Duaa Kumail

Kumail, son till Ziyad Nakha’i, var en av Imam Alis(A) trogna följeslagare, och denna himmelska duaa (åkallelse) hördes för första gången genom Imam Alis(A) vackra och andligt längtande röst. Allamah Majlisi(RA) återger att Imam Ali(A), under en predikan som han höll i en moské i Basra, berättade om natten till den 15:e Sha’ban. Imam Ali(A) sade då: ”Den som är vaken i gudomlig hängivenhet denna natt och reciterar Khidrs(A) duaa, kommer onekligen att få sin bön besvarad”. När människorna i moskén hade skingrats gick Kumail till det hus som Imam Ali(A) vistades i och bad Imam Ali(A) att lära honom Khidrs(A) duaa. Imam Ali(A) bad Kumail att sätta sig, skriva ner och memorera den duaa som Imamen(A) sedan reciterade åt honom.

Imam Ali(A) bad sedan Kumail att recitera denna duaa varje torsdag kväll, eller en gång i månaden eller åtminstone en gång per år. Imam Ali(A) tillade: ”Må Allah skydda dig från fiendernas ondska och bedragarnas konspirationer. O Kumail, av hänsyn till din tillgivenhet och insikt anförtror jag dig denna duaa.”


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillaahir-rahmaanir-raheem

I Allahs Namn, den Nåderike den Barmhärtige

،اَللّـهُمَّ اِنّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْء، وَبِقُوَّتِكَ الَّتي  قَهَرْتَ بِها كُلَّ شَيْء، وَخَضَعَ لَها كُلُّ شَيء، وَذَلَّ لَها كُلُّ شَيء

Allahumma ini as-aluka bi-rahmatikal-lati wasi`at kulla shay wa bi-qowatikal-lati qaharta biha kulla shay wa khada`a laha kulla shay wa dhal-la laha kulla shay
O Allah, jag ber Dig genom Din barmhärtighet som omfattar allt, och genom Din kraft [som är] större än allting, och till vilken allting underkastas och är undergivet,

،وَبِجَبَرُوتِكَ الَّتي غَلَبْتَ بِها كُلَّ شَيء، وَبِعِزَّتِكَ الَّتي لا يَقُومُ لَها شَيءٌ، وَبِعَظَمَتِكَ الَّتي مَلأَتْ كُلَّ شَيء

Wa bi-jabarotikal-lati ghalab-ta biha kulla shay wa bi`izzatikal-lati la yaqomu laha shay wa bi`adhamatikal-lati mala-at kulla shay
och genom Din styrka med vilken DU övervinner allt, och genom Din ära framför vilken ingenting står, och genom Din storslagenhet som fyller allting,

،وَبِسُلْطانِكَ الَّذي عَلا كُلَّ شَيء، وَبِوَجْهِكَ الْباقي بَعْدَ فَناءِ كُلِّ شَيء، وَبِأَسْمائِكَ الَّتي مَلأَتْ اَرْكانَ كُلِّ شَيء

Wa bi-sultanikal-ladhi `ala kulla shay wa bi-wajhikal baqi ba`da fana-i kulla shay wa bi-asamika al-lati malat ar-kana kulla shay
och genom Din auktoritet som höjer sig över allting, och genom Ditt ansikte (väsen) som kvarstår efter förstörelsen av allting, och genom Dina namn (attribut) som bevisar Din kraft över allting,

،وَبِعِلْمِكَ الَّذي اَحاطَ بِكُلِّ شَيء، وَبِنُورِ وَجْهِكَ الَّذي اَضاءَ لَهُ كُلُّ شيء، يا نُورُ يا قُدُّوسُ

Wa bi `il-mikal ladhi ahata bi kulla shay wa bi-nori wajhika al-ladhi adgha’a lahu kulla shay ya noru ya qud-dus
och genom Din kunskap som omfattar allting, och genom ljuset av Ditt ansikte (väsen) som lyser upp allting. O Ljuset, O det mest Heliga,

،يا اَوَّلَ الأَوَّلِينَ وَيا آخِرَ الاْخِرينَ، اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتي تَهْتِكُ الْعِصَمَ، اَللّـهُمَّ اغْفِـرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتي تُنْزِلُ النِّقَمَ

Ya aw-wal al-awwalin, wa ya akhiral akhirin, allahumma ighfirli aldhunub al-lati tah-tikul `idham allahumma ighfirli aldhunub al-lati tunzilun niqam
O den Första av de första, och den Sista av de som kommer bli sist. O Allah, förlåt mig [mina] synder som bryter isär ärbarhet. O Allah, förlåt mig [mina] synder som för med sig olycka.

،اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتي تُغَيِّـرُ النِّعَمَ، اَللّـهُمَّ اغْفِرْ لي الذُّنُوبَ الَّتي تَحْبِسُ الدُّعاءَ، اَللّـهُمَّ اغْفِر لِي الذُّنُوبَ الَّتي تُنْزِلُ الْبَلاءَ

Allahumma ighfirli aldhunub al-lati tughayrun ni`am allahumma ighfirli aldhunub al-lati tahbisu du’a allahumma ighfirli aldhunub al-lati taqta’u raja’ allahumma ighfirli aldhunub al-lati tunzilul-bala
O Allah, förlåt mig [mina] synder som stänger ute åkallan. O Allah, förlåt mig [mina] synder som skär av hopp. O Allah, förlåt mig [mina] synder som för med sig sorg.

،اَللّهُمَّ اغْفِرْ لي كُلَّ ذَنْب اَذْنَبْتُهُ، وَكُلَّ خَطيئَة اَخْطَأتُها، اَللّهُمَّ اِنّي اَتَقَرَّبُ اِلَيْكَ بِذِكْرِكَ

Allahumma ighfirli kulla dhanbin adhnabtuhu wa kulla khati-atin akh-tatuha, allahumma inni ataqarrabu ilayka bi dhikrik
O Allah, förlåt mig [mina] synder som jag har begått, och alla misstag jag har gjort. O Allah, jag närmar mig Dig genom Din hågkomst,

،وَاَسْتَشْفِعُ بِكَ اِلى نَفْسِكَ، وَأَسْأَلُكَ بِجُودِكَ اَنْ تُدْنِيَني مِنْ قُرْبِكَ، وَاَنْ تُوزِعَني شُكْرَكَ، وَاَنْ تُلْهِمَني ذِكْرَكَ

Wa astashfiu’ bika ila nafssik, wa as-aluka bi-judika an tudniyani min qurbik, wa an tuzi`ani shukrak wa an tulhimani dhikrak
och jag söker Din förbön genom Dig själv, och jag frågar Dig genom Din generositet, att föra mig närmare Dig, skänka mig [förmågan att] tacka Dig, och inspirera mig [till] Din hågkomst.

