Introduktion till Layali al-Qadr (Bestämmelsens nätter)

Månaden Ramadan har utvalts för särskild ’ibada (dyrkan) och exklusiva tjänster. Denna månad är speciell och annorlunda jämfört med de andra månaderna. Ett skäl till detta är att den heliga Koranen uppenbarades under denna heliga månad, vilket även finns nämnt i själva Koranen. Allah(SWT) säger i surah al-Baqarah: ” För att ge människorna vägledning [inleddes] i månaden Ramadan uppenbarelsen av Koranen i vilken vägledningen klargörs och en måttstock ges med vilken rätt kan mätas och skiljas från orätt. Den av er som ser månens nytändning skall fasta månaden ut. Men den som är sjuk eller [stadd] på resa [skall fasta därefter] under motsvarande antal dagar. Gud vill göra det lätt – inte tungt – för er. Håll [fastan under den föreskrivna] perioden och prisa Gud som har väglett er – kanske skall ni visa [Honom] tacksamhet.” (den heliga Koranen 2:185) Enligt en hadith (återberättelse) av den sjätte Imamen(A) så uppenbarades även de andra heliga böckerna under denna månad.

Bland Ramadans nätter finns det en speciell natt som är mera värd än tusen månader (den heliga Koranen 97:3). De goda gärningar som utförs under denna natt motsvarar likadana gärningar som utförs under över tusen månader. Det är Laylat al-Qadr (Bestämmelsens natt) åsyftas här, och det är under denna natt som Koranen uppenbarades. Vissa Korantolkare anser att det var den natt då Koranen kom ner från baytul ma’mur (den himmelska hemvisten) till Gabriel(A), för att sedan uppenbaras i delar till Profeten(S). Andra säger att det var den natten då Profeten(S) fick hela Koranen uppenbarad, men att han ombads att sprida budskapet när tillfället krävde det.

Bestämmelsens  natt finns för att hedra minnet av ankomsten av den slutliga vägledningen för människor. Det är en hyllning till det budskap som uppenbarades till människligheten av deras Skapare; ett budskap som visar de vägen till att uppnå lycka i båda världarna. Precis som ett barn firas på sin födelsedag varje år som en bärare av lycka och förverkligande för familjen, så firas Bestämmelsens  natt som en bärare av ljus och vägledning för mänskligheten. Till skillnad från födelsedagen som firas med en fest för sinnena, så är Bestämmelsens  natt en fest för själen, dvs. en högtid för dyrkan och bön.

Några hadith (återberättelse) indikerar att bestämmelserna [ödet] det kommande året för alla troende bestäms under denna natt. Det är därför som man i duaa (åkallelserna) under denna natt ber om särskilda önskningar för året. Troende uppmanas att hålla sig vakna hela natten och be om välsignelse och förlåtelse. Det är den heligaste natten på året, och det vore oklokt att ignorera denna natts enorma fördelar.