4:e månaden Sha’ban

Den fjärde dagen i månaden Sha’ban är den dagen då Abbas(A) föddes. Han var Imam Alis(A) son och Imam Hosseins(A) broder och hängivna följeslagare.

Rekommenderade handlingar för natten till den fjärde dagen i månaden Sha’ban

– Utför ghosl (helkroppstvagning)           

– Be en bön som innefattar 40 rak’at (20 böner med vardera två rak’at). I varje rak’a reciteras surah al-Fatiha en gång och surah al-Ikhlas 25 gånger