،اَللّهُمَّ اِنّي أَسْأَلُكَ سُؤالَ خاضِع مُتَذَلِّل خاشِع اَنْ تُسامِحَني وَتَرْحَمَني وَتَجْعَلَني بِقِسْمِكَ راضِياً قانِعاً وَفي جَميعِ الأَحْوالِ مُتَواضِعاً

Allahumma inni as-aluka su’ala khadhi-i’n mutadhalilin khashii’n an tusamihani wa tarhamani wa taj`alani bi-qasamika radhiyan qani`an wa fi jami’ al-ahwali mutawadhi`a
O Allah, jag ber Dig som en undergiven, ödmjuk, och hörsam [person] att behandla mig vänligt, vara barmhärtig mot mig, och göra mig nöjd, belåten, och under alla omständigheter ödmjuk.

اَللّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ سُؤالَ مَنِ اشْتَدَّتْ فاقَتُهُ، وَاَنْزَلَ بِكَ عِنْدَ الشَّدائِدِ حاجَتَهُ، وَعَظُمَ فيما عِنْدَكَ رَغْبَتُهُ

Allahumma wa as-aluka su’ala man ishtad-dat fa-qatuh wa anzala bika i’ndal shadadai hajatahu wa `adhuma fim i’ndaka raghbatuhu
O Allah, jag ber Dig som [en person] vars fattigdom är kraftig, som presenterar sitt behov endast till Dig, och vars begär för vad [endast] DU har är stort.

اَللّـهُمَّ عَظُمَ سُلْطانُكَ وَعَلا مَكانُكَ وَخَفِي مَكْرُكَ وَظَهَرَ اَمْرُكَ وَغَلَبَ قَهْرُكَ وَجَرَتْ قُدْرَتُكَ

Allahumma `adhuma sultanuka wa `ala makanuk wa khafiya mak-ruka wa dhahara amruk wa ghalaba qahruka wa jarat qudratuk
O Allah, stor är Din auktoritet, upphöjd är Din plats, okänd är Din plan, klar är Din befallning, överväldigande är Din styrka, kontinuerlig är Din kraft,

وَلا يُمْكِنُ الْفِرارُ مِنْ حُكُومَتِكَ،  اَللّهُمَّ لا اَجِدُ لِذُنُوبي غافِراً، وَلا لِقَبائِحي ساتِراً، وَلا لِشَيء مِنْ عَمَلِي الْقَبيحِ بِالْحَسَنِ مُبَدِّلاً غَيْرَكَ

Wa la yumkinu al-firaru min hukumatik. Allahumma la ajidu lidhunubi ghafira wa la liqaba-ihi satira wa la lishayin min `amali al-qabihi bil hasani mubadilan ghayrak
och flykt är omöjligt från Ditt herravälde. O Allah, jag [kan] inte finna någon som [kan] förlåta mina synder, dölja mina fula missdåd eller ändra mina missdåd till gott förutom DU.

لا اِلـهَ إلاّ اَنْتَ سُبْحانَكَ وَبِحَمْدِكَ ظَلَمْتُ نَفْسي، وَتَجَرَّأْتُ بِجَهْلي

La ilaha ila anta, subhanaka wa bihamdika, dhalamtu nafsi, wa tajaratu bijahli
Det finns ingen gudom utom DU. Ära och beröm vare med Dig. Jag har skadat mig själv, och jag har vågat [synda] på grund av min okunnighet,

،وَسَكَنْتُ اِلى قَديمِ ذِكْرِكَ لي وَمَنِّكَ عَلَيَّ، اَللّهُمَّ مَوْلاي كَمْ مِنْ قَبيح سَتَرْتَهُ وَكَمْ مِنْ فادِح مِنَ الْبَلاءِ اَقَلْتَهُ (اَمَلْتَهُ) وَكَمْ مِنْ عِثار وَقَيْتَهُ

Wa sakantu ila qadimi dhikrika li wa mannika `alay. Allahumma mawlay kam min qabihin satartah wa kam min fadihin min al-bala’i aqaltah wa kam min i’tharin waqaytah
[men] jag vilar på Din eviga hågkomst om mig och Din [oavbrutna] nåd till mig. O Allah, så många fula [gärningar] DU har täckt. Och så många ogillade [objekt] DU har tagit bort. Och så många svåra olyckor DU har låtit upphöra.

،وَكَمْ مِنْ مَكْرُوه دَفَعْتَهُ، وَكَمْ مِنْ ثَناء جَميل لَسْتُ اَهْلاً لَهُ نَشَرْتَهُ، اَللّهُمَّ عَظُمَ بَلائي وَاَفْرَطَ بي سُوءُ حالي

Wa kam min makrohin dafa`tah wa kam min thana’in jamilin lastu ahlan lahu nashartah. Allahumma `adhuma bala’i wa afrata bi so’u hali
Och så många besvärligheter DU har förhindrat. Och så mycket nådigt beröm, som jag inte är förtjänt av, DU har spridit. O Allah, min sorg är stor, och mitt bedrövliga tillstånd överskred gränserna,

(وَقَصُرَتْ (قَصَّرَتْ) بي اَعْمالي وَقَعَدَتْ بي اَغْلالى، وَحَبَسَني عَنْ نَفْعي بُعْدُ اَمَلي (آمالي

Wa qasurat bi a`mali wa qa`adat bi aghlali wa habasani `an naf’i bu`da amali
och mina gärningar är obetydliga, och mina kedjor höll mig nere, och mitt höga begär hindrar mig från mina [egna] fördelar.

،وَخَدَعَتْنِي الدُّنْيا بِغُرُورِها، وَنَفْسي بِجِنايَتِها (بِخِيانَتِها) وَمِطالي يا سَيِّدي فَأَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ اَنْ لا يَحْجُبَ عَنْكَ دُعائي سُوءُ عَمَلي وَفِعالي

Wa khada`atni al-dunya bi ghururiha wa nafsi bi jinayatiha wa mitali ya sayyidi fa as’aluka bi i’zatika an la yahjuba `anka du`ai so’u `amali wa af`ali
Världen har lurat mig genom dess illusion, och min själ genom dess illojalitet och mitt förhalande. O min Mästare! Jag ber Dig vid Din styrka att inte låta mina fula gärningar och handlingar dölja min åkallan till Dig.

وَلا تَفْضَحْني بِخَفِي مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنْ سِرّى، وَلا تُعاجِلْني بِالْعُقُوبَةِ عَلى ما عَمِلْتُهُ في خَلَواتي

Wa la tafdhahni bi khafiyi ma atla`ta `ailayhi min siri wa la tu`ajilni bil u’qubati `ala ma `amiltuhu fi khalawati
Sålunda, vanära mig inte genom att avslöja det som är hemligt av mina [handlingar], vilka [endast] DU känner till, och påskynda inte straffet för vad jag har gjort i hemlighet,

،مِنْ سُوءِ فِعْلي وَإساءَتي وَدَوامِ تَفْريطي وَجَهالَتي وَكَثْرَةِ شَهَواتي وَغَفْلَتي

Min so-i fi`li wa isa-ati wa dawami tafriti wa jahalati wa katherat shahwati wa ghaflati
som t.ex. mina fula gärningar, mina överträdelser, min kontinuerliga oaktsamhet, min okunnighet, mina talrika önskningar och min dumhet.

