4:e månaden Sha’ban

Den fjärde dagen i månaden Sha’ban

Den fjärde dagen i månaden Sha’ban är den dagen då Hazrat Abbas(A) föddes. Han var Imam Alis(A) son och Imam Hosseins(A) broder och hängivna följeslagare.

A’mal (dyrkanshandlingar) för natten till den fjärde dagen i månaden Sha’ban:

– Utför ghosl (helkroppstvagning).
– Be en 40 rak’at bön (20 böner om vardera två rak’at). I varje rak’a recitera surah al-Fatiha en gång och surah al-Ikhlas 25 gånger.