Salat al-layl (Nattbönen)

Bland många rekommenderade handlingar intar salat al-Layl (nattbönen) en särställning; den heliga Koranen samt flertalet hadither (återberättelser) har betonat och rekommenderat dess genomförande väldigt mycket. Gud den Allsmäktige säger till den heliga Profeten(S):

”Och vaka [Mohammad] under någon del av natten i frivillig bön; helt visst skall din Herre vid Uppståndelsen ge dig en plats, där du står höljd av ära.” (den heliga Koranen 17:79)

Och som ett prisande av Guds speciella tjänare säger Han:

”Och under natten vakar de i bön – ömsom faller de ned inför sin Herre, ömsom står de upp.” (den heliga Koranen 25:64)

Och definitionen av den troendes karaktärsdrag gör Gud med följande ord:

”De som avstår från sömn för att med fruktan och hopp åkallar sin Herre och som ger åt andra av det som Vi har skänkt dem för deras försörjning. Ingen människa vet vilka dolda [skatter av] djup glädje som väntar de [troende] som belöning för deras handlingar.” (den heliga Koranen 32:16-17)

Den heliga Profeten(S) har sagt följande:

”Gud den Allsmäktige har skickat uppenbarelser till världen där Han ber om att den skall vara oförändrad gentemot dess beundrare samt att vara i dess svikares tjänst. När Guds tjänare i nattens mörker engagerar sig i att kommunicera med sin Skapare, upplyser Gud den Allsmäktige tjänarens hjärta.

När han säger: ’O Gud! O Gud!’ svarar Gud den Allsmäktige: ’Ja min tjänare! Vad du än önskar kommer Jag att skänka dig det. Förlita dig på Mig så gör Jag dig självförsörjande’. Sedan säger Gud den Allsmäktige till Sina änglar: ’Titta på min tjänare! Under nattens mörker är han upptagen med att kommunicera privat med Mig, medan älskarna av dumma nöjen är upptagna med att följa sina sinnliga begär och de ignoranta är upptagna med sömn. Ni är vittnen över att Jag har förlåtit min tjänare.’” (Bihar al-Anwar, vol. 87, s. 137)

Den heliga Profeten(S) sade: ”Min ummahs (folks) adel är de som bär på den heliga Koranen och som är vaksamma om nätterna.” (Bihar al-Anwar, vol. 87, s. 138)

Han sade också: ”Ängeln Gabriel(A) har rekommenderat nattbönerna så mycket att jag antar att de rättfärdiga i min ummah inte sover på natten.” (Bihar al-Anwar, vol. 87, s. 139)

Han sade också: ”Två böneenheter mitt i natten är mer älskad av mig än hela världen och allt annat världen innehåller.” (Bihar al-Anwar, vol. 87, s. 148)

Imam Sadiq(A) sade: ”Nattbönen gör ansiktet väldigt vackert, leder till rättfärdighet och [bönens genomförande] ökar uppehället, betalar skulder, tar bort sorg och ökar ögonens glans.” (Bihar al-Anwar, vol. 87, s. 153)

Den heliga Profeten(S) sade: ”Nattbönen är ett sätt att göra Gud den Allsmäktige nöjd och uppnå vänskap med Hans änglar. Det är profeternas(A) tradition och väg; ett ljus för att se Gud och trons rot (eftersom det stärker tron). Det gör kroppen avslappnad och Satan oroad, det är ett vapen mot fienderna; det är en metod för att få handlingar och böner accepterade, det ökar de gudomliga frikostigheterna för människan; den fungerar som en försvarare mellan den som genomför bönen och dödens ängel; det är ljuset och marken i graven såväl som försvararen till frågorna från de två änglarna [Munkir(A) och Nakir(A)].”

”På insidan av graven kommer den (nattbönen) att bli en kompanjon och en pilgrim för den som genomförde bönen fram till Återuppståndelsens dag. På Domens dag kommer den att bidra med skugga för huvudet; den kommer att vara som en krona på huvudet, som en klädnad för kroppen, ett ljus i fronten och en barriär mellan den som genomförde bönen och helvetets eld. Detta kommer vara ett solitt argument för den troende inför Gud den Allsmäktige, ett medel för att göra sina gärningar tyngre, ett pass för att passera över Sirat och nyckeln till paradiset. Eftersom bönen består av att proklamera Guds takbir (storhet), prisning, kärlek, dyrkan, att visa förödmjukning och ödmjukhet inför Honom, respekt, recitation av den heliga Koranen och åkallelse. Sannerligen är bönen som utförs på dess rätta tid den mest överlägsna handlingen.”