وَكُنِ اللّهُمَّ بِعِزَّتِكَ لي في كُلِّ الأَحْوالِ (فِي الأَحْوالِ كُلِّها) رَؤوفاً وَعَلَي في جَميعِ الأُمُورِ عَطُوفاً اِلـهي وَرَبّي مَنْ لي غَيْرُكَ

Wa kun allahumma bi i’zzatika li fi kul al ahwali ra’ofa wa `alaya fi jami’ al-umori `atofa ilahi wa rabbi man li ghayruka

O Allah, var medlidsam [med mig] under alla omständigheter genom Din styrka, och var nådig mot mig i alla sakfrågor. O Allah!

أَسْأَلُهُ كَشْفَ ضُرّي وَالنَّظَرَ في اَمْري، اِلهي وَمَوْلاي اَجْرَيْتَ عَلَي حُكْماً اِتَّبَعْتُ فيهِ هَوى نَفْسي

Asaluhu kashfa dhuri wa al-nadhara fi amri ilahi wa mawlaya ajrayta `alayya hukman at-taba`tu fihi hawa nafsi
Vem kan jag fråga om att avlägsna mina nackdelar och ta hand om mina affärer förutom DU? Min Gud och min Beskyddare! DU belastade mig med lagar [att följa], men jag följde enbart mig själv.

وَلَمْ اَحْتَرِسْ فيهِ مِنْ تَزْيينِ عَدُوّي، فَغَرَّني بِما اَهْوى وَاَسْعَدَهُ عَلى ذلِكَ الْقَضاءُ

Wa lam ahtaris fihi min tazyini `adowi fagharani bi ma ahwa wa as-`adahu `ala dhalik al-qadha
Och jag skyddade mig inte från det som min fiende förskönade. Därför fick han [möjligheten att] lura mig genom det jag åtrår, och den gudomliga förordningen understödde honom i denna [fråga].

فَتَجاوَزْتُ بِما جَرى عَلَي مِنْ ذلِكَ بَعْضَ حُدُودِكَ، وَخالَفْتُ بَعْضَ اَوامِرِكَ فَلَكَ الْحَمْدُ (اَلْحُجَّةُ) عَلي في جَميعِ ذلِكَ وَلا حُجَّةَ لي فيما جَرى عَلَيَّ فيهِ قَضاؤُكَ

Fatajawaztu bi ma jara `alayya min dhalika ba`dha hudodik wa khalaftu ba`dha awamirik falakal hujjatu `alayya fi jami’ dhalik wa la hujjata li fima jara `alayya fihi qadja’uka
Sålunda överskred jag Dina gränser genom kränkning av Dina lagar, och jag lydde inte några av Dina befallningar. Därför är jag skyldig att berömma Dig i alla dessa frågor, och jag har inget argument [angående] Din redan fattade dom över mig,

وَاَلْزَمَني حُكْمُكَ وَبَلاؤُكَ، وَقَدْ اَتَيْتُكَ يا اِلـهي بَعْدَ تَقْصيري وَاِسْرافي عَلى نَفْسي

Wa alzamani hukmuka wa bala’uk wa qad ataytuka ya ilahi ba`da taqsiri wa israfi `ala nafsi
och Din dom över och prövning av mig blir oumbärlig. O min Gud! Jag kommer till Dig efter min otillräcklighet och min slösaktighet mot mig själv

مُعْتَذِراً نادِماً مُنْكَسِراً مُسْتَقيلاً مُسْتَغْفِراً مُنيباً مُقِرّاً مُذْعِناً مُعْتَرِفاً لا اَجِدُ مَفَرّاً مِمّا كانَ مِنّي وَلا مَفْزَعاً اَتَوَجَّهُ اِلَيْهِ في اَمْري

Mu`tadhiran nadiman, munkasirin mustaqila, mustaghfiran muniban, muqirin mudhi’nin mu`tarifa la ajidu mafarin mima kana mini wa la mafza’an atawajjahu ilayhi fi amri
medan jag ursäktar mig och ångrar mig, nedbruten av sorg, och ber om förlåtelse och vänder mig [till Dig], bekännande, underkastande, och erkännande [mina misstag]. Jag finner inte någon väg ut från det jag har gjort, och inte heller någon tillflyktsplats att vända mig till angående mina affärer,

غَيْرَ قَبُولِكَ عُذْري وَاِدْخالِكَ اِيّايَ في سَعَة (مِنْ) رَحْمَتِكَ اَللّـهُمَّ (اِلـهي) فَاقْبَلْ عُذْري وَارْحَمْ شِدَّةَ ضُرّي

Ghayra qabulika u’dhri wa id-khalika iyaya fi sa’ati min rahmatik. Allahumma faqbal u’dhri warham shid-data dhuri
utom Ditt accepterande av min ursäkt, och låta mig träda i Din nåds omfång. O Allah, godtag därför min ursäkt, och ha nåd över mitt lidande,

وَفُكَّني مِنْ شَدِّ وَثاقي، يا رَبِّ ارْحَمْ ضَعْفَ بَدَني وَرِقَّةَ جِلْدي وَدِقَّةَ عَظْمي، يا مَنْ بَدَأَ خَلْقي وَذِكْري وَتَرْبِيَتي وَبِرّى وَتَغْذِيَتي

Wa fukani min shadi wathaqi. Ya rabbi arham dha`fa badani wa riq-qata jildi wa diq-qata `adhmi ya man bada khalqi wa dhikri wa tarbiyati wa biri wa taghdhiyati
och befria mig från de solida kedjorna. O min Herre! Var nådig med min svaga kropp, [mitt] skinns tunnhet, och mina ömtåliga ben. O Han som har påbörjat min skapelse, min hågkomst, min uppfostran, mitt välstånd och min föda.

هَبْني لاِبـْتِداءِ كَرَمِكَ وَسالِفِ بِرِّكَ بي يا اِلـهي وَسَيِّدي وَرَبّي، اَتُراكَ مُعَذِّبي بِنارِكَ بَعْدَ تَوْحيدِكَ

Habni lbtida-i karamika wa salifi birika bi. Ya ilahi wa sayyidi wa rabbi aturaka mu`adh-dhibi binarika ba`da tawhidik
Skänk mig [Din nåd] såsom DU en gång i det förgångna skänkte mig Din generositet. O min Gud, min Mästare, och min Herre! Hur skulle DU kunna se mig straffas med Din eld efter min [tro] på Din enhet,

،وَبَعْدَ مَا انْطَوى عَلَيْهِ قَلْبي مِنْ مَعْرِفَتِكَ وَلَهِجَ بِهِ لِساني مِنْ ذِكْرِكَ، وَاعْتَقَدَهُ ضَميري مِنْ حُبِّكَ

