Layali al-bidh (de vita nätterna)

Gemensamma a’mal för layali al-bidh (de vita nätterna)

Den 13:e, 14:e och 15:e i månaderna Rajab och Sha’ban är kända som layali al-bidh (de vita nätterna).

– Det är mustahab (rekommenderat) och innehar en stor belöning att fasta under dessa dagar. Observera att den som under dessa dagar vill utföra Umm Dawoods a’mal (handlingar) bör påbörja sina handlingar med att fasta dessa dagar.

– Det har rekommenderats att göra ghosl (kroppstvagning) varje dag under dessa heliga dagar, samt att ge sadaqa (allmosa) i Hans väg

– Utför sammanlagt en bön som innefattar 12 rak’at (böneenheter) under nätterna layali al-bidh enligt nedan:

  1. Under natten till den 13:e skall en bön som innefattar två rak’at utföras där man i varje rak’a reciterar surah al-Fatiha, surah Ya Sin, surah al-Mulk och surah Ikhlas.
  2. Under natten till den 14:e skall en bön som innefattar fyra rak’at utföras i två omgångar med två böneenheter i varje omgång. I varje böneenhet skall det reciteras samma koraniska kapitel som det reciterades under den 13:e nattens bön.
  3. Under natten till den 15:e skall en bön som innefattar sex rak’at uträttas. Man bör recitera detsamma som man har reciterat under de föregående nätternas böner, men denna gång skall bönen utföras i tre omgångar.

A’mal för natten till den 15:e av månaden Rajab

– Utföra ghosl (helkroppstvagning)

– Recitera ziyarat Imam Hossein(A)

– Be en bön som innefattar sex rak’at (se Gemensamma a’mal för layali al-bidh (de vita nätterna))

– Det har återberättats från Profeten(S) att det är mycket rekommenderat att be en bön som innefattar 30 böneenheter där man i varje rak’a bör recitera surah al Fatiha en gång samt surah al-Ikhlas tio gånger.

– Be en bön som innefattar 12 rak’at i sex omgångar med två rak’at var enligt följande:

I varje rak’a reciteras följande:

  • Surah al-Fatiha fyra gånger
  • Surah al-Ikhlas fyra gånger
  • Surah al-Falaq fyra gånger
  • Surah an-Nas fyra gånger
  • Ayat al-Kursi (2:255–257 i den heliga Koranen) fyra gånger
  • Surah al-Qadr fyra gånger

– Efter varje salam (hälsning) i bönen skall du recitera följande duaa (åkallelse) fyra gånger:

الله الله رَبِّي لا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً وَما شاءَ الله لا قُوَّةَ إِلاّ بِالله العَلِيِّ العَظِيمِ

Allah, Allah, min Herre; jag begår ingen [form av] shirk (polyteism) gentemot Honom, och det som Allah vill sker; det finns ingen makt förutom hos Allah, den Höge, den Store