Category Archives: Sha’ban

Dagliga a’mal

Dagliga a’mal (dyrkanshandlingar) under månaden Sha’ban – Det är högst rekommenderat att fasta under den första, andra och tredje Sha’ban. Be en två rak’at bön varje natt. I varje rak’a, efter reciterandet av surah al-Fatiha, recitera surah al-Ikhlas 11 gånger. – Ge sadaqah (allmosor) i Allah(SWT) namn. – Recitera följande 70 gånger:  اسْتَغْفِرُ الله وَأَسْأَلُهُ […]