Wa ba`da man-tawa `ailayhi qalbi¢ min ma`rifatik wa lahija bihi lisani min dhikrik wa a`taqadahu dhamiri min hubbik
och efter att mitt hjärta känt igen Dig, och efter att min tunga talat oavbrutet om Din hågkomst, och efter att mitt hjärta trott på Din kärlek,

وَبَعْدَ صِدْقِ اعْتِرافي وَدُعائي خاضِعاً لِرُبُوبِيَّتِكَ، هَيْهاتَ اَنْتَ اَكْرَمُ مِنْ اَنْ تُضَيِّعَ مَنْ رَبَّيْتَهُ اَوْ تُبْعِدَ مَنْ اَدْنَيْتَهُ

Wa ba`da sidqi a’tirafi wa du`aa-i khadhi`an li rububiyatika hayhat anta akramu min an tudhayyi`a man rabbaytah aw tubai’da man adnaytah
och efter min uppriktiga bekännelse och ödmjuka åkallan till Din gudomlighet? Nej, så omöjligt det är! DU är alltför generös för att överge någon som DU har uppfostrat, eller att skjuta iväg någon [från Din nåd] som DU [redan] har fört nära Dig,

،اَوْ تُشَرِّدَ مَنْ اوَيْتَهُ اَوْ تُسَلِّمَ اِلَى الْبَلاءِ مَنْ كَفَيْتَهُ وَرَحِمْتَهُ

Aw tushar-rida man aw-aytah aw tussalima ilal bala-i man kafay-tahu wa rahim-tah

eller att köra iväg någon som DU har givit skydd, eller att lämna någon, som DU har berikat och välsignat, till bedrövelse.

،وَلَيْتَ شِعْرى يا سَيِّدي وَاِلـهي وَمَوْلايَ اَتُسَلِّطُ النّارَ عَلى وُجُوه خَرَّتْ لِعَظَمَتِكَ ساجِدَةً، وَعَلى اَلْسُن نَطَقَتْ بِتَوْحيدِكَ صادِقَةً، وَبِشُكْرِكَ مادِحَةً

Wa layta shi`ri ya sayyidi wa ilahi wa mawlay atusallit al-nara `ala wujuhin khar-rat li-`adhamatika sajidah wa `ala al-sunin-nataqat bi tawhidika sadiqa wa bishukrika madihah
O min Mästare, Gud och Beskyddare! Jag önskar att jag kunde veta hur DU lägger eld [på] ansikten som faller ner underkastande Din storhet, [på] tungor som ärligt har förklarat Din enhet och alltid varit tacksamma,

،وَعَلى قُلُوب اعْتَرَفَتْ بِاِلهِيَّتِكَ مُحَقِّقَةً، وَعَلى ضَمائِرَ حَوَتْ مِنَ الْعِلْمِ بِكَ حَتّى صارَتْ خاشِعَةً

Wa `ala qulubin `a-tarafat bi ilhahiyatika muhaq-qiqah wa `ala dhama-ira hawat min al-i’lmi bika hata sarat khashi`ah
och [på] hjärtan som säkerligen erkänner Din gudomlighet, och [på] sinnen som besitter kunskap tills de blir ödmjuka,

وَعَلى جَوارِحَ سَعَتْ اِلى اَوْطانِ تَعَبُّدِكَ طائِعَةً وَاَشارَتْ بِاسْتِغْفارِكَ مُذْعِنَةً، ما هكَذَا الظَّنُّ بِكَ

Wa `ala jawariha sa’t ila aw-tani ta’b-budika ta-i`a wa asharat bistighfarika mudhi’nah ma hakadha al-dhannu bika

och [på] lemmar som lydigt flyttade till Dina tillbedjesplatser och presenterande Ditt förlåtande [medan] de underkastade sig [det]. Nej, aldrig! Ett sådant [bemötande] förväntas inte av Dig,

وَلا اُخْبِرْنا بِفَضْلِكَ عَنْكَ يا كَريمُ يا رَبِّ وَاَنْتَ تَعْلَمُ ضَعْفي عَنْ قَليل مِنْ بَلاءِ الدُّنْيا وَعُقُوباتِها

Wa la ukhbirni bi fadhlika `anka ya karimu ya rab wa anta ta`lamu dha`fi `an qalilin min bala id-dunya wa u’qubatiha
och inte heller har vi hört talas om [att ett sådant resultat skulle komma] från Din nåd. O den mest Generöse! O Herre! DU känner till min svaghet [att kunna uthärda] det minsta av världens olyckor, straff och svårigheter,

وَما يَجْري فيها مِنَ الْمَكارِهِ عَلى اَهْلِها، عَلى اَنَّ ذلِكَ بَلاءٌ وَمَكْرُوهٌ قَليلٌ مَكْثُهُ، يَسيرٌ بَقاؤُهُ، قَصيرٌ مُدَّتُهُ

Wa ma yajri fiha minal makarihi `ala ahliha `ala ana dhalika bala’un wa makrohun, qalilun makthuhu, yasirun baqa-uhu, qasirun mudatuh
och det som belastar dess invånare, trots att olyckan och svårigheten endast kvarstår för en stund och dess varaktighet är kort.

فَكَيْفَ احْتِمالي لِبَلاءِ الاْخِرَةِ وَجَليلِ (حُلُولِ) وُقُوعِ الْمَكارِهِ فيها وَهُوَ بَلاءٌ تَطُولُ مُدَّتُهُ وَيَدُومُ مَقامُهُ وَلا يُخَفَّفُ عَنْ اَهْلِهِ

Fa-kayfa ehtimali li bala al-akhirati wa jalili wuqui’l-makarihi fiha wa huwa bala-un tatulu mud-datuhu, wa yadumu maqamuhu, wa la yukhaf-fafu `an ah-lih
Hur kan jag då bära den kommande motgången och svårighetens händelse medan det är en motgång vars tid kommer att vara länge, vars situation kommer att kvarstå, och det inte kommer finnas någon lindring för dess invånare?

لِأَنَّهُ لا يَكُونُ إلاّ عَنْ غَضَبِكَ وَاْنتِقامِكَ وَسَخَطِكَ، وَهذا ما لا تَقُومُ لَهُ السَّمـاواتُ وَالأَرْضُ

Li an-nahu la yakunu ila `an ghadhabika wan tiqamika wa sakhatik wa hadha ma la taqumu lahus samawatu wal-ardhu
För den kan inte komma till utan Din vrede, hämnd och ilska. Detta är saker som varken himlen eller jorden kan stå ut med.

يا سَيِّدِي فَكَيْفَ لي وَاَنَا عَبْدُكَ الضَّعيـفُ الـذَّليـلُ الْحَقيـرُ الْمِسْكيـنُ الْمُسْتَكينُ، يا اِلهي وَرَبّي وَسَيِّدِي وَمَوْلايَ لِأَيِّ الأُمُورِ اِلَيْكَ اَشْكُو

Ya sayyidi fakayfa bi wa ana `abuka al-dhae’efudh dhalilul haqirul maskinul mustakin ya ilahi wa rabbi wa sayyidi wa mawlay li ay yil-umuri ilayka ashku
O min Mästare! Hur kan jag [uthärda det] medan jag är Din svage, obetydlige, låge, fattige och ödmjuke tjänare? O min Gud, Herre, Mästare och Beskyddare! Om vilken av mina angelägenheter skall jag klaga till Dig?

