Munajat Imam Ali(A)

Denna munajat (tillbedjan av Gud) nämns bland de a’mal som utförs vid besök av Masjed Kufa som är den moské där det förgiftade svärdsslaget av den fördömde Ibn Muljam högg till Imam Alis(A) välsignade hjässa under Fajr-bönen, 21 Ramadan år 40 e.H. Denna munajat innehåller djupa innebörder som för själen till andliga höjder.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

اللهم اني اسألك الأمان يوم لاينفع مال ولا بنون إلا من اتى الله بقلب سليم

O Allah, jag bönfaller Dig om skydd den Dag då varken rikedom eller söners [mångfald] skall vara till gagn, och då bara den [kan känna sig trygg] som stiger fram inför Gud med rent hjärta” (den heliga Koranen 26:88-89).

واسألك الأمان يوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلا

Och jag bönfaller Dig om skydd den Dag då den orättfärdige biter sig i handen [i förtvivlan] och ropar: ’Om jag ändå hade följt sändebudets väg!’” (Den heliga Koranen 25:27)

واسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام

Och jag bönfaller Dig om skydd den Dag då de trotsiga, obotfärdiga syndarna skall kännas igen på sina [särskilda] kännetecken och de skall gripas i pannluggen och i fötterna” (den heliga Koranen 55:41).

واسألك الأمان يوم لايجزي والد عن ولده ولامولود هوجاز عن وَالِدِهِ شيئا إن وعد الله حق

Och jag bönfaller Dig om skydd den Dag ”då en fader inte kan lösköpa sin son och en son inte kan överlämna sig som lösen för sin fader! Guds löfte är sanning” (den heliga Koranen 31:33).

واسألك الأمان يوم لاينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار

Och jag bönfaller Dig om skydd ”då syndarnas alla ursäkter skall förbli ohörda och nådens dörr slås igen och de skall [förvisas till] en usel boning” (den heliga Koranen 40:52).

واسألك الأمان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئيذ لله

Och jag bönfaller Dig om skydd den Dag ”då ingen människa kan hjälpa en annan; den Dag då [det blir uppenbart att] all makt och all myndighet tillhör Gud” (den heliga Koranen 82:19).

واسألك الأمان يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئد شأن يغنيه

Och jag bönfaller Dig om skydd den Dag då människan kommer ”att undvika sin broder, och sin moder och sin fader, och sin hustru och sina barn, ja, var och en av dem skall ha nog av sina egna bekymmer” (den heliga Koranen 80:34-37).

واسألك الأمان يوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه

Och jag bönfaller Dig om skydd den Dag för att köpa sig fri från straffet kommer den obotfärdige syndaren den Dagen att vilja offra [till och med] sina barn, sin hustru, sin broder, de anhöriga som hade beskyddat honom (70:11-13)

ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضى نزاعة للشوى

Ja, alla jordens invånare – [om] han på så sätt kan rädda sig. Ack, nej! [Han slipper inte ifrån denna] rasande eld, som skall [bränna] bort hans hud upp till och med huvudsvålen!  (70:15-16)

مولاي يامولاي انت المولى وأنا العبد وهل يرحم العبد إلا المولى

Min Herre, O min Herre, DU är Herren och jag är slaven, och vem förutom Herren kan vara slaven nådig?

مولاي يامولاي انت المالك وأنا المملوك وهل يرحم المملوك إلا المالك

Min Herre, O min Herre, DU är Ägaren och jag är den ägda, och vem förutom Ägaren kan vara den ägda nådig?

مولاي يامولاي انت العزيز وأنا الذليل وهل يرحم الذليل إلا العزيز

Min Herre, O min Herre, DU är den Mäktige och jag är den undergivne, och vem förutom den Mäktige kan vara den undergivne nådig?

مولاي يامولاي انت الخالق وأنا المخلوق وهل يرحم المخلوق إلا الخالق

Min Herre, O min Herre, DU är Skaparen och jag är den skapade, och vem förutom Skaparen kan vara den skapade varelsen nådig?

مولاي يامولاي انت العظيم وأنا الحقير وهل يرحم الحقير إلا العظيم

Min Herre, O min Herre, DU är den Kraftfulle och jag är den förkastlige, och vem förutom den Kraftfulle kan vara den förkastlige nådig?

مولاي يامولاي انت القوي وأنا الضعيف وهل يرحم الضعيف إلا القوي

Min Herre, O min Herre, DU är den Starke och jag är den svage, och vem förutom den Starke kan vara den svage nådig?

