Första natten och dagen av den heliga månaden Ramadan

Första natten och dagen av den heliga månaden Ramadan

A’mal (dyrkanshandlingar) för natten till den första av månaden Ramadan (kvällen till 29:e eller 30:e Sha’ban):

  1. Utför ghosl (helkroppstvagning). Det är rekommenderat att utföra ghosl och tvätta huvudet trettio gånger med en handfull vatten för varje gång.
  2. Be en två rak’at bön. I varje rak’a recitera surah al-Fatiha och surah al-An’am. Be sedan Allah(SWT) att hålla dig frisk från alla sjukdomar under årets resterande dagar.
  3. Recitera duaa (åkallelse) för den sista natten av månaden Sha’ban.
  4. Recitera duaa för månens iakttagelse.
  5. Recitera följande duaa:
  6. Recitera duaa nr 44 (välkomnandet av månaden Ramadan) i Sahifa Sajjadiya.
  7. Recitera duaa Jawshan Kabir.
  8. Recitera duaa Hajj.

– Det är högst rekommenderat att ofta recitera den heliga Koranen under de första timmarna av månaden Ramadan.