وَلِما مِنْها اَضِجُّ وَاَبْكي لِأَليمِ الْعَذابِ وَشِدَّتِهِ، اَمْ لِطُولِ الْبَلاءِ وَمُدَّتِهِ، فَلَئِنْ صَيَّرْتَنى لِلْعُقُوباتِ مَعَ اَعْدائِكَ

Wa lima minha adhij-ju wa abki li-alimil `adhabi wa shid-datih am litul al-bala-i wa mud-datih fa-la-in sayyartani lil-u’qubati ma’a a`da-ik

Och för vilka skall jag vråla och gråta? För det smärtsamma straffet och dess kraft? Eller för längden på motgången och dess varaktighet? Därför, om DU sänder mig till Dina fiender som straff,

،وَجَمَعْتَ بَيْني وَبَيْنَ اَهْلِ بَلائِكَ وَفَرَّقْتَ بَيْني وَبَيْنَ اَحِبّائِكَ وَاَوْليائِكَ

Wa jama`ta bayni wa bayna ahli bala-ik wa farraq-ta bayni wa bayna ahiba-ika wa awliya-ik
och samlar mig med Ditt olycksfolk, och skiljer mig från de som älskar Dig och beundrar Dig,

فَهَبْني يا اِلـهى وَسَيِّدِي وَمَوْلايَ وَرَبّي صَبَرْتُ عَلى عَذابِكَ فَكَيْفَ اَصْبِرُ عَلى فِراقِكَ، وَهَبْني (يا اِلـهي) صَبَرْتُ عَلى حَرِّ نارِكَ فَكَيْفَ اَصْبِرُ عَنِ النَّظَرِ اِلى كَرامَتِكَ

Fa habni ya ilahi wa sayyidi wa mawlaya wa rabbi sabar-tu `ala `adhabika fakayfa as-biru `ala firaqika wa habni sabar-tu `ala hari narika fakayfa as-biru `an-na nadhari ila karamatik
så, O min Gud, Mästare, Beskyddare och Herre! Antag att jag skulle tåla Ditt straff, men hur ska jag tåla [min] separation från Dig? Och antag att jag skulle tåla hettan från Din eld, men hur ska jag tåla att inte se Din ära?

اَمْ كَيْفَ اَسْكُنُ فِي النّارِ وَرَجائي عَفْوُكَ فَبِعِزَّتِكَ يا سَيِّدى وَمَوْلايَ

Am kayfa askunu fin-nari wa raja-i `af-wuk abi-i’z-zatika ya sayyidi wa mawlaya

Eller hur ska jag vistas i elden medan jag hoppas på Din förlåtelse? O min Mästare och Beskyddare!

(اُقْسِمُ صادِقاً لَئِنْ تَرَكْتَني ناطِقاً لأَضِجَّنَّ اِلَيْكَ بَيْنَ اَهْلِها ضَجيجَ الآمِلينَ (الاْلِمينَ

Uqsimu sadiqan la-in taraktani natiqan ladhij-jan-na ilayka bayna ahliha dhajij al-amilin
Jag svär sannerligen vid Din styrka att om DU lämnar mig med talets [kraft], så ska jag gråta för Dig bland Dina [helvetes]invånare likt de som gråter utan hopp,

،وَلأَصْرُخَنَّ اِلَيْكَ صُراخَ الْمَسْتَصْرِخينَ، وَلأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بُكاءَ الْفاقِدينَ، وَلأُنادِيَنَّكَ اَيْنَ كُنْتَ يا وَلِيَّ الْمُؤْمِنينَ، يا غايَةَ آمالِ الْعارِفينَ

Wa lasrukhan-na ilayka surakhal mustasrikhin wa la-abkiyan-na `ailayka buka al-faqidin wa la unadiyan-naka ayna kunta ya waliyal mu-minin ya ghayata a-malil-`arifin

och jag skulle skrika likt de som skrek [för allvarlig hjälp], och jag skulle gråta likt de som hade förlorat [hoppet], och jag skulle kalla på Dig [sägande]: ”O de troendes Beskyddare! O det högsta hoppet för de som känner [Dig]!

يا غِياثَ الْمُسْتَغيثينَ، يا حَبيبَ قُلُوبِ الصّادِقينَ، وَيا اِلهَ الْعالَمينَ، اَفَتُراكَ سُبْحانَكَ يا اِلهى وَبِحَمْدِكَ

Ya ghiyathal mustaghithin ya habiba qulob al-sadiqin wa ya ilhal-`alamin afaturaka subhanaka ya ilahi wa bihamdika

O de hjälpvädjandes Hjälpare! O de verklighetstrognas Älskade! O världarnas Herre! O min Gud! Ära och beröm vare med Dig.”

تَسْمَعُ فيها صَوْتَ عَبْد مُسْلِم سُجِنَ (يُسْجَنُ) فيها بِمُخالَفَتِهِ، وَذاقَ طَعْمَ عَذابِها بِمَعْصِيَتِهِ وَحُبِسَ بَيْنَ اَطْباقِها بِجُرْمِهِ وَجَريرَتِهِ

Tas-mau’ fiha saw-ta `ab-din muslimin sujina fiha bi-mukhalafatih wa dhaqa ta`ma `adhabiha bi-ma`siyatih wa hubisa bayna at-baqiha bijur-mih wa jariratih
Hur kan DU höra rösten av en eftergiven tjänare som är fängslad [i elden] p.g.a. sin olydnad, som smakat på straffet för sitt motstånd, som blivit blockerad mellan [helvetets]lager för sina synder och brott,

،وَهُوَ يَضِجُّ اِلَيْكَ ضَجيجَ مُؤَمِّل لِرَحْمَتِكَ، وَيُناديكَ بِلِسانِ اَهْلِ تَوْحيدِكَ، وَيَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِرُبُوبِيَّتِكَ

Wa huwa yadhij-ju ilayka dhajija muammilil lirahmatak wa yunadika bi-lisani ahli tawhidik wa yatawas-salu ilayka bi-rububi-yatik
medan han gråter likt en som hoppas på Din nåd, kallar på Dig genom språket av de som tror på Din enhet, och begär Dig vid Din gudomlighet?

يا مَوْلايَ فَكَيْفَ يَبْقى فِي الْعَذابِ وَهُوَ يَرْجُو ما سَلَفَ مِنْ حِلْمِكَ، اَمْ كَيْفَ تُؤْلِمُهُ النّارُ وَهُوَ يَأْملُ فَضْلَكَ وَرَحْمَتَكَ

Ya mawlay fa kayfa yabqa fil-`adhabi wa huwa yar-ju ma salafa min hil-mik am kayfa tu-limuhun naru wa huwa ya-malu fadhlaka wa rahmataka
O min Beskyddare! Hur [kan Din tjänare] förbli i smärta medan han hoppas på Ditt tidigare överseende? Eller hur [kan] elden skada honom medan han hoppas på Din nåd och Ditt medlidande?

