Månaden Rajab

Imam Ali(A) sade: ”Månaden Ramadan är Guds månad, månaden Sha’ban är Profetens(S) månad och månaden Rajab är min månad.” (Wasa’el al-Shia, volym 7, sida 366)

Denna månad är bland de mest helgade månaderna under året.  Bland annat rekommenderas det att man ber om Guds förlåtelse under denna månad. Profeten(S) har sagt: ”Månaden Rajab är månaden av istighfar för min ummah (folk), [så] utöka [er] istighfar under den…” (Bihar al-Anwar, volym 94, sida 38).

Att fasta under denna månad är högst mustahab (rekommenderat), och många hadither har återberättats i detta avseende. Bland annat nämns det i en hadith av Profeten(S): ”…Den som fastar en dag av [månaden] Rajab med tro och strävan [beräknande och förhoppning] har säkerställt Guds stora välbehag under denna dag, och hans fasta har avlägsnat Guds vrede under denna dag, och ett av helvetets dörrar kommer att stängas för honom…” (Thawab al-A’mal, sida 117).

Vidare har Imam Kadhim(A) sagt: ”…Den som fastar en dag av [månaden] Rajab kommer få [helvetets] eld avlägsnat från sig lika länge som ett års avstånd, och för den som fastar tre dagar blir paradiset obligatoriskt” (Bihar al-Anwar, volym 94, sida 37).

Det har även återberättats av Imam Kadhim(A): ”Rajab är [namnet på] en flod i paradiset som är vitare än mjölk och sötare än honung, och den som fastar en dag under månaden Rajab får dricka ur denna flod” (Bihar al-Anwar, volym 94, sida 37).

Må vi välsignas med månaden Rajabs välsignelser och vara bland de som mottar Guds välbehag inshaAllah!