
 3. Alldeles innan midnatt, be en 12 rak’at (böneenheter) bön, dvs. 6 st böner om vardera 2 rak’at. I varje rak’a recitera surah al‑Fatiha och någon annan surah (Koran-kapitel); välj ut en surah från surah Mohammad till och med surah an-Nas.

Efter salam (fredshälsning), recitera följande surah 7 gånger vardera:

 • Surah al-Fatiha
 • Surah al-Ikhlas
 • Surah al-Falaq
 • Surah an-Nas
 • Surah al-Kafirun
 • Surah al-Qadr
 • Ayat al-Kursi (verserna 2:255-257 i den heliga Koranen)

Efter detta, recitera följande duaa (åkallelse):

الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا و لم يكن له شريك في الملك و لم يكن له ولي من الذل و كبره تكبيرا

All tacksamhet och lovprisande hör till Allah som inte har tagit Sig Själv någon son, som inte har någon partner i suveränitet, och inte heller har någon beskyddande vän av vilken Han är beroende. Och [allt] prisar Honom för all storslagenhet och prakt.

اللهم اني اسألك بمعاقد عزك علی اركان عرشك و منتهی الرِّحمة من كتابك و باسمك الاعظم الاعظم الاعظم و ذكرك الاعلی الاعلی الاعلی و بكلماتك التّامات ان تصلي علی محمّد و آل محمّد و ان تفعل بي ما انت اهله

O Allah, jag bönfaller Dig vid namnet av svårigheten att förstå angelägenheterna bakom Din makt och auktoritet [som är] verkställd utifrån Din a’rsh (trons) fundament, och [vid namnet av] den oändliga nåden i Din bok, vid Ditt storslagna, förnäma och mest Storsinta namn, vid Din nobla, förnäma och mest Upphöjda ära, och vid namnet av Dina hela, kompletta och perfekta Ord, att skicka Dina välsignelser över Profeten Mohammad och hans hushåll, och att behandla mig i enlighet med Ditt förlåtande.

 1. Recitera ziyarat (vördnadshälsningar) av den heliga Profeten(S).
 2. Recitera ziyarat av Imam Ali(A).

 A’mal (dyrkanshandlingar) för dagen den 27:e av månaden Rajab:

 1. Utför ghosl (helkroppstvagning) och ta på dig rena kläder.
 2. Iaktta fasta.
 3. Skänk allmosa i Guds namn.
 4. Recitera ziyarat av den heliga Profeten(S).
 5. Recitera ziyarat av Imam Ali(A).
 6. Recitera salawat (välsignelser över Profeten och hans Ahl al-Bait) så många gånger som möjligt.
 7. Be en 12 rak’at bön i 6 omgångar om vardera 2 rak’at. I varje rak’a, recitera surah al-Fatiha och någon annan surah.

Efter salam, recitera följande 4 gånger vardera:

 • Surah al-Fatiha
 • Surah al-Ikhlas
 • Surah al-Kafirun
 • Surah an-Nas
 • Surah al-Falaq
 • Ayat al-Kursi (verserna 2:255-257 i den heliga Koranen)
لا اله الا الله و الله اكبر و سبحان الله و الحمد لله و لا حول و لا قوه الا بالله العلي العظيم
 • La ilah-a illa Allah-o wa Allah-o Akbar wa subhan Allah-e wa al-hamd-o lillah-e wa la hawl-a wa la qowwat-a illa billah al-Ali al-Adhim

  Det finns ingen gudom utom Allah. Allah är störst. Prisad och fri från brister äro Allah. All tacksamhet och lovprisande hör till Allah. Det finns ingen auktoritet eller makt förutom hos Allah, den Högste, den Store.
الله الله ربّي لا اشرك به شيئا
 • Allah-o Allah-o rabbi, la oshrek-o behi shay’aAllah! Allah! Min Herre! Jag likställer inte något vid Honom.
لا اشرك بربّي احدا
 • La oshrek-o be rabbi ahad-a

  Jag sätter inte något vid Hans sida.