،اَمْ كَيْفَ يُحْرِقُهُ لَهيبُها وَاَنْتَ تَسْمَعُ صَوْتَهُ وَتَرى مَكانَه اَمْ كَيْفَ يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ زَفيرُها وَاَنْتَ تَعْلَمُ ضَعْفَهُ

Am kayfa yuh-riquhu lahibuha wa anta tas-mau’ saw-tahu wa tara makanah am kayfa yash-tamilu `ailayhi zafiruha wa anta ta`lamu dha`fah
Eller hur [kan] elden skada honom medan DU hör hans röst och ser hans plats? Hur [kan] eldpusten täcka honom medan DU vet om hans svaghet?

اَمْ كَيْفَ يَتَقَلْقَلُ بَيْنَ اَطْباقِها وَاَنْتَ تَعْلَمُ صِدْقَهُ، اَمْ كَيْفَ تَزْجُرُهُ زَبانِيَتُها وَهُوَ يُناديكَ يا رَبَّهُ

Am kayfa yataqalqalu bayna at-baqiha wa anta ta`lamu sid-qah am kayfa tazjuruhu zabani-yatuha wa huwa yunadika ya rabbah
Eller hur [kan] han skaka häftigt mellan dess (eldens) lager medan DU vet om hans uppriktighet? Eller hur [kan] eldens vakter hålla tillbaka honom medan han kallar på Dig: ”O min Herre!”

،اَمْ كَيْفَ يَرْجُو فَضْلَكَ في عِتْقِهِ مِنْها فَتَتْرُكُهُ فيها هَيْهاتَ ما ذلِكَ الظَّنُ بِكَ وَلاَ الْمَعْرُوفُ مِنْ فَضْلِكَ

Am kayfa yar-ju fadhlaka fi i’t-qihi minha fatat-rukuhu fiha hayhat ma dhalika al dhanu bik wa lal-ma`rufu min fadhlik
Eller hur kan det vara [möjligt] att lämna honom i [elden] medan han hoppas på att Din nåd skall befria honom? Nej, aldrig! Det förväntas inte av Dig! Och [det är inte] så [folk] känner Din nåd!

،وَلا مُشْبِهٌ لِما عامَلْتَ بِهِ الْمُوَحِّدينَ مِنْ بِرِّكَ وَاِحْسانِكَ، فَبِالْيَقينِ اَقْطَعُ لَوْ لا ما حَكَمْتَ بِهِ مِنْ تَعْذيبِ جاحِديكَ

Wa la mushbiha lima `amalta bihil mowahidina min bir-rika wa ihsanak fa bil yaqini aq-tau’ law-la ma hakam-ta bihi min ta`dhibi jahidik
Och inte heller är det likt [det sätt] som DU har behandlat de som tror på Din enhet, genom Din vänlighet och generositet. Jag är därför väldigt säker på att om DU inte hade beordrat ett straff för de som förnekade Dig

وَقَضَيْتَ بِهِ مِنْ اِخْلادِ مُعانِدِيكَ لَجَعَلْتَ النّارَ كُلَّها بَرْداً وَسَلاماً وَما كانَت لِأَحَدٍ فيها مَقَرّاً وَلا مُقاماً لكِنَّكَ تَقَدَّسَتْ اَسْماؤُكَ

Wa qadhayta bihi min ikhladi mu`anidik laja’l-tan-nara kullaha bardan wa salama wa ma kana li-ahadin fiha maqar-rin wa la muqama lakin-naka taqad-dasat asma-uka

och [inte] lämnat  motståndarna i den eviga [elden], så skulle DU ha gjort elden totalt kall och fridfull, och ingen skulle ha en plats där, varken permanent eller för en kort period. Men välsignade äro Dina namn (attribut).

اَقْسَمْتَ اَنْ تَمْلأَها مِنَ الْكافِرينَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنّاسِ اَجْمَعينَ، وَاَنْ تُخَلِّدَ فيهَا الْمُعانِدينَ

Aqsamta an tam-laha minal-kafirina minal jin-nati wan-nasi aj-main wa an tukhal-lida fuhal-muanidin
DU har svurit att fylla den med förnekarna från både det osedda och mänskligheten, och att de envisa kommer att vara i den för evigt.

وَاَنْتَ جَلَّ ثَناؤُكَ قُلْتَ مُبْتَدِئاً، وَتَطَوَّلْتَ بِالإِنْعامِ مُتَكَرِّماً اَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ، اِلهى وَسَيِّدى

Wa anta jal-la thana-uka qulta mub-tadia wa tata-wal-ta bil in-`ami mutakar-rima afaman kana muminan kaman kana fasiqan-la yas-tawun ilahi wa sayyidi

DU, stort vare Ditt beröm, har i början sagt detta, och [vid Din] generositet förlängt nåden [sägandes]: ”Kan en troende jämföras med syndaren som trotsar [Allah]? De är inte lika [och kommer inte att behandlas lika].” (den heliga Koranen 32:18)

O min Herre och Mästare!

،فَأَسْأَلُكَ بِالْقُدْرَةِ الَّتى قَدَّرْتَها، وَبِالْقَضِيَّةِ الَّتي حَتَمْتَها وَحَكَمْتَها وَغَلَبْتَ مَنْ عَلَيْهِ اَجْرَيْتَها اَنْ تَهَبَ لى فى هذِهِ اللَّيْلَةِ وَفي هذِهِ السّاعَةِ كُلَّ جُرْم اَجْرَمْتُهُ

Fa as-aluka bil qud-ratil lati qad-dartaha wa bil qadhiyatil lati hatamtaha wa hakam-taha wa ghalab-ta man `ailayhi aj-raytaha an tahaba li fi hadhihil laylati wa fi hadhihal s-sa’ah kulla jurmin ajram-tuh
Jag frågar Dig då vid Din kraft som DU har frambringat, och vid Din gudomliga kungörelse (döden) som DU har gjort nödvändig och låtit regera, och [som] DU har övermannat de DU har lagt [kraften och kungörelsen] på, att DU förlåter mig, denna natt och denna stund, alla brott som jag har haft att göra med,

،وَكُلَّ ذَنْب اَذْنَبْتُهُ، وَكُلَّ قَبِيح اَسْرَرْتُهُ، وَكُلَّ جَهْل عَمِلْتُهُ، كَتَمْتُهُ اَوْ اَعْلَنْتُهُ اَخْفَيْتُهُ َوْ اَظْهَرْتُهُ

