Natten till den 15:e Sha’ban

Det har återberättats från Profeten(S) att under natten till den 15:e Sha’ban så tar Gud beslut om saker som t.ex. uppehälle, livet, döden och välfärden för folket. Efter Laylat al-Qadr (Bestämmelsens natt) så är natten till den 15:e Sha’ban, även känd som natten av Bara’at, den mest värdefulla natten. Enligt återberättelser från den femte och sjätte Imamen(A) så har Gud lovat att uppfylla alla rättfärdiga önskningar som framförs till Honom under denna kväll. Under denna kväll skänker Gud av Sina gåvor till Sitt folk och förlåter dem genom Sin godhet och generositet.

Det återberättas att när Imam Baqir(A) blev tillfrågad om vikten och värdet av natten till den 15:e Sha’ban, svarade han: ”Det är den bästa natten efter Laylat al-Qadr (Bestämmelsens natt) under vilken Gud skänker Hans tjänare utav Hans favör [välsignelser] och förlåter dem genom Sin ynnest, så sträva till att närma er Gud under den, då Gud har lovat att själv inte avfärda en tillfrågan [bön] från den som tillfrågar [ber från] Honom under denna natt, så länge den [bedjande] inte ber om något orättfärdigt…” (Wasa’el al-Shia, volym 8, sida 106).

En av de stora välsignelserna av denna natt är att under dess gryning föddes vår väntade ledare, Imam Mahdi(AJ). Gud har valt ut denna natt till Ahl al-Bait(A) precis som Laylat al-Qadr (Bestämmelsens natt) är tillägnad Profeten(S), vilket även tas upp i en återberättelse från Imam Baqir(A) där han säger: ”…Och detta är en kväll som Gud har tillskrivit för oss, Ahl al-Bait(A), precis som Han tillskrev Laylat al-Qadr (Bestämmelsens natt) för Profeten(S), så sträva efter att recitera duaa (åkallan) och lovprisa Gud [under den]…” (Wasa’el al-Shia, volym 8, sida 106).

Den bedjande bör under denna natt avlägsna de materialistiska nöjena av denna värld från sina ögon och sitt hjärta, reflektera kring värdet av denna natt och försöka ta vara den, samt tillbringa natten i dyrkan och böner. Det återberättas att Profeten(S) sade: ”Hjärtat för den som vakar under natten till Eid och natten till den 15:e Sha’ban, kommer inte att dö när andra hjärtan dör” (Wasa’el al-Shia, volym 8, sida 105).

Rekommenderade handlingar för den 15:e dagen av månaden Sha’ban

– Recitera följande 100 gånger:

سُبْحانَ الله وَالحَمْدُ للهِ وَلا إِلهَ إِلاّ الله وَالله أَكْبَرُ

Prisad och fri från brister är Allah, all lovprisande hör till Allah, det finns ingen gud utom Allah, och Allah är störst

– Utför ghosl (helkroppstvagning), med avsikten att tvätta bort synder

– Recitera följande 100 gånger:

اسْتَغْفِرُ الله

Jag söker Guds förlåtelse

– Läs ziyarat Imam Hossein(A) och en specifik ziyarah (vördnadshälsning) för Imam Hossein(A) under 15:e Sha’ban eftersom alla profeter(A) och änglar kommer att besöka Imamen(AJ) under denna kväll.

– Som en kort hälsning under denna heliga dag kan man ställa sig på terrassen, balkongen eller på en upphöjd plats, titta till vänster, höger och upp mot himlen och recitera följande:

السَّلامُ عَلَيْكَ يا أَبا عَبْدِ الله السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكاتُهُ

Frid vare över dig, O Aba Abdullah – frid vare över dig, med Guds barmhärtighet och välsignelser

– Be salat Ja’far al-Tayyar

– Recitera duaa Kumail i syfte att söka förlåtelse

– Man bör söka Imam Mahdis(AJ) närhet, må Gud påskynda hans återkomst. Han är vår tids hujja (bevis och argument), vår högsta ledare, innehavaren av den gudomliga hemligheten, inbjudaren till Profetens(S) budskap, efterföljaren till alla profeter, den fysiska manifestationen av Guds rättvisa, vägledningens fana, den som kommer att förgöra all form av korruption och förtryck och de som motsätter sig sanningen, krossaren av Guds fiender [de vilseledda, förnekarna], han som kommer att rensa jorden från splittring och dyrkan av egot, han som fungerar som en förbindelse mellan himmel och jord, vår Imam(AJ), mästare och kommande al Mahdi(AJ) (den vägledde).

