Category Archives: Bön och duaa

Salat Fajr (morgonbönen)

Salat Fajr (morgonbönen) Att be en nafilah (frivillig bön) på två rak’at (böneenheter) innan Fajr är väldigt mustahab (rekommenderat). Den uträttas precis på samma sätt som en vanlig Fajr-bön och den enda skillnaden är niyya (avsikten). Följande duaa (åkallelse)  är mustahab att recitera efter Fajr-bönen: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ I Guds Namn, den Nåderike den […]

Efter varje salat

I samband med varje salat wajib (obligatorisk bön) av de fem dagsbönerna finns a’mal (dyrkanshandlingar) och duaa (åkallelser) som är mustahab (rekommenderade) att utföra; dessa är specifika för varje dagsbön. Före eller efter varje obligatorisk dagsbön är det rekommenderat att be en speciell mustahab-bön som består av ett visst antal rak’at (böneenheter). Dessa mustahab-böner kallas […]

Duaa al-Wahda

Duaa al-Wahda Denna duaa (åkallelse) är återgiven bland annat i Misbah av Sheikh at-Toosi. Åkallelsen är mustahab (rekommenderad) att recitera efter varje bön och har kommit att bli känd som Duaa al-Wahda (enighet): بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige لا اِلهَ اِلا اللّهُ اِلهاً واحِداً وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، لا […]

Tasbih Fatima Zahra (A)

Tasbih Fatima Zahra(A) Tasbih Fatima Zahra(A) är en thikr (reciterade fraser i hågkomsten av Gud) vars värde har upprepats i många återberättelser från Ahl al-Bait(A) varav en från Imam Sadiq(A) där han har sagt: ”Vi lär våra barn recitera Fatimas(A) tasbih precis som vi lär dem att be” (AlKafi, volym 3, sida 343). Profeten(S) lärde […]

A’mal efter varje salat

Efter varje bön Det finns flera a’mal (dyrkanshandlingar) som är korta, men högst innebördsrika och väldigt rekommenderade att recitera i samband med de fem obligatoriska dagsbönerna. Följande är ett urval utav dessa:   Sajdah shokr (sojood i tacksägelse) Bland Profetens(S) sunnah (tradition och sedvänja) var att falla ned med pannan till marken i tacksägelse efter […]

Salat (bön) – hur gör man i praktiken?

– Bönen inleds liksom andra handlingar med niyya (avsikt). Då kan följande reciteras: ”Jag förrättar min [namn på bön anges därefter, t.ex. Fajr-] bön, [antal böneenheter anges därefter, t.ex. två] rak’at  قُربَةً الَی اللهِ تَعالی qorbatan ila Allah ta’ala  [i lydnad av Gud] i sökandet av Guds, den Upphöjdes närhet” Huvudsaken är att den som […]