Salat al-Ayat ([Guds makts] tecken [i skapelsen])

Salat al-Ayat är obligatorisk vid följande händelser:

1- Solförmörkelse

2- Månförmörkelse

3- Jordbävning

4- Åska och stormar

Människor måste genomföra salat al-Ayat från förmörkelsens inledning. Salat al-Ayat bör inte försenas och det måste genomföras innan förmörkelsen är över. Människor måste genomföra salat al-Ayat omedelbart vid jordbävning och åska. Om man inte genomför salat al-Ayat vid dem 4 förekommande händelserna så måste man genomföra det senare som Qadha. Med andra ord kommer man att bära det med sig tills man genomfört det eller ens liv slutar:

  • Niyyat (Avsikt) och Takbir (Allahu Akbar)
  • Recitera surah al-Fatiha och en annan surah från Koranen.
  • Gå sedan till rokoo’, och därefter upp igen för att läsa surah al-Fatiha och en anna surah från Koranen
  • Sedan går du till rokoo’ igen och därefter upp igen för att läsa surah al-Fatiha och en annan surah från Koranen
  • Detta skall du göra sammanlagt fem gånger, efter den femte rokoo’ ska du ner och genomföra två Sajdah som i vanliga bönen
  • Efter de två genomförda Sajdahs ställer du dig upp och genomför andra rak’at precis på samma sätt som första rak’at och därefter avslutar du det med Tashahud och Salam.

En annan metod att genomföra salat al-Ayat är följande:

  • Niyyat och  Allahu Akbar
  • Surat al-Fatiha och en annan surah från Koranen
  • Dela verserna från en surah i fem delar, och sedan efter varje del går du ner till rokoo’ och därefter upp igen för att fortsätta på andra delen. Du fortsätter så tills du genomfört alla fem delar (då skall Suran ha tagit slut)
  • Sedan går du till rokoo’ och därefter ställer du dig upp och genomför andra rak’at på samma sätt som första och sedan avslutar bönen med Tashahud och salam. Nedan följer ett exempel med surah Qadr (97) som består av 5 verser:Säg: ”Bismillah-i-Rah-man-ir-Raheem, Inna anzalnahu fi Laylat al-Qadr”, därefter går du till rokoo’. Ställ dig upp efter rokoo’ och säg: ”Wa ma adraka mil-Laylat al-Qadr” och gå sedan till rokoo’. Ställ dig upp efter rokoo’ och säg: ”Laylat al-Qadri khayron min elfi shahr” och gå sedan till Rokoo’, sedan ställ dig upp efter rokoo’ och säg: ”Tanazal-ol Malaikato wa Ro’ho fi-ha bi idhni Rabbihim min kulli amr” och gå sedan till Rokoo’ och igen ställ dig upp efter rokoo’ och säg: ”Salamun hiya ’hatta metl’a al-Fajr” och därefter gör du den femte rokoo’ som vanligt för att sedan utföra sajdahs, därefter genomför du andra rak’at på samma sätt som första. Efter den andra sajdah måste du göra Tashahud och Salam.