– Under denna natt bör man även vara upptagen i ziyarat och munajat, att framföra sina önskemål samt att reflektera över vår separation från vår efterlängtade Imam(AJ). Man kan även skriva ett brev till Imamen(AJ). Våra åkallelser och böner bör alltid utföras med en tanke på det avstånd som finns till vår ledare, men vi bör också komma ihåg och vara tacksamma gentemot Gud för att vi har välsignats med en sådan vägledare. Recitera de duaa (åkallelser) som är relaterade till vår Imam(AJ): duaa Nudbah, duaa Istighatha fi Imam Zaman(AJ)(be Imam Zaman(AJ) om hjälp) och ziyarat Aal Yasin.

– Recitera följande åkallelse för att välkomna födseln av den levande Imamen(AJ) som föddes den 15:e av månaden Sha’ban år 255 e.H:

اللّهُمَّ بِحَقِّ لَيْلَتِنا وَمَوْلُودِها وَحُجَّتِكَ وَمَوْعُودِها الَّتِي قَرَنْتَ إِلى فَضْلِها فَضْلاً فَتَمَّتْ كَلِمَتُكَ صِدْقاً وَعَدْلاً، لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِكَ وَلا مُعَقِّبَ لآياتِكَ

O Allah, vid denna natts haqq (rätt och ställning), och [vid] han som föddes under denna natt, och Din hujja (bevis och argument) och det utlovade [under denna natt] vars favörer DU utökade med [ytterligare] favörer, så uppfyllde DU Dina ord sanningsenligt och rättvist – ingen kan ändra Dina ord eller komplettera Dina tecken

نُورُكَ المتَأَلِّقُ وَضِياؤُكَ المُشْرِقُ وَالعَلَمُ النُّورُ فِي طَخْياء الدَيْجُورِ، الغائِبُ المَسْتُورُ جَلَّ مَوْلِدُهُ وَكَرُمَ مَحْتِدُهُ، وَالمَلائِكَةُ شُهَّدُه وَالله ناصِرُهُ وَمُؤَيِّدُهُ إذا آنَ مِيعادُهُ وَالمَلائِكَةُ أَمْدادُهُ

Ditt glänsande ljus, och Din skinande strålning, och Din lysande fana i det djupa mörkret, den fördolde och förtäckte; praktfull äro hans födelse och ärofull äro hans ursprung, och änglarna är hans vittnen, Gud är hans hjälpare och stödjare vid hans utlovade tid, och änglarna är hans soldater

سَيْفُ الله الَّذِي لايَنْبُو وَنُورُهُ الَّذِي لا يَخْبُو وَذُو الحِلْمِ الَّذِي لايَصْبُو، مَدارُ الدَّهْرِ وَنَوامِيسُ العَصْرِ وَوُلاةُ الأمْرِ

[Han är] Allahs svärd som aldrig missar sitt mål, och Hans ljus som aldrig försvagas, och den med fördragsamhet [tålamod] och som inte försummar [sanningen] – [hans fäder] är [orsaken] till förloppet av tid, och ställföreträdarna för eran, och ledarna och förmyndarna

وَالمُنَزَّلُ عَلَيْهِمْ مايَتَنَزَّلُ فِي لَيْلَةَ القَدْرِ وَأَصْحابُ الحَشْرِ وَالنَشْرِ تَراجِمَةُ وَحْيِهِ وَوُلاةُ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، اللّهُمَّ فَصَلِّ عَلى خاتِمِهِمْ وَقائِمِهِمْ المَسْتُورِ عَنْ عَوالِمِهِمْ

Och det som har nedsänts under Bestämmelsens natt har nedsänts till dem, och [de är] folket av räkenskapen och återuppståndelsen, tolkarna av Hans uppenbarelse, och förmyndarna över Hans sak i fråga om det ska skall utföras och det som inte ska skall göra det – O Allah, så skicka Dina välsignelser över den siste och den uppresande, den förtäckte från skapelserna

اللّهُمَّ وَادْرِكْ بِنا أَيَّامَهُ وَظُهُورَهُ وَقِيامَهُ وَاجْعَلْنا مِنْ انْصارِهِ وَاقْرِنْ ثَأْرَنا بِثَأْرِهِ وَاكْتُبْنا فِي أَعْوانِهِ وَخُلَصائِهِ

