Iftaar – tiden för att bryta fastan

Den bästa tidpunkten för en duaa (åkallan) att accepteras är tiden då fastan ska brytas.

I en hadith står det att ”den Allsmäktige Allah(SWT) frigör en miljon människor från helvetets eld varje dag under den sista timmen av fastan. Be därför varje dag om att vara bland denna mängd.”

Allamah Hilli(RA) har i boken al-Risalah al-Sa’diyyah berättat att Imam Sadiq(A) har sagt följande: ”Om en troende bjuder en annan fastande troende på en bit mat under den heliga månaden Ramadan, så kommer denna få en belöning som är likvärdig med frisläppandet av trettio troende fångar. Hans önskningar kommer även att uppfyllas.”

– Det är rekommenderat att förlänga fastan till efter ’Isha-bönen om man inte är svag eller har människor som väntar på att bryta fastan ihop med en.

– Det är rekommenderat att bryta fastan med dadlar.

– Det är rekommenderat att läsa surah al-Qadr vid tidpunkten då fastan ska brytas.

– Recitera följande åkallan vid azan maghrib då fastan ska brytas:

اَللّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ

O Allah, för Dig fastar jag, och med maten DU förser mig med bryter jag fastan, och jag förlitar mig på Dig.

– Det har återberättats att Imam Ali(A) brukade läsa följande duaa då han bröt fastan:

 بِسْمِ اللّهِ اَللّهُمَّ لَكَ صُمْنا وَعَلى رِزْقِكَ اَفْطَرْنا فَتَقَبَّلْ مِنّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّميعُ الْعَليمُ

 I Guds namn, O Allah, för Dig fastar vi, och med maten DU förser oss med bryter vi fastan, så acceptera [det] från oss. Sannerligen är DU den Allhörande, den Allvetande.

– Det är mustahab (rekommenderat) att recitera följande vid första mattuggan som man bryter fastan med:

 بِسمِ الله الرَّحمنَ الرَّحيم يَا واسِعَ المَغفِرَة إغفِر لي

 I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige. O Han vars överseende är gränslöst, förlåt mig!

– Recitera Duaa ’Ahd. Det har rapporterats av Seyyed ibn Tawoos och al-Kaf’ami att den heliga Profeten(S) rekommenderade denna åkallan till Imam Ali(A). Profeten(S) sade att Gabriel(A) kom till honom och sade att ”den som läser denna åkallan innan fastan ska brytas kommer av Allah(SWT) få sina åkallelser besvarade, sina böner och sin fasta accepterade, tio önskningar beviljade, sina synder förlåtna, sin sorg borttagen, ro till sitt hjärta, sina önskningar uppfyllda, och sina gärningar uppstigna tillsammans med Profetens(S) och Imamernas(A) gärningar, och på domedagen kommer han att bli tillkallad till Gud med ett ansikte upplyst som en måne.”