Category Archives: Rajab

A’mal Umm Dawood

Det är högst mustahab (rekommenderat) att under denna dag uträtta de a’mal (dyrkanshandling) som blivit kända som a’mal Umm Dawood (Davids mors dyrkanshandlingar). Dessa är denna dags främsta handlingar och åkallelser för att be Gud bevilja ens önskemål, fördriva ens bedrövelser och skydda en från tyranners förtryck. Värdet av denna duaa (åkallelse), som nämns i Misbah Sheikh, uppnås genom att man […]

Duaa Ya Man Arjaho

Följande duaa är rekommenderad att recitera efter de dagliga obligatoriska bönerna under den heliga månaden Rajab. Denna duaa har Sheikh Abbas Qommi(RA) återgett från Imam Sadiq(A). Seyyed Ibn Tawoos(RA) har återberättat att Mohammad ibn Dhakwan frågade Imam Sadiq(A): Må jag offras för dig och må Allah acceptera detta! Vi är nu i månaden Rajab, vänligen […]

Layali al-bidh

Layali al-bidh (de vita nätterna) De gemensamma a’mal för dessa dagar 13:e, 14:e och 15:e i månaderna Rajab, Sha’ban och Ramadan är kända som layali al-bidh (de vita nätterna). Imam Sadiq(A) sade: ”Den som ber under nätterna layali al-bidh står i själva verket vid dörren av gynnande, gåvor och förmåner i överflöd som är tillgängliga […]

Första torsdagen – Laylat ar-Ragha’eb

Rekommenderad bön på den första torsdagen i den heliga månaden Rajab Profeten Mohammad(S) har rekommenderat en bön för oss som skall genomföras på den första torsdagen i månaden Rajab. Den bönen kommer att vara fördelaktig för oss på så vis att den ger förlåtelse av många synder, säkerhet från problemen under den första natten i […]

Imam Mahdis (AJ) duaa under Rajab

Imam Mahdis(AJ) duaa under månaden Rajab Den stora mystikern Ayatullah Jawad Maliki Tabrizi(RA) säger att genom denna duaa (åkallelse) öppnas många portar till kunskap upp för de som är värdiga. Sheikh Tusi(RA) relaterar att detta nobla alster kom från den heliga Imamen(AJ) via hans första speciella representant, Abu Jafar Mohammad ibn Uthman ibn Sa’id(RA). Läs […]