(Bihar al-Anwar, vol. 87, s. 161)

Det finns många hadither och koraniska verser som beskriver den speciella vikt som tillskrivits nattbönen. Att be nattbönen har varit profeternas(A) och Guds favoritänglars tradition. Den heliga Profeten(S) och de felfria Imamerna(A) av hans ätt har visat ett speciellt intresse och uppmärksamhet för nattbönen. Guds favoritänglar och mystiker nådde exalterade spirituella positioner tack vare nattbönen, invokationer och åkallelser.

Hur vackert och tillfredsställande är det inte att Guds tjänare vaknar upp från sömnen, lämnar sin mjuka och behagliga säng, tvagar sig och under nattens mörker, då de flesta är upptagna med sömn, ställer han sig inför Världarnas Herre och engagerar sig i att kommunicera med Honom? Genom denna spirituella resa stiger tjänaren mot de övre himlarna och således förenar han sig med änglarna av det himmelska kungariket i prisning, dyrkan och tillbedjan av Gud den Allsmäktige. Vid denna tidpunkt, blir hans hjärta center för det gudomliga ljusets illumination och med ett hjärta mättat med gudsbegär stiger tjänaren mot den mest sublima spirituella positionen i Guds närhet.


Detaljer för nattbönen

Nattbönen består av allt som allt 11 rak’at (böneenheter). De åtta första rak’at delar man upp i två rak’at böner (exakt som morgonbönens två rak’at). Detta upprepas fyra gånger med intentionen att be nattbönen. Efter att ha avslutat de åtta rak’at, ha niyyah (intentionen) att be Shafa-bönen (se nedan) och be två rak’at. I slutet ha niyyah att be Witr-bönen; denna bön består av en rak’a med speciella instruktioner. Det finns speciella regler och åkallelser för nattbönen som kan hittas i traditions- och åkallelseböcker.


Regler för nattbönen

Tiden för nattbönen börjar efter midnatt – ju närmare dagsgryningen desto bättre. När du vaknar till nattbönen, börja med att befria dig själv från naturens kallelser, borsta tänderna, gör wotho’ (tvagning) och använd gärna lite parfym.

– Nattbönen består av 11 rak’at som är enligt följande:

8 rak’at (4×2 böneenheter), intentionen är nattbönen (salat al-Layl),
2 rak’at, intentionen är Shafa-bönen (salat al-Shafa),

1 rak’a, intentionen är Witr-bönen (salat al-Witr).

– De åtta första rak’at bör delas upp i två böneenheter precis som morgonbönen och detta bör upprepas fyra gånger med en hälsningsfras efter varannan rak’at. I första rak’a reciteras surah al-Fatiha.

– Efter att ha reciterat surah al-Fatiha kan den som gör bönen recitera vilken annan surah som denne önskar eller recitera surah al-Ikhlas i alla 8 rak’at.

– Andra rak’a är som alla andra böner. Qunot (då händerna hålls framför ansiktet i tillbedjan) är frivilligt och om man väljer att genomföra det går det exempelvis att recitera följande dhikr (reciterade fraser i hågkomsten av Gud) tre gånger:

سُبْحانَ الله

Lovrisad och fri från brister är Gud


Salat ash-Shaf’

Efter att ha avslutat 8 rak’at av nattbönen såsom det har beskrivits ovan, gör intention för två rak’at av Shafa-bönen enligt följande:

– I första rak’at efter att ha reciterat surah al-Fatiha så recitera surah an-Nas.

– I andra rak’at efter att ha reciterat surah al-Fatiha så recitera surah al-Falaq.