O Allah, och låt oss vara bland de som [finns där] under hans tid, ankomst och uppresning, och låt oss vara hans medhjälpare, och sammankoppla vår vedergällning med hans vedergällning, och nedteckna våra namn som hans anhängare och uppriktiga vänner

وَاحْيِنا فِي دَوْلَتِهِ ناعِمِينَ وَبِصُحْبَتِهِ غانِمِينَ وَبِحَقِّهِ قائِمِينَ وَمِنَ السُّوءِ سالِمِينَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَالحَمْدُ للهِ رَبِّ العالَمِينَ

Och låt oss vara välsignade när vi väcks till liv igen under hans rike, och vara benådade i hans sällskap, och resa oss för hans haqq (rätt), och vara beskyddade från [allt] ont – O [DU], den mest Barmhärtige av barmhärtiga, och all lovprisande och tacksamhet hör till Allah, världarnas Herre

وَصَلَواتُهُ عَلى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ خاتَمِ النَّبِيِّنَ وَالمرْسَلِينَ وَعَلى أَهْلِ بَيْتِهِ الصَّادِقِينَ وَعِتْرَتِهِ النَّاطِقِينَ وَالعَنْ جَمِيعَ الظَّالِمِينَ وَاحْكُمْ بَيْنَنا وَبَيْنَهُمْ يا أَحْكَمَ الحاكِمِينَ اللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

Och må Hans välsignelser vara över vår mästare, [Profeten] Mohammad(S), den siste Profeten och Sändebudet, och över hans sannfärdiga hushåll [Ahl al-Bait(A)] och över hans närmade familj – de talande [i sanning] och fördöm alla förtryckare och döm mellan oss och dem, O [DU] den mest Vise av domare – O Allah, skicka Dina välsignelser över [Profeten] Mohammad(S) och hans ätt(A)

– Recitera även följande:

اللّهُمَّ أَنْتَ الحَيُّ القَيُّومُ العَلِيُّ العَظِيمُ الخالِقُ الرَّازِقُ المُحْيِي المُمِيْتُ البَدِيُ البَدِيعُ

O Allah, DU är den [evigt] Levande, den Bestående, den Höge, den Store, den Skapande, den Försörjande, den som skänker liv och den som tager liv, den Initierande och den Frambringande

لَكَ الجَلالُ وَلَكَ الفَضْلُ وَلَكَ الحَمْدُ وَلَكَ المَنُّ وَلَكَ الجُودُ وَلَكَ الكَرَمُ وَلَكَ الاَمْرُ وَلَكَ المَجْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ وَحْدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ، ياواِحُد ياأَحَدُ ياصَمَدُ يامَنْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدٌ؛

Till Dig tillhör ära och till Dig hör favörer, prisande, tacksamhet, generositet och givmildhet – till Dig hör befallningen, storslagenheten och tacksamheten – DU är ensam, och det finns ingen partner till Dig, O [DU] den Ende, den Allena [den Enhetlige], O [DU] den Oberoende [som allt söker sig till och beror av], O [Han] som icke har avlat och icke [har Han] avlats, O [Han] som det icke finns för Honom någon jämlike

صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاكْفِنِي ما أَهَمَّنِي وَاقْضِ دَيْنِي وَوَسِّعْ عَلَيَّ فِي رِزْقِي، فَإِنَّكَ فِي هذِهِ الليْلَةِ كُلَّ أَمْرٍ حَكِيمٍ تُفَرِّقُ وَمَنْ تَشاءُ مِنْ خَلْقِكَ تَرْزُقُ فَارْزُقْنِي وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Skicka Dina välsignelser över [Profeten] Mohammad(S) och hans ätt(A), och förlåt mig, och ha barmhärtighet över mig, och förslå mig med det som är viktigt för mig, och befria mig från mina skulder och utöka min rizq (uppehälle), då DU sannerligen förordnar varje ting under denna natt, och DU skänker uppehälle till den DU vill bland Dina skapelser, så skänk mig [utav Dina gåvor] då DU är den Bäste av givare

فَإِنَّكَ قُلْتَ وَأَنْتَ خَيْرُ القائِلِينَ النَّاِطِقينَ: وَاسْأَلُوا الله مِنْ فَضْلِهِ، فَمِنْ فَضْلِكَ أَسْأَلُ وَإِيَّاكَ قَصَدْتُ وَابْنَ نَبِيِّكَ اعْتَمَدْتُ وَلَكَ رَجَوْتُ فَارْحَمْنِي ياأَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

