Natten till den 15:e av månaden Ramadan

Detta är en av de högst välsignade nätterna.

– Utför ghosl (helkroppstvagning)

– Recitera Ziyarat Imam Hossein(A)

– Be en sex rak’at (böneenhet) bön i tre omgångar om vardera två rak’at. I varje rak’a, efter reciterandet av surah al-Fatiha, recitera följande:

  1. surah Ya-Sin
  2. surah al-Mulk
  3. surah al-Ikhlas

– Be en 100 rak’at bön i 50 omgångar om vardera två rak’at. I varje rak’a, efter reciterandet av surah al-Fatiha, recitera surah al-Ikhlas 10 gånger.
– Be en fyra rak’at bön. I de två första rak’a, efter recitationen av surah al-Fatiha, recitera surah al-Ikhlas 100 gånger, och i de två sista rak’at, efter recitationen av surah al-Fatiha, recitera surah al-Ikhlas 50 gånger.