Salat al-Witr

Efter att ha avslutat Shaf’-bönens två rak’at, gör intention för en rak’a Witr-bön enligt följande:

– Efter att ha reciterat surah al-Fatiha, recitera surah al-Ikhlas en gång, alternativt recitera surah al-Fatiha följt av surah al-Ikhlas tre gånger, surah al-Falaq en gång och surah an-Nas en gång. Efter att ha avslutat recitationen av de ovannämnda surah, för upp dina händer för qunot och recitera antingen vad du önskar eller följande:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

”Herre! Ge oss det goda i detta liv och det eviga livets goda och förskona oss från Eldens plåga!” (den heliga Koranen 2:201)

– Du kan även recitera följande:

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

”Herre! Ge oss kraft att hålla stånd och gör oss stadiga på foten och låt oss segra över dessa förnekare av sanningen!” (den heliga Koranen 2:250)

– Det är rekommenderat att när man befinner sig i qunot så ska man försöka gråta och fälla tårar eftersom man bör tänka på sina tidigare synder och överträdelser, Gud den Allsmäktige, Domens dag samt helvetets eld. Enligt islamiska traditioner accepterar Gud den Allsmäktige ens åkallelser om man ber för 40 troende. Därför är det rekommenderat att i qunot be Gud om förlåtelse för åtminstone 40 troende (detta inkluderar dina föräldrar, släktingar, grannar, kollegor, Ulama, martyrer) enligt följande sätt:

…أسْتَغْفِرُ الله رَبّي وَأتُوب

O Gud! Förlåt…(nämn personens namn och upprepa denna procedur för alla 40 personer).

Det har rapporterats att den heliga Profeten(S) brukade be Gud om förlåtelse 70 gånger per dag. Därför, medan du fortfarande håller din vänstra hand i qunot och ett radband i din högra hand, recitera följande 70 gånger:

اسْتَغْفِرُ الله رَبِّي وأَتُوبُ إِلَيْه

Jag ber min Herre om förlåtelse och ångrar till Honom.

– Den heliga Profeten(S) brukade sedan recitera följande mening 70 gånger:

هذا مَقامُ العائِذِ بِكَ مِنَ النّارِ

Detta är positionen för en som söker tillflykt hos dig från elden.

– Det har rapporterats att Imam Sajjad(A) brukade söka Guds förlåtelse 300 gånger genom att recitera följande mening:

العَفْوَ العَفْوَ

[O Gud!] Förlåt! Förlåt

– Således, medan du fortfarande håller din vänsterhand i qunot, gråter och fäller tårar av ånger och skam för tidigare synder, och med radbandet i din högra hand, recitera den ovannämnda meningen 300 gånger. Efter att ha slutfört det, recitera följande åkallelse en gång:

رَبِّ اغْفِرْ لي وَارْحَمْني وَتُبْ عَليّ إنَّكَ أنْتَ التَّوابُ الغَفُورُ الرَّحيمُ

O Gud!  Förlåt mig, var nådig mot mig och acceptera min ånger. Sannerligen är DU den som accepterar ånger, är Förlåtaren och den mest Barmhärtige.


Sammanfattning av nattbönen:

1) 8 rak’at (4×2 rak’at) nafilah salat al-Layl
– Första rak’a surah al-Fatiha, surah al-Ikhlas
– Andra rak’a surah al-Fatiha, surah al-Kafirun
2) 2 rak’at salat ash-Shaf’
– Första rak’a surah al-Fatiha, surah an-Nas
– Andra rak’a surah al-Fatiha, surah al-Falaq
3) En rak’a salat al-Witr
– surah al-Fatiha, surah al-Ikhlas x 3, surah al-Falaq, surah an‑Nas
Qunot

 1. a) recitera t.ex. följande:
  ”O Allah, var för din representant,
  Hujjat ibn al-Hassan,
  Dina välsignelser över honom och hans förfäder,
  i denna stund och alla andra stunder
  en försvarare och en beskyddare,
  en ledare och en hjälpare,
  en bekräftelse och ett öga,
  tills Du gör att han lever på jorden,
  i lydnad (till Dig),
  och låter honom leva däri för en lång tid.”
 2. b) ”O Allah! Förlåt mig och acceptera min ånger.” x 70
 3. c) ”O Allah! Förlåt(namn)” x 40 + ”O Allah, förlåt alla troende män och kvinnor.”
 4. d) ”Detta är positionen för en som söker tillflykt hos dig från elden.” x 7
 5. e) ”O Allah! Förlåt mig och acceptera min ånger.” x 300 ”O Allah! Förlåt mig, var god mot mig och acceptera min ånger. Sannerligen är DU den som accepterar ånger, Förlåtaren och den mest Barmhärtige.”