Och DU har sagt, och DU är den Bästa av de som yttrar och talar: ”Och tillfråga [be] Gud om Hans favörer” (den heliga Koranen 4:32), så jag tillfrågar [ber] Dig om Dina goda [favörer], och jag vänder mig [endast] till Dig, och sätter min tillit till Din Profets(S) son – till Dig har jag hopp, så förbarma Dig över mig, O [DU] den mest Barmhärtige av barmhärtiga

– Det återberättas även att Profeten(S) reciterade denna åkallan:

اللّهُمَّ اقْسِمْ لَنا مِنْ خَشْيَتِكَ مايحَوُلُ بَيْنَنا وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ وَمِنْ طاعَتِكَ ماتُبَلِّغُنا بِهِ رِضْوانَكَ وَمِنَ اليَّقِينِ مايَهُونُ عَلَيْنا بِهِ مُصِيباتُ الدُّنْيا

O Allah, skänk oss utav fruktan till Dig så att det fungerar som en barriär mellan oss och olydnaden av Dig, och utav Din lydnad så att det hjälper oss att nå Din förnöjsamhet, och utav yaqin (tro utan tvivel) som får världens eländen att lindras för oss

اللّهُمَّ أَمْتِعْنا بِأَسْماعِنا وَأَبْصارِنا وَقُوَّتِنا ما أَحْيَيْتَنا وَاجْعَلْهُ الوارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثأْرَنا عَلى مَنْ ظَلَمَنا وَانْصُرْنا عَلى مَنْ عادانا وَلا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنا فِي دِينِنا وَلا تَجْعَلْ الدُّنْيا أَكْبَر هَمِّنا وَلا مَبْلَغَ عِلْمِنا، وَلا تُسَلِّطْ عَلَيْنا مَنْ لا يَرْحَمُنا بِرَحْمَتِكَ ياأَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

O Allah, låt oss dra nytta av vår hörsel, syn och styrka så länge som DU håller oss levande, och låt det bli vårt [kvarvarande] arv, och ta vår vedergällning från de som förtrycker oss, och låt oss segra över de som visar fientlighet mot oss, och placera inte våra eländen i vår tro, och låt inte den här världen vara vårt största bekymmer och inte heller omfattningen av vår kunskap, och utse inte någon [ledare] över oss som inte har någon barmhärtighet över oss, genom Din nåd, O [DU] den mest Barmhärtige

– Imam Baqir(A) och Imam Sadiq(A) brukade be en bön som innefattar fyra rak’at under denna natt. I varje rak’a reciterades surah al-Fatiha 100 gånger och surah al-Ikhlas 100 gånger. Efter salam (fridshälsning) reciterades följande duaa (åkallelse):

اللّهُمَّ إِنِّي إِلَيْكَ فَقِيرٌ وَمِنْ عَذابِكَ خائِفٌ مُسْتَجِيرٌ

O Allah, inför Dig är jag fattig, fruktandes Ditt straff och sökandes tillflykt [hos Dig]

اللّهُمَّ لا تُبَدِّلْ اسْمِي وَلا تُغَيِّرْ جِسْمِي وَلا تَجْهَدْ بَلائِي وَلا تُشْمِتْ بِي أَعْدائِي

O Allah, radera inte mitt namn [från listan över de troende], och låt inte min kropp förändras, och utsätt mig inte för svåra prövningar, och låt mig inte vara ett föremål för fiendernas hån

أَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقابِكَ وَأَعُوذُ بِرَحْمَتِكَ مِنْ عَذابِكَ وَأَعُوذُ بِرِضاكَ مِنْ سَخَطِكَ 

Jag söker tillflykt genom Din förlåtelse från Ditt straff, och jag söker tillflykt genom Din nåd från Din bestraffning, och jag söker tillflykt genom Din förnöjsamhet från Din vrede

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ جَلَّ ثَناؤُكَ أَنْتَ كَما أَثْنَيْتَ عَلى نَفْسِكَ وَفَوْقَ ما يَقُولُ القائِلُونَ

Och jag söker tillflykt till Dig från Dig – praktfull äro Dina lovord – DU är så som DU har beskrivit Dig själv, och högt över det som [de bästa bland] talare kan yttra