Wa kulla dhambin adhnabtuh, wa kulla qabihin asrartuh, wa kulla jah-lin `amil-tuhu, katamtuho aw a`lan-tuhu, akhfaytuho aw adhhar-tuh
alla synder som jag har begått, alla fula gärningar som jag har hållit hemliga, alla dumheter som jag har gjort, [som jag] antingen hållit hemliga eller avslöjat, täckt eller blottat,

اوَكُلَّ سَيِّئَة اَمَرْتَ بِاِثْباتِهَا الْكِرامَ الْكاتِبينَ الَّذينَ وَكَّلْتَهُمْ بِحِفْظِ ما يَكُونُ مِنّي

Wa kulla sayyi-atin amarta bi-ithbatiha al-kiramal katibin al-ladhina wak-kaltahum bi-hifdhi ma yakunu mini
eller all ondska som DU har beordrat de nobla skribenterna att skriva ned, de som DU har bemyndigat att nedteckna det som kommer från mig,

،وَجَعَلْتَهُمْ شُهُوداً عَلَيَّ مَعَ جَوارِحي، وَكُنْتَ اَنْتَ الرَّقيبَ عَلَيَّ مِنْ وَرائِهِمْ، وَالشّاهِدَ لِما خَفِيَ عَنْهُمْ، وَبِرَحْمَتِكَ اَخْفَيْتَهُ، وَبِفَضْلِكَ سَتَرْتَه

Wa ja’al-tahum shuhudan `alayya ma’a jawarihi wa kunta antar-raqiba `alay-ya min wara-ihim wash-shahida lima khafiya `an-hum wa bi-rahmatika akh-faytahu wa bifadhlika satar-tah
och [DU har] gjort dem till vittnen tillsammans med mina lemmar,  och [trots allt] är DU observanten över dem alla och vittnet över det som är dolt för dem, som DU har gömt med Din nåd och täckt över med Din välvilja,

(وَاَنْ تُوَفِّرَ حَظّي مِنْ كُلِّ خَيْر اَنْزَلْتَه(تُنَزِّلُهُ) اَوْ اِحْسان فَضَّلْتَهُ اَوْ بِرٍّ نَشَرْتَهُ (تَنْشُرُهُ) اَوْ رِزْق بَسَطْتَهُ (تَبْسُطُهُ

Wa an tawaf-fira hadhi min kul-li khayrin tunziluh aw ihsanin tuf-dhiluh aw bir-rin tan-shiruhu aw rizqin tab-sutuh
och att DU ska öka min andel av alla jordiska ägodelar som DU har sänt ner, eller fromhet som DU har spridit, eller livets meningar som DU har expanderat,

،اَوْ ذَنْب تَغْفِرُهُ اَوْ خَطَأ تَسْتُرُهُ، يا رَبِّ يا رَبِّ يا رَبِّ يا اِلهي وَسَيِّدي وَمَوْلايَ وَمالِكَ رِقّى

Aw dham-bin taghfiruyhu aw khatain tas-turuhu ya rabbi ya rabbi ya rabb ya ilahi wa sayyidi wa mawlaya wa malika riq-qi
eller synder som DU skall förlåta, eller misstag som DU skall dölja. O min Herre, O min Herre, O min Herre! O min Gud, Mästare, Beskyddare och Mästaren av all min frihet!

يا مَنْ بِيَدِهِ ناصِيَتى يا عَليماً بِضُرّى (بِفَقْرى) وَمَسْكَنَتى، يا خَبيراً بِفَقْرى وَفاقَتى يا رَبِّ يا رَبِّ يا رَبِّ

Ya man bi-yadihi nasiyati ya `alymin bidhuri wa mas-kanati ya khabirin bi-faqri wa faqati ya rabbi ya rabbi ya rabb
O Han som har min pannlugg i Sina händer! O Han som vet mina nackdelar och min fattigdom! O Han som är väl bekant med mitt elände och min nöd! O min Herre, O min Herre, O min Herre!

،أَسْأَلُكَ بِحَقِّكَ وَقُدْسِكَ وَاَعْظَمِ صِفاتِكَ وَاَسْمائِكَ اَنْ تَجْعَلَ اَوْقاتي مِنَ (فِي) اللَّيْلِ وَالنَّهارِ بِذِكْرِكَ مَعْمُورَةً، وَبِخِدْمَتِكَ مَوْصُولَةً

As-aluka bi haq-qika wa qudsik wa a`dhami sifatika wa as-ma’ika an taj-`ala awqati fil-layli wan-nahari bi dhikrika ma`murah wa bikhid-matika mawsulah
Jag frågar Dig vid Dig själv, Din helighet och Dina stora attribut och namn, att DU gör mina tider av dag och natt levande vid Din hågkomst och förenat med Din tjänst,

وَاَعْمالى عِنْدَكَ مَقْبُولَةً حَتّى تَكُونَ اَعْمالي وَاَوْرادى (وَاِرادَتي) كُلُّها وِرْداً واحِداً

Wa a`mali i’ndaka maqbulah hatta takuna a`mali wa awradi kul-luha wirdan wahidan
och mina gärningar accepterade hos Dig, så att mina gärningar och min vilja blir en vana

،وَحالى فى خِدْمَتِكَ سَرْمَداً، يا سَيِّدي يا مَنْ عَلَيْهِ مُعَوَّلي يا مَنْ اِلَيْهِ شَكَوْتُ اَحْوالي يا رَبِّ يا رَبِّ يا رَبِّ

Wa hali fi khidmatika sarmada ya sayyidi ya man `ailayhi mu`aw-wali ya man ilayhi shakaw-tu ah-wali ya rabbi ya rabbi ya rabb

och mitt [liv blir ett] evigt tillstånd tillägnat Din tjänst. O min Mästare! O Han som [är den enda] jag litar på! O Han som [är den enda] jag klagar till om min situation! O min Herre, O min Herre, O min Herre!

،قَوِّ عَلى خِدْمَتِكَ جَوارِحى وَاشْدُدْ عَلَى الْعَزيمَةِ جَوانِحي وَهَبْ لِيَ الْجِدَّ في خَشْيَتِكَ، وَالدَّوامَ فِي الإِتِّصالِ بِخِدْمَتِكَ

Qaw-wi `ala khidmatika jawarihi washdud `alal `azimati jawanihi wa hab li al-jidda fi khashyatik wa dawama fil itisali bikhid-matik
Förstärk mina lemmar i Din tjänst och stärk [min] beslutsamhet i alla delar av min kropp, och skänk mig iver i Din rädsla och min oavbrutna tjänstgöring till Dig

حَتّى اَسْرَحَ اِلَيْكَ في مَيادينِ السّابِقينَ وَاُسْرِعَ اِلَيْكَ فِي الْبارِزينَ (الْمُبادِرينَ) وَاَشْتاقَ اِلى قُرْبِكَ فِي الْمُشْتاقينَ

Hata asraha ilayka fi mayadin al-sabiqin wa usri`a ilayka fil-mubadirin wa ash-taqa ila qurbika fil-mushtaqin
för att komma närmare Dig bland de som är först i detta fält, vara skyndsam [till] Dig bland de som är först, längta till Din närhet bland de som är ivriga,

،وَاَدْنُوَ مِنْكَ دُنُوَّ الُْمخْلِصينَ، وَاَخافَكَ مَخافَةَ الْمُوقِنينَ، وَاَجْتَمِعَ فى جِوارِكَ مَعَ الْمُؤْمِنينَ

Wa adnu-a minka dunuwal mukhlisin wa akhafaka makhafatal muqinin wa aj-tami`a fi jiwarika ma’al mu’minin
komma nära Dig likt förtroligheten av de som är ärliga, frukta Dig likt de som är säkra [i tron], och förenas med de troende i Din närvaro.

