Category Archives: Bön och duaa

Efter varje salat

I samband med varje salat wajib (obligatorisk bön) av de fem dagsbönerna finns a’mal (dyrkanshandlingar) och duaa (åkallelser) som är mustahab (rekommenderade) att utföra; dessa är specifika för varje dagsbön. Före eller efter varje obligatorisk dagsbön är det rekommenderat att be en speciell mustahab-bön som består av ett visst antal rak’at (böneenheter). Dessa mustahab-böner kallas […]

Duaa al-Wahda

Denna duaa är återgiven bland annat i ”Misbah” av Sheikh at-Toosi; duaan är mustahab (rekommenderad) att recitera efter varje bön och har kommit att bli känd som duaa al-Wahda (enigheten): بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige لا اِلهَ اِلا اللّهُ اِلهاً واحِداً وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ Det finns ingen gudom […]

A’mal efter varje salat

Det finns flera enkla a’mal (dyrkanshandlingar) och korta men högst innebördsrika duaa (åkallelser) som är högst mustahab (rekommenderade) att recitera i följden av var och en av de fem obligatoriska dagsbönerna: Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib och ’Ishaa. Följande är ett urval bland dessa: Sajdah shokr (tacksägelse sojood) Bland Profetens(S) sunnah (traditioner) var att falla ned […]

Bön – hur gör man?

– Bönen inleds med niyyah (avsikt), det vill säga att uppriktigt och rent uttala sin avsikt att förrätta bönen: – Recitera då tyst i hjärtat: ”Jag förrättar min (ex. Fajr-) bön (2) rak’at WAJIB QORBATAN ILA- ALLAH قُربَةً الَی اللهِ تَعالی (i sökandet av Guds den Upphöjdes närhet)”. Detta utförs stående med händerna fritt hängande. […]