1:a månaden Sha’ban

Den första dagen i månaden Sha’ban

 – A’mal (dyrkanshandlingar) för natten till den första dagen i månaden Sha’ban:
Be en 12 rak’at bön om vardera två rak’at. Efter reciterandet av surah al-Fatiha, recitera surah al-Ikhlas 11 gånger i varje rak’a.

Se även boken ”Iqbal” för fler a’mal under denna natt.

A’mal för den första dagen av månaden Sha’ban:
Seyyed ibn Tawoos har rapporterat från Profeten(S) att den som fastar under de tre första dagarna av månaden Sha’ban samt ber en två rak’at bön, i vilken surah al-Ikhlas reciteras 11 gånger efter reciterandet av surah al-Fatiha, kommer att erhålla en stor belöning.