مولاي يامولاي انت الغني وأنا الفقير وهل يرحم الفقير إلا الغني

Min Herre, O min Herre, DU är den Tillräckliga [Dig Själv nog] och jag är den fattige, och vem förutom den Tillräckliga kan vara den fattige nådig?

مولاي يامولاي انت المعطي وأنا السائل وهل يرحم السائل إلا المعطي

Min Herre, O min Herre, DU är den Skänkande och jag är den bedjande, och vem förutom den Skänkande kan vara den bedjande nådig?

مولاي يامولاي انت الحي وأنا الميت وهل يرحم الميت إلا الحي

Min Herre, O min Herre, DU är den Levande och jag är den döde, och vem förutom den Levande kan vara den döde nådig?

مولاي يامولاي انت الباقي وأنا الفاني وهل يرحم الفاني إلا الباقي

Min Herre, O min Herre, DU är den Evige och jag är den obeständige, och vem förutom den Evige kan vara den obeständige nådig?

مولاي يامولاي انت الدائم وأنا الزائل وهل يرحم الزائل إلا الدائم

Min Herre, O min Herre, DU är den Bestående och jag är den tillfällige, och vem förutom den Bestående kan vara den tillfällige nådig?

مولاي يامولاي انت الرزاق وأنا المرزوق وهل يرحم المرزوق إلا الرازق

Min Herre, O min Herre, DU är den Försörjande och jag är den välsignade, och vem förutom den Försörjande kan vara den välsignade nådig?

مولاي يامولاي انت الجواد وأنا البخيل وهل يرحم البخيل إلا الجواد

Min Herre, O min Herre, DU är den Generöse och jag är girige, och vem förutom den Generöse kan vara den girige nådig?

مولاي يامولاي انت المعافي وأنا المبتلى وهل يرحم المبتلى إلا المعافي

Min Herre, O min Herre, DU är den Botande och jag är den lidande, och vem förutom den Botande kan vara den lidande nådig?

مولاي يامولاي انت الكبير وأنا الصغير وهل يرحم الصغير إلا الكبير

Min Herre, O min Herre, DU är den Store och jag är den betydelselöse, och vem förutom den Store kan vara den betydelselöse nådig?

مولاي يامولاي انت الهادي وأنا الضال وهل يرحم الضال إلا االهادي

Min Herre, O min Herre, DU är den Ledande och jag är den vilsna, och vem förutom Den Ledande kan vara den vilsna nådig?

مولاي يامولاي انت الرحمن وأنا المرحوم وهل يرحم المرحوم إلا الرحمن

Min Herre, O min Herre, DU är den Barmhärtige och jag är den skonade, och vem förutom den Barmhärtige kan vara den skonade nådig?

مولاي يامولاي انت السلطان وأنا الممتحن وهل يرحم الممتحن إلاالسلطان

Min Herre, O min Herre, DU är Härskande och jag är den prövade, och vem förutom Härskande kan vara den prövade nådig?

مولاي يامولاي انت االدليل وأنا المتحير وهل يرحم المتحير إلا االدليل

Min Herre, O min Herre, DU är Vägledaren och jag är den förvirrade, och vem förutom Vägledaren kan vara den förvirrade nådig?

مولاي يامولاي انت الغفور وأنا المذنب وهل يرحم المذنب إلا الغفور

Min Herre, O min Herre, DU är den Förlåtande och jag är syndaren, och vem förutom den Förlåtande kan vara syndaren nådig?

مولاي يامولاي انت الغالب وأنا المغلوب وهل يرحم المغلوب إلا الغالب

Min Herre, O min Herre, DU är den Segrande och jag är den besegrade, och vem förutom den Segrande kan vara den besegrade nådig?

مولاي يامولاي انت الرب وأنا المربوب وهل يرحم المربوب إلا الرب

Min Herre, O min Herre, DU är den Närande och jag är närd, och vem förutom den Närande kan vara den som är närd nådig?

مولاي يامولاي انت المتكبر وأنا الخاشع وهل يرحم الخاشع إلا المتكبر

Min Herre, O min Herre, DU är den Storslagne och jag är den ödmjuke, och vem förutom den Storslagne kan vara den ödmjuke nådig?

مولاي يامولاي ارحمني برحمتك وارض عني بجودك وكرمك وفضلك ياذا الجود والأحسان والطول والإمتنان برحمتك ياأرحم الراحمين

Min Herre, O min Herre, förbarma över mig genom Din Barmhärtighet, och var tillfreds med mig genom Din Givmildhet, Din Storhet och Nåd, O den Generöse och Välgörande, O den Allsmäktige och Beskyddare, genom Din Barmhärtighet, O den mest Barmhärtiga