Salat (bön) – hur gör man i praktiken?

– Bönen inleds liksom andra handlingar med niyya (avsikt). Då kan följande reciteras:

 

”Jag förrättar min [namn på bön anges därefter, t.ex. Fajr-] bön, [antal böneenheter anges därefter, t.ex. två] rak’at

قُربَةً الَی اللهِ تَعالی

qurbatan ila Allah ta’ala

[i lydnad av Gud] i sökandet av Guds, den Upphöjdes närhet”

 

Huvudsaken är att den som ber är medveten om sin avsikt och ifall denne frågas kan personen svara att den ber t.ex. Fajr-bönen som är två rak’at, wajib (obligatorisk), för Guds ridha (belåtenhet), i sökande av Hans närhet och i underkastelse inför Honom. Alltså är, vare sig muntligt uttal eller tyst, recitation i hjärtat obligatoriskt.


 

Niyyah

– Bönen börjar med den inledande Takbirat-ul-Ihram som lyder:

الله اَكبَر

Allah-o-akbar

Gud är störst

 

Detta utförs med händerna lyfta i höjd med öronen samt handflatorna vända framåt, och med detta inleds salat och dess första rak’a (böneenhet).


Standing

 

– Recitera sedan surah al-Fatiha som är den surah som är wajib (obligatorisk) att recitera i salat och reciteras alltid som första surah i var och ett av de två rak’at (böneenheter) i varje salat wajib (obligatorisk bön); och även i de allra flesta salat mustahab (rekommenderade böner):

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillah-er-Rahman-er-Rahim

I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige

الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

al-hamd-u-lillah rabb-el-’alamin

All lovprisande [och tacksamhet] hör till Allah [Gud] världarnas Herre

الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

ar-Rahman ar-Rahim

Den Nåderike den Barmhärtige

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ

malek-e yam-ed-din

Härskare av avlöningens dag [domedagen]

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

iyyak-a na’bod-u wa iyyak-a nasta’in

Endast Dig dyrkar vi och endast Dig tar vi till hjälp

 

اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ

ehde-na-s-sirat al-mostaqim

Vägled oss på den raka vägen

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ

 

sirat al-lathi-na an’amt-a alay-hem ghayr-el-maghdhoob-e alay-hem wa la-dh-dhaaaallin

Vägen av dem som DU har välsignat; ej de som vreden är över och inte de förvillade

 

– Recitera därefter en valfri surah ur Koranen, till exempel surah Ikhlas:

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillah-er-Rahman-er-Rahim

 

I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

Qol howa-Allah-o ahad

Säg: Han är Allah Allena [Gud den Ende den Unike den Enhetlige]

اللَّهُ الصَّمَدُ

Allah-o-s-samad

Allah [Gud] den Oberoende [som allt söker sig till och beror av]

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

Lam yaled wa lam yoolad

Han har icke avlat och icke [har Han] avlats

وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

 

Wa lam yakon lahoo kofo-wan [alternativt kofo-an; observera ej kofwan eller kofan] ahad

Och icke finns för Honom någon jämlike

 


Rukoo

– Efter avslutandet av recitationen av surah följer den bugning som kallas rokoo’; bägge handflatorna ska då sättas och stöttas på knäna medan man bugar och reciterar följande Tasbih thikr:

سُبحَانَ رَبي العَظيمِ وَ بِحَمدِه

 

Sobhan-a rabbi al-’adhim wa be hamd-eh

Prisad och fri från brister är min Herre den storslagne och i Hans lovprisande

 


Standing

–  Ställ dig upp därefter och recitera:

سَمِعَ الله لِمَن حَمِدَه

Same’a-Allah-o li-man hamd-ah

Allah [Gud] hör [lyssnar till] den som lovprisar Honom

 


Sujood

– Därefter knäböj i sojood (sätta pannan ned på jorden [inför Gud] i tillbedjan) så att pannan, bägge handflatorna, båda knän och bägge tåspetsarna berör marken  [dessa sju platser måste röra vid marken].

