Category Archives: Rajab

A’mal Umm Dawood

Det är högst mustahab (rekommenderat) att under denna dag uträtta de a’mal (dyrkanshandlingar) som har blivit kända som a’mal Umm Dawood (Davids mors dyrkanshandlingar). Dessa är denna dags främsta handlingar och åkallelser för att be Gud bevilja ens önskemål, fördriva ens bedrövelser och skydda en från tyranners förtryck. Värdet av denna duaa (åkallelse), som nämns i Misbah Sheikh, uppnås genom […]

Den 28, 29 och 30:e månaden Rajab

– Iaktta fasta dag den 28:e, 29:e och 30:e av månaden Rajab Under den sista dagen av månaden Rajab, be Salman alMohammadis(RA) bön som består av 10 böneenheter i fem omgångar där vardera bönen innefattar två rak’at. I varje rak’a skall surah alFatiha reciteras en gång, surah al-Ikhlas tre gånger och surah al-Kafirun tre gånger. […]

Layali al-bidh

Layali al-bidh (de vita nätterna) Gemensamma a’mal för layali al-bidh (de vita nätterna)Den 13:e, 14:e och 15:e i månaderna Rajab och Sha’ban är kända som layali al-bidh (de vita nätterna).  – Det är mustahab (rekommenderat) och innehar en stor belöning att fasta under dessa dagar. Observera att den som under dessa dagar vill utföra Umm […]

Första torsdagen – Laylat ar-Ragha’eb

Rekommenderade handlingar på den första torsdagen i månaden Rajab Profeten Mohammad(S) har rekommenderat en bön för oss som genomförs på den första torsdagen i månaden Rajab. Den bönen kommer att vara fördelaktig på så vis att den ger förlåtelse av många synder, säkerhet från svårigheterna under den första natten i graven och skydd på återuppståndelsens […]

Imam Mahdis (AJ) duaa under Rajab

  Imam Mahdis(AJ) duaa under månaden Rajab Den stora mystikern Ayatullah Jawad Maliki Tabrizi(RA) säger att genom denna duaa (åkallelse) öppnas många portar till kunskap upp för de som är värdiga den. Sheikh Tusi(RA) skriver om att denna duaa kommer från den heliga Imamen(AJ) via hans första representant, Abu Jafar Mohammad ibn Uthman ibn Sa’id(RA). […]