Lördagens duaa (åkallelse)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillaahir-rah’maanir-rah’eem

I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige

بِسْمِ اللَّهِ كَلِمَةِ الْمُعْتَصِمِينَ ، وَ مَقَالَةِ الْمُتَحَرِّزِينَ وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ جَوْرِ الْجَائِرِينَ

Bismillah kalimatul mua’ tas’imeena wa maqaalatul mutah’arrizeen wa a-o’od’u billaahi min jawril jaaa- ireena

”I Allahs Namn” är orden som besökarna av helgedomarna upprepande reciterar, och som den mycket försiktige ofta upprepar för att söka skydd. För detta söker jag tillflykt hos Allah från de orättvisas förtryck,

وَ كَيْدِ الْحَاسِدِينَ ، وَ بَغْيِ الطَّاغِينَ ، وَ أَحْمَدُهُ فَوْقَ حَمْدِ الْحَامِدِينَ

Wa kaydil h’aasideena wa baghyiz’ zaalimeen wa ah’maduhoo fawqa h’amdil haamideen

från de avundsjukas lögnaktiga illvilja i syfte att sprida försåt och lägga fällor, och från tyranners orättvisor och övervåld, och jag utropar Hans prisande, gör bättring och går längre än andra lovprisare.

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْوَاحِدُ بِلَا شَرِيكٍ ، وَ الْمَلِكُ بِلَا تَمْلِيكٍ لَا تُضَادُّ فِي حُكْمِكَ

Allahumma antal waah’idu bilaa shareekin wal maliku bilaa tamleekin laa tuz”aaddu fee hukmika

O Allah, DU är den Ende, utan medhjälpare, och Herren utan att ha skapats. Det existerar ingen motsägelse eller meningslöshet i Dina kommandon,

وَ لَا تُنَازَعُ فِي مُلْكِكَ ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ

Wa laa tunaaza-u’ fee mulkika as-aluka an tus’alliya a’laa muh’ammadin a’bdika wa rasoolika

inte heller existerar det laglöshet i Ditt kungadöme. Jag bönfaller Dig att skicka dina välsignelser över Mohammad, Din tjänare och Din Budbärare,

وَ أَنْ تُوزِعَنِي مِنْ شُكْرِ نَعْمَائِكَ مَا يَبْلُغُنِي فِي غَايَةِ رِضَاكَ ، وَ أَنْ تُعِينَنِي عَلَى طَاعَتِكَ

Wa an toozi-a’nee min shukri nua’- maaka maa tablughu bee ghaayata riz”aaka wa an tu-e’enanee a’laa t’aa-a’tika

och att låta mig be Dig om upplysning och inspiration så att jag känner tacksamhet för Dina gåvor, och få Ditt godkännande i slutändan, och att hjälpa mig att lyda Dig,

،وَلُزُومِ عِبَادَتِكَ ، وَ اسْتِحْقَاقِ مَثُوبَتِكَ بِلُطْف عِنَايَتِكَ

Wa luzoomi i’badatika was tih’qaaqi mathoobatika bi lut’fi i’naayatika

och instinktivt dyrka Dig, och förtjäna Dina belöningar som ett resultat av Ditt mycket vänliga beskydd,

،وَ تَرْحَمَنِي بِصَدِّي عَنْ مَعَاصِيكَ مَا أَحْيَيْتَنِي ، وَ تُوَفِّقَنِي لِمَا يَنْفَعُنِي مَا أَبْقَيْتَنِي

Wa tarh’amanee bi s’adee a’n ma-a’as’eeka maa ah’yaytanee wa tuwafiqanee limaa yanfa-unee maa abqaytanee

och att DU förbarmar Dig över mig och hindrar mig från att överträda gränserna för [Dina] förbud så länge som jag är vid liv, och visa vägen till det som är användbart och fördelaktigt för mig tills jag fortgår (överlever),

،وَ أَنْ تَشْرَحَ بِكِتَابِكَ صَدْرِي ، وَ تَحُطَّ بِتِلَاوَتِهِ وِزْرِي

Wa an tashrah’a bikitaabika s’adree wa tah’utta bi – tilaawatihee wizree

och låta mig ta till hjärtat innebörden av Din bok, och genom dess läsning släppa den tunga bördan [av synder],

،وَ تَمْنَحَنِي السَّلَامَةَ فِي دِينِي وَ نَفْسِي ، وَ لَا تُوحِشَ بِي أَهْلَ أُنْسِي

Wa tamnah’nis salaamata fee deenee wa nafsee wa laa tooh’isha bee ahla unsee

och låta mig få välfärd och frälsning som en gåva, och inte låta min familj och mina vänner, som älskar mig, lämna mig ensam.

وَ تَمِّمْ إِحْسَانَكَ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِي ، كَمَا أَحْسَنْتَ فِيمَا مَضَى مِنْهُ ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين

Wa tutimma ih’saanaka feemaa baqiya min u’mree kamaaa ah’santa

Låt Dina välgärningar nå mig i överflöd under resten av mitt liv, precis som de brukade vara tillgängliga för mig under de gångna dagarna av mitt liv, O den mest Nåderike.


Första salat mustahab (rekommenderad bön) för lördagkväll

– Profeten Mohammad(S) sade:

”Den som reciterar böner om fyra rak’at på lördagar, och i varje rak’a efter surah Fatiha reciterar surah Ikhlas sju gånger, kommer belönas med 700 hasanat (belöningar) för varje rak’a av bönen och tilldelas en stad i paradiset av den Allsmäktige.”


Andra salat mustahab för lördagkväll

– Seyyed ibn Tawoos har återberättat från Imam Askari(A), citerandes sina förfäder, att den som ber en fyra rak’at bön på lördag, och i varje rak’a reciterar surah Fatiha, surah Ikhlas och Ayat al-Kursi, kommer av den Allsmäktige tillskrivas samma kvalitet som profeterna(A), martyrerna och de rättfärdiga(A). Han eller hon kommer alltså att vara med dem i paradiset, och de kommer vara hans eller hennes närmsta vänner.


Tredje salat mustahab för lördagkväll

– Profeten Mohammad(S) sade:

”Den som reciterar fyra rak’at böner på lördagar, och i varje rak’a, efter surah Fatiha, reciterar surah al-Kafirun 3 gånger och efter bönen reciterar Ayat al-Kursi en gång, kommer av den Allsmäktige belönas med samma belöning som en martyr för varje yttrad bokstav.”