Villkor för duaa

Villkor för duaa

För att vår duaa skall bli uppfylld måste den dock uppfylla vissa krav. Utöver det som nämns här nedan så måste också hjärtat vara rent och koncentrationen endast kring Duaa. Man kan alltså inte be om någonting samtidigt som man tänker och gör någonting helt annat.

1- Önskan måste vara äkta – Varje cell i bedjande måste vilja ha det den önskar sig, t ex när man är törstig så uppstår effekten av törsten på läpparna och ansiktet medan halsen, levern, magen och tungan skriker alla efter vatten – så mycket att om man hade somnat så hade man drömt om vatten.

2- Duaan måste överensstämma (bekräfta) med skapelsens system – Duaan får inte vara i motsättning till skapelsen. Allah har skapat all skapelse god (ondska är frånvaron av det goda och inte någonting som skapats) och därför är att fråga om någonting omoraliskt inte en duaa som kommer att bli besvarad hur äkta den än må vara.

3- Duaan måste vara i harmoni med den bedjande omgivning – Det är viktigt att man måste också handla mot sin begäran (önskan) förutom duaa. Den som bara ber och misslyckas att handla är lik den som vill skjuta en pil med en stränglös båge.

Imam Ali(A) har sagt: ”En duaa utan handling mot målet är oeffektiv. Duaa är inte till för att ersätta handlingar utan är ett komplement till det.”

Imam Jafar as-Sadiq(A) har sagt: ”När någon av er önskar att er duaa ska bli uppfylld, bör han rensa sin anställning lätta på sig själv från det som han erhållit olagligt från folket, för Allah tar inte upp till Sig själv den Duaa av hans tjänare som erhållit någonting olagligt.”


Duaas glädje

När en människa lär sig ett yrke, om vetenskap eller en teknik och ser efter flera års möda och slit resultatet av sitt arbete, uppkommer där en känsla av segerglädje. På liknande sätt, dock i en mycket större utsträckning, ger resultatet en känsla av segerglädje när man bevittnar effekterna av sin tro.

Korrekta sättet att göra Duaa


Bästa tiden för duaa

Imam Ali(A) sade: ”Ta vara på tillfället att göra duaa vid fyra tillfällen: När Koranen läses, när Adhan hörs, när det regnar och när de två arméerna möts för martyrskap. (Makaram al-Akhlaq)

Imam Jafar as-Sadiq(A) sade: ”När du känner att du är nåderik ta vara på tillfället att göra duaa, ty ett nåderikt hjärta ber ärligt. (Makaram al-Akhlaq)

Imam Baqir(A) sade: ”Allah den Allsmäktige favoriserar varje hårt bedjande tjänare. Så ta vara på tillfället att göra duaa från gryning till soluppgång; en tid då himmelens portar är öppna, levebröd fördelas och stora böner besvaras.” (Makaram al-Akhlaq)


Vikten av Duaa

Imam Sadiq(A) sade: ”Be Allah om vad du än behöver – även om det är något så osignifikant som ett skosnöre – för Han är den Ende som kan få saker att bli uppnåeliga. (Makaram al-Akhlaq)

Imam Sadiq(A) sade: ”Om du vill se dina böner besvaras under tunga tider, måste du be tungt under lätta tider.” (Makaram al-Akhlaq)

Imam Ridha(A) sade: ”En enda bön som bes i ensamhet är lika kraftfull som sjuttio böner offentligt.” (Makaram al-Akhlaq)

Imam Sadiq(A) sade: ”Allah vet vad Hans tjänare vill ha; Han tycker bara om att höra dem be om sin önskan.” (Makaram al-Akhlaq)

Imam Sadiq(A) sade: ”Allah den Allsmäktige besvarar aldrig en oengagerad duaa. Så när du ber, försäkra dig om att du ber med hela ditt hjärta och var då säker på att bönen kommer besvaras.” (Makaram al-Akhlaq) Imam Sadiq(A) sade: ”En trogen tjänare som konstant ber om något kommer onekligen att få den beviljad.” (Makaram al-Akhlaq)


Fem fingrarnas bön

  1. Din tumme är närmast dig. Så börja dina böner med att be för dina närmaste. De är lättast att komma ihåg. Att be för dina nära är som C.S Lewis en gång sade: ”En söt plikt”.
  1. Nästa finger är pekfingret. Be för de som lär ut, de som instruerar och för de som botar. Detta inkluderar lärare, läkare och ministrar. De behöver stöd och visdom för att vägleda andra i rätt direktion. Kom ihåg dem i dina böner.
  1. Nästa finger är långfingret. Detta påminner oss om våra ledare. Be för presidenten, företags och industricheferna samt administratörerna. Dessa människor formar vår nation och vägleder den allmänna opinionen. De behöver Guds vägledning.
  1. Det fjärde fingret är vårt ringfinger. Det som förvånar många är att detta finger är vårt svagaste finger; som vilken piano lärare som helst skulle hålla med om. Detta borde påminna oss om att be för dem som är svaga, för de som hamnat i problem eller för de som lider. De behöver våra böner dag och natt. Du kan inte be för mycket för dem.
  1. Och slutligen kommer vårt lillfinger som är det minsta bland våra fingrar. Det är vart vi bör lägga oss själva i relation med Gud och andra. Som Bibeln säger: ”den minsta skall bli den största bland er”. Ditt lillfinger bör påminna dig om att be för dig själv. När du genomfört böner för andra fyra grupperna, kommer dina egna behov att läggas i dess rätta perspektiv och du får möjlighet att be för dig själv mer effektivt.