Category Archives: Sha’ban

Natten till den 15:e Sha’ban

Natten till den 15:e Sha’ban Den heliga Profeten(S) har sagt att under natten till den 15:e Sha’ban så tar Allah(SWT) beslut om saker som t.ex. uppehälle, livet, döden och välfärden hos folket. Efter Qadr-nätterna så är natten till den 15:e Sha’ban, även känd som natten av Baraat, den mest gynnsamma natten. Enligt femte och sjätte […]

4:e månaden Sha’ban

Den fjärde dagen i månaden Sha’ban Den fjärde dagen i månaden Sha’ban är den dagen då Hazrat Abbas(A) föddes. Han var Imam Alis(A) son och Imam Hosseins(A) broder och hängivna följeslagare. A’mal (dyrkanshandlingar) för natten till den fjärde dagen i månaden Sha’ban: – Utför ghosl (helkroppstvagning). – Be en 40 rak’at bön (20 böner om […]

3:e månaden Sha’ban

Den tredje dagen i månaden Sha’ban Den tredje dagen i månaden Sha’ban är den dagen då vår tredje Imam föddes. Imam Hossein(A) är son till Imam Ali(A) och Fatima Zahra(A) samt barnbarn till Profeten(S).  – A’mal för natten till den tredje dagen i månaden Sha’ban: Utför ghosl (helkroppstvagning). Innan midnatt, be en två rak’at bön […]

1:a månaden Sha’ban

Den första dagen i månaden Sha’ban  – A’mal (dyrkanshandlingar) för natten till den första dagen i månaden Sha’ban: Be en 12 rak’at bön om vardera två rak’at. Efter reciterandet av surah al-Fatiha, recitera surah al-Ikhlas 11 gånger i varje rak’a. Se även boken ”Iqbal” för fler a’mal under denna natt. – A’mal för den första […]

Munajat Sha’baniyah

Munajat Sha’baniyah är en intensiv, väldigt andlig bön skriven av Imam Ali(A). Det är rekommenderat att läsa den varje dag under framförallt den heliga månaden Sha’ban, men även under resten av året. Detta är en favoriserad bön hos ’Urefa (de islamiska mystikerna) och läses genom hela året. Ayatullah al-Udhma Behjat(RA) brukade säga: ”Läs denna bön […]

Dagliga a’mal

Dagliga a’mal (dyrkanshandlingar) under månaden Sha’ban – Det är högst rekommenderat att fasta under den första, andra och tredje Sha’ban. Be en två rak’at bön varje natt. I varje rak’a, efter reciterandet av surah al-Fatiha, recitera surah al-Ikhlas 11 gånger. – Ge sadaqah (allmosor) i Allah(SWT) namn. – Recitera följande 70 gånger:  اسْتَغْفِرُ الله وَأَسْأَلُهُ […]

Layali al-bidh

Layali al-bidh (de vita nätterna) De gemensamma a’mal för dessa dagar 13:e, 14:e och 15:e i månaderna Rajab, Sha’ban och Ramadan är kända som layali al-bidh (de vita nätterna). Imam Sadiq(A) sade: ”Den som ber under nätterna layali al-bidh står i själva verket vid dörren av gynnande, gåvor och förmåner i överflöd som är tillgängliga […]