Månaden Sha’ban

Månaden Sha’ban är en av de mest betydelsefulla månaderna och den är tillägnad den heliga Profeten Mohammad(S). Profeten(S) brukade fasta under denna månad och förenade den med månaden Ramadan. Det återberättas att Profeten(S) sade: ”Månaden Sha’ban är min månad, och månaden Ramadan är Guds månad. Den som fastar en dag av min månad blir paradiset säkerställt för honom. Den som fastar två dagar av den, kommer att vara i sällskapet av profeter och siddiqqin (de sanningsenliga) under återuppståndelsens dag. Och den som fastar hela månaden och förenar den med månaden Ramadan kommer att erhålla förlåtelse för varje synd…” (Bihar al-Anwar, volym 94, sida 81).

Att fasta på torsdagar under denna månad är av stor betydelse då det har återberättats att paradiset utsmyckas och att änglarna ber till Gud att förlåta alla de som fastar under dessa dagar.

Böner från bedjande tjänare accepteras även under dessa dagar. Det återberättas från Profeten(S): ”…Den som fastar på måndagar och torsdagar under Sha’ban kommer att få uppfyllt 20 önskningar som berör dunya (denna värld) och 20 önskningar som berör akhira (nästa värld)” (Iqbal al-A’mal, volym 3, sida 301). Det är även högst rekommenderat att ge allmosor under denna månad, hur små de än är. Att ge allmosor under denna månad skyddar människan från helvetets eld.

Må vi alla vara bland de som belönas med Guds närhet och välbehag, och vara bland följet av Profeten(S) och Ahl al-Bait(A) i denna värld och nästa inshaAllah.