Månaden Ramadan

Profeten(S) sade: ”Sannerligen är månaden Ramadan en storslagen månad. I den mångfaldigar Allah(SWT) de goda gärningarna, i den raderar Allah(SWT) de onda gärningarna, och i den upphöjer Allah(SWT) rangerna.” [Wasael al-Shia, vol. 10, s. 312]

Profeten(S) sade även: ”Sannerligen har månaden Ramadan erhållit sitt namn på grund av dess förmåga att förbränna synderna.” [Kanz al-Ummal, hadith nr 23688]

Imam Ridha(A) sade: ”Den som under månaden Ramadan läser en enda vers ur Koranen [får det räknat för sig] att denne har läst hela Koranen under de andra månaderna.” [Al-Bihar, vol. 93, s. 341]

Profeten(S) sade: “Himlens dörrar öppnas på den första dagen av månaden Ramadan, och stängs inte förrän sista dagen av den månaden.” [Bihar al-Anwar, vol. 93, s. 344]

Mångtaliga är de återberättade ahadith (återberättelser) som rör denna välsignade månad då synder förlåts, böner accepteras, åkallelser besvaras och önskemål beviljas under det gudomliga gästabudet – må vi alla, med Guds välsignelse, tillskrivas varje välsignelse som Hans sanna tjänare tillskrivs, och må vi uppnå och erhålla Laylat al-Qadr och dess gudomliga innebörd, vid Profeten Mohammad(S) och Ahl al-Bait(A), inshaAllah!