 

Recitera sedan:

سُبحانَ رَبّي الأَعلَی وَ بِحَمدِه

Sobhan-a rabbi al-a’la wa bi hamd-eh

Prisad och fri från brister är min Herre den upphöjde och i Hans lovprisande

 


 

sitting

– Efter slutförd sojood, sätt dig upp på knä och recitera:

أَستَغفِرُ الله رَبي وَأتوبُ إليه

Astaghfer-ollah-a rabbi wa atoob-o elayh

Jag omber Allah min Herre om förlåtelse och gör tawba (uppriktig ångerfullhet och ombedjande om Gud förlåtelse) till Honom

 

– Därefter upprepas en andra sojood på samma sätt som den första.

– Sedan när du lyfter huvudet från sojood, så res dig direkt upp och medan du ställer dig upp recitera:

بِحَولِ اللهِ وَ قُوَّتهِ أَقومُ وَ أَقعُد

Bi hawl-il-llah wa qowwateh-i aqoom-o wa aq’od

Med Guds kraft och Hans styrka reser jag mig och sätter mig

 

– Med och efter detta inleds den andra rak’at (böneenheten) av salat (bönen).

– Upprepa surah al-Fatiha och en annan surah, t.ex. surah al-Ikhlas.

 


 Qunoot

– Därefter, höj upp händerna och håll handflatorna vända mot ansiktet. Detta kallas qunot och är högst mustahab (rekommenderad) att utföra och i den recitera någon kort duaa (åkallan) av eget val.

 

Det kan vara vilken duaa-fras som helst, men följande är en koranisk duaa som är kort och omfattande och således brukligt och reciteras vanligen:

رَبَّنا آتِنا في الدُنيا حَسَنَةً وَ في الآخِرَةِ حَسَنة وَ قِنا عَذابَ النَّار

Rabb-ana ate-na fi-d-dunya hasana wa fi-l-akhira-ti hasana wa qina ’athab an-Nar

”Herre! Ge oss det goda i detta liv och det goda i nästa liv, och förskona oss från eldens plåga [i helvetet]” (den heliga Koranen 2:201)

 

– Upprepa sedan liksom vid första rak’at, rokoo’ och två sojood.

 

[Om det är en salat (bön) på bara två rak’at, exempelvis salat Fajr (morgonbönen) eller de flesta salat mustahab (rekommenderade böner), avslutas de två rak’at med tashahhod och salam som beskrivs längre fram. Om inte det rör sig om salat med två rak’at (böneenheter), utan det är fler rak’at (tre eller fyra) så recitera enbart tashahhod efter båda sojood medan du sitter på knä och innan du reser dig upp.]

Standing

 

– Därefter ställ dig upp med samma recitation som följd tidigare som inleder den tredje rak’at (böneenhet); recitera då denna thikr som är känd som Tasbihat al-arba’a (de fyra tasbihat (lovprisningarna) – tre gånger:

سُبحَانَ اللهِ وَ الحَمدُ للهِ وَ لا إلهَ إلّا الله وَ الله أَكبَر

Sobhan-Allah-e wa al-hamd-o-li-llah-e wa la ilaha illa Allah wa Allah-o-akbar

Prisad och fri från brister är Allah [Gud]; och all lovprisande och tacksamhet hör till Allah; och ingen gud finns utom Allah; och Allah är störst

 


– Nu utför du ytterligare en rokoo’ efterföljd av två sojood, precis som vid varje rak’at, och sedan ställer du dig upp för en fjärde rak’at om det är en salat som innefattar fyra rak’at. [Om det är salat Maghrib (skymningsbönen) som är enbart tre rak’at avslutar man efter andra sojood med tashahhod och salam]

– Upprepa i fjärde rak’at precis som den tredje efterföljd av rokoo’ och två sojood.

– Avsluta salat med att recitera tashahhod och salam efter andra sojood vid slutet av fjärde rak’at medan du fortfarande sitter på knä.

 

sitting

Tashahhod är det bekännande vittnesmålet om Guds enhet och enhetlighet och att Profeten Mohammad(S) är Hans tjänare och Sändebud, vilken avslutas med en wajib (obligatorisk) salawat (ombedjande om Gu