1:a månaden Sha’ban

Rekommenderade handlingar för den första natten av månaden Sha’ban

– Be en bön som innefattar 12 rak’at med vardera två rak’at. Efter reciterandet av surah al-Fatiha, recitera surah al-Ikhlas 11 gånger i varje rak’a. Se även boken ”Iqbal” för fler a’mal under denna natt.

Rekommenderade handlingar för den första dagen av månaden Sha’ban

Seyyed ibn Tawoos har återberättats från Profeten(S): ”Den som fastar under de tre första dagarna av [månaden] Sha’ban, vakar under dess nätter samt ber [en bön som innefattar] två rak’at, där man i varje rak’a reciterar surah al-Ikhlas 11 gånger efter reciterandet av surah al-Fatiha, kommer att få avlägsnat ifrån sig [erhålla skydd mot] ondheten från himlarnas folk, jordarnas folk, Iblis och hans soldater och förtryckande tyranner…” (Iqbal al-A’mal, volym 3, sida 290).  Det återberättas även att personen kommer att få förlåtet 70 000 stora synder mellan honom och Gud, samt att det kommer underlättas för denne vid svårigheter och lidande i graven.