Category Archives: Månader

4:e månaden Sha’ban

Den fjärde dagen i månaden Sha’ban är den dagen då Abbas(A) föddes. Han var Imam Alis(A) son och Imam Hosseins(A) broder och hängivna följeslagare. Rekommenderade handlingar för natten till den fjärde dagen i månaden Sha’ban – Utför ghosl (helkroppstvagning) – Be en bön som innefattar 40 rak’at (20 böner med vardera två rak’at). I varje […]

5:e månaden Sha’ban

Den femte dagen av månaden Sha’ban Den femte dagen i månaden Sha’ban är den dagen då vår fjärde Imam, Imam Sajjad(A), son till Imam Hossein(A), föddes. Rekommenderade handlingar för natten till den femte dagen av månaden Sha’ban Utför ghosl (helkroppstvagning) Be en bön som innefattar två rak’at, där du i varje rak’a reciterar surah alFatiha […]

3:e månaden Sha’ban

Den tredje dagen i månaden Sha’ban är den dagen då vår tredje Imam föddes. Imam Hossein(A) är son till Imam Ali(A) och Fatima Zahra(A) samt barnbarn till Profeten(S). Rekommenderade handlingar för den tredje dagen av månaden Sha’ban – Utför ghosl (helkroppstvagning) – Recitera åkallan, i synnerhet den sista åkallelsen som Imam Hossein(A) reciterade den tionde […]

1:a månaden Sha’ban

Rekommenderade handlingar för den första natten av månaden Sha’ban – Be en bön som innefattar 12 rak’at med vardera två rak’at. Efter reciterandet av surah al-Fatiha, recitera surah al-Ikhlas 11 gånger i varje rak’a. Se även boken ”Iqbal” för fler a’mal under denna natt. Rekommenderade handlingar för den första dagen av månaden Sha’ban Sayed ibn […]

Munajat Sha’baniyah

Munajat Sha’baniyah är en intensiv och mycket andlig bön skriven av Imam Ali(A). Det är rekommenderat att läsa den varje dag under framförallt den heliga månaden Sha’ban, men även under resten av året. Det är en åkallan som värderas högt utav ’urefa (de islamiska mystikerna). Ayatullah al-Udhma Behjat(RA) har bland annat rekommenderat att recitera den […]

Dagliga a’mal

Dagliga a’mal (dyrkanshandlingar) under månaden Sha’ban – Det är högst rekommenderat att fasta under den första, andra och tredje Sha’ban. Be en två rak’at bön varje natt. I varje rak’a, efter reciterandet av surah al-Fatiha, recitera surah al-Ikhlas 11 gånger. – Ge sadaqah (allmosor) i Allah(SWT) namn. – Recitera följande 70 gånger:  اسْتَغْفِرُ الله وَأَسْأَلُهُ […]

Den 28, 29 och 30:e månaden Rajab

– Iaktta fasta dag den 28:e, 29:e och 30:e av månaden Rajab Under den sista dagen av månaden Rajab, be Salman alMohammadis(RA) bön som består av 10 böneenheter i fem omgångar där vardera bönen innefattar två rak’at. I varje rak’a skall surah alFatiha reciteras en gång, surah al-Ikhlas tre gånger och surah al-Kafirun tre gånger. […]

Layali al-bidh

Layali al-bidh (de vita nätterna) Gemensamma a’mal för layali al-bidh (de vita nätterna)Den 13:e, 14:e och 15:e i månaderna Rajab och Sha’ban är kända som layali al-bidh (de vita nätterna).  – Det är mustahab (rekommenderat) och innehar en stor belöning att fasta under dessa dagar. Observera att den som under dessa dagar vill utföra Umm […]

Första torsdagen – Laylat ar-Ragha’eb

Rekommenderade handlingar på den första torsdagen i månaden Rajab Profeten Mohammad(S) har rekommenderat en bön för oss som genomförs på den första torsdagen i månaden Rajab. Den bönen kommer att vara fördelaktig på så vis att den ger förlåtelse av många synder, säkerhet från svårigheterna under den första natten i graven och skydd på återuppståndelsens […]