Category Archives: Sha’ban

Dagliga handlingar under månaden Sha’ban

Dagliga rekommenderade handlingar under månaden Sha’ban – Det är högst rekommenderat att fasta under den första, andra och tredje dagen av månaden Sha’ban  – Skänka sadaqa (allmosor) i Guds namn – Recitera följande 70 gånger: اسْتَغْفِرُ الله وَأَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ Jag söker Allahs förlåtelse, och tillfrågar [ber] Honom om tawba (uppriktig ångerfullhet, återvändo och ombedjande om […]

Åkallan för de sista dagarna

Åkallan för de sista dagarna av månaden Sha’ban Det har återberättats att Imam Sadiq(A) har sagt: ”Den som fastar de tre sista dagarna av månaden Sha’ban och knyter an det med månaden Ramadan kommer att tillskrivas fastan av två månader i rad” (Bihar al-Anwar, volym 94, sida 72).  Abu al-S’alt al-Harawiy har återberättat att när […]

Natten till den 15:e Sha’ban

Det har återberättats från Profeten(S) att under natten till den 15:e Sha’ban så tar Gud beslut om saker som t.ex. uppehälle, livet, döden och välfärden för folket. Efter Laylat al-Qadr (Bestämmelsens natt) så är natten till den 15:e Sha’ban, även känd som natten av Bara‘at, den mest värdefulla natten. Enligt återberättelser från den femte och […]

4:e månaden Sha’ban

Den fjärde dagen i månaden Sha’ban är den dagen då Abbas(A) föddes. Han var Imam Alis(A) son och Imam Hosseins(A) broder och hängivna följeslagare. Rekommenderade handlingar för natten till den fjärde dagen i månaden Sha’ban – Utför ghosl (helkroppstvagning) – Be en bön som innefattar 40 rak’at (20 böner med vardera två rak’at). I varje […]

5:e månaden Sha’ban

Den femte dagen av månaden Sha’ban Den femte dagen i månaden Sha’ban är den dagen då vår fjärde Imam, Imam Sajjad(A), son till Imam Hossein(A), föddes. Rekommenderade handlingar för natten till den femte dagen av månaden Sha’ban Utför ghosl (helkroppstvagning) Be en bön som innefattar två rak’at, där du i varje rak’a reciterar surah alFatiha […]

3:e månaden Sha’ban

Den tredje dagen i månaden Sha’ban är den dagen då vår tredje Imam föddes. Imam Hossein(A) är son till Imam Ali(A) och Fatima Zahra(A) samt barnbarn till Profeten(S). Rekommenderade handlingar för den tredje dagen av månaden Sha’ban – Utför ghosl (helkroppstvagning) – Recitera åkallan, i synnerhet den sista åkallelsen som Imam Hossein(A) reciterade den tionde […]

1:a månaden Sha’ban

Rekommenderade handlingar för den första natten av månaden Sha’ban – Be en bön som innefattar 12 rak’at med vardera två rak’at. Efter reciterandet av surah al-Fatiha, recitera surah al-Ikhlas 11 gånger i varje rak’a. Se även boken ”Iqbal” för fler a’mal under denna natt. Rekommenderade handlingar för den första dagen av månaden Sha’ban Sayed ibn […]

Dagliga a’mal

Dagliga a’mal (dyrkanshandlingar) under månaden Sha’ban – Det är högst rekommenderat att fasta under den första, andra och tredje Sha’ban. Be en två rak’at bön varje natt. I varje rak’a, efter reciterandet av surah al-Fatiha, recitera surah al-Ikhlas 11 gånger. – Ge sadaqah (allmosor) i Allah(SWT) namn. – Recitera följande 70 gånger:  اسْتَغْفِرُ الله وَأَسْأَلُهُ […]

Layali al-bidh

Layali al-bidh (de vita nätterna) Gemensamma a’mal för layali al-bidh (de vita nätterna)Den 13:e, 14:e och 15:e i månaderna Rajab och Sha’ban är kända som layali al-bidh (de vita nätterna).  – Det är mustahab (rekommenderat) och innehar en stor belöning att fasta under dessa dagar. Observera att den som under dessa dagar vill utföra Umm […]