،اَللّهُمَّ وَمَنْ اَرادَني بِسُوء فَاَرِدْهُ وَمَنْ كادَني فَكِدْهُ، وَاجْعَلْني مِنْ اَحْسَنِ عَبيدِكَ نَصيباً عِنْدَكَ، وَاَقْرَبِهِمْ مَنْزِلَةً مِنْكَ، وَاَخَصِّهِمْ زُلْفَةً لَدَيْكَ

Allahumma wa man aradani bisu’o-in faridhu wa man kadani fakid-hu waj-alni min ahasaniabidika nasiban i’ndaka wa aq-rabihim manzilatan mink wa akhas-sihim zulfatan ladayk
O Allah, den som önskar mig ondska, önska honom [detsamma], och den som vill skada mig, skada honom [också], och gör mig till en av Dina bästa tjänare, den närmaste i status till Dig, och den mest priviligierade till Dig.

،فَاِنَّهُ لا يُنالُ ذلِكَ إلاّ بِفَضْلِكَ، وَجُدْ لي بِجُودِكَ وَاعْطِفْ عَلَيَّ بِمَجْدِكَ وَاحْفَظْني بِرَحْمَتِكَ،

Fa in-nahu la yunalu dhalika ila bi-fadhlik wa jud li bijudik w`atif `alaya bi-majdik wahfadhni birahmatik
För ingen kan belönas med annat än Din välvilja, och skänk mig generöst Din generositet, ha sympati med mig vid Din ära, och skydda mig med Din nåd.

،وَاجْعَلْ لِسانى بِذِكْرِكَ لَهِجَاً وَقَلْبي بِحُبِّكَ مُتَيَّماً وَمُنَّ عَلَيَّ بِحُسْنِ اِجابَتِكَ، وَاَقِلْني عَثْرَتي وَاغْفِرْ زَلَّتي

Waj-`al-lisani bidhikrika lahija wa qalbi bi-hubbika mutay-yama wa munna `alayya bihus-ni ijabatik wa aqilni `ath-rati waghfir zallati
Och tillägna min tunga till Din hågkomst, gör mitt hjärta underordnat Din kärlek, skänk mig välsignelsen av Ditt perfekta förverkligande, hindra mitt snubblande och förlåt mig mina misstag,

،فَاِنَّكَ قَضَيْتَ عَلى عِبادِكَ بِعِبادَتِكَ، وَاَمَرْتَهُمْ بِدُعائِكَ، وَضَمِنْتَ لَهُمُ الإِجابَةَ

Fa innaka qadhayta ala i'badika bi-i'badatik wa amar-tahum bi duaa-ika wa dhaminta lahumul-ijabah

för DU har sannerligen krävt Dina tjänare att dyrka Dig, beordrat dem att kalla på Dig, och försäkrat dem Ditt förverkligande [av deras önskemål].

،فَاِلَيْكَ يا رَبِّ نَصَبْتُ وَجْهي وَاِلَيْكَ يا رَبِّ مَدَدْتُ يَدي، فَبِعِزَّتِكَ اسْتَجِبْ لي دُعائي وَبَلِّغْني مُنايَ وَلا تَقْطَعْ مِنْ فَضْلِكَ رَجائي

Fa-ilayka ya rabbi nasab-tu wajhi wa ilayka ya rabbi madad-tu yadi fa bi-i’z-zatika as-tajib li du`aa-i wa balighni munay wa la taqta’u min fadhlika raja-i
Därför, till Dig, O min Herre, höjer jag mitt huvud, och till Dig, O min Herre, förlänger jag min hand, så vid Din storhet, svara då på min åkallan, och vid Din välvilja, hjälp mig uppnå mitt begär, och skär inte av mitt hopp,

،وَاكْفِني شَرَّ الْجِنِّ وَالإِنْسِ مِنْ اَعْدائي، يا سَريعَ الرِّضا اِغْفِرْ لِمَنْ لا يَمْلِكُ إلاّ الدُّعاءَ فَاِنَّكَ فَعّالٌ لِما تَشاءُ

Wakfini shar al-jinni wal-insi min a`da-i ya sari’ al-redha ighfir liman la yamliku ilal du`aa fa-in-naka fa`alun lima tasha
och skydda mig från skadan från de av mina fiender som är bland de osedda och [de som är bland] människor. O Han som snabbt blir nöjd! Förlåt den som inte äger annat än böner. DU gör verkligen vad DU behagar.

،يا مَنِ اسْمُهُ دَواءٌ وَذِكْرُهُ شِفاءٌ وَطاعَتُهُ غِنىً، اِرْحَمْ مَنْ رَأْسُ مالِهِ الرَّجاءُ وَسِلاحُهُ الْبُكاءُ، يا سابِـغَ النِّعَمِ

Ya man ismuhu dawa-un wa dhikruhu shifa-un wa ta’tuhu ghinan irham man ra-su malihi r-raja wa silahuhul buka-u ya sabighan ni`am

O Han vars namn är bot, vars hågkomst är läkande, och vars lydande är välstånd! Ha nåd med honom vars kapital är hopp, och vars vapen är gråt.

يا دافِعَ النِّقَمِ، يا نُورَ الْمُسْتَوْحِشينَ فِي الظُّلَمِ، يا عالِماً لا يُعَلَّمُ، صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَافْعَلْ بي ما اَنْتَ اَهْلُهُ

Ya dafi` an-niqam ya noor al-mustawhishina fil-dhulami ya `aliman la yu`al-lam salli `ala muhammad wa ali muhammadin waf`al bi ma anta ahluh
O Han som förser[sina tjänare] med kompletta välsignelser. O Han som tar bort olyckor. O Ljuset till de som är nödställda i mörker! O Han som vet utan att lära Sig! Skicka Dina välsignelser över Profeten Mohammad och hans hushåll, och behandla mig i enlighet med Ditt förlåtande,

وَصَلَّى اللهُ عَلى رَسُولِهِ وَالأَئِمَّةِ الْمَيامينَ مِنْ آلِهِ (اَهْلِهِ) وَسَلَّمَ تَسْليماً كَثيراً

Wa salallahu `ala rasulihi wal-aimmatil mayamina min ahlihi wa salama tasliman kathira

och må Allahs välsignelser regna över Hans Sändebud och de välsignade Imamerna bland hans hushåll, och frid vare över dem!