Koraniska duaa

Fyra enkla och effektiva koraniska duaa – Imam Sadiq(A)

Imam Sadiq(A) har uttryckt sin förvåning över varför troende som är i behov av hjälp inte använder 4 enkla och effektiva duas som finns tillgängligt för dem.

Dessa är koraniska verser, omedelbart efter dessa verser följer de verser som är en lösning för det problemet så vi reciterar endast föregående del av versen.

1. För att komma över rädslan för auktoriteten.

أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

”Och jag lägger mitt öde i Guds händer, Gud som inte förlorar någon av Sina tjänare ur sikte.” [Den heliga Koranen 40:44]

2. För uppehälle (rizq)

مَا شَاء اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

”Ske Guds vilja! Det finns ingen styrka utom hos Gud!” [Den heliga Koranen 18:39]

3. För sorger.

لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

”Ingen gudom finns utom Du! STor är Du i Din härlighet! Jag har i sanning handlat orättfärdigt.” [Den heliga Koranen: 21:87]

4. Andra saker och behov.

حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

”Vi behöver ingen annan hjälpare än Gud. Var finns en mäktigare beskyddare?” [Den heliga Koranen 3:173]

Det finns vissa villkor som måste uppfyllas innan dessa böner accepteras: (t ex att en person måste vara gift ifall han ber om ett barn):

a) Taqwa – Gudsfruktan

b) Ansträngningar och uthållighet. Ansträngningar som Sarahs mellan Safa och Marwa samt att man har tålamod i att inte ge upp och fortsätta de sju ronderna.

c) Tron på att det fungerar och inte attityd som ”Vad kan några rader göra?”

Dessa kommer om Gud vill resultera i resultat bortom fantasin, som zamzam trots att det som önskades inte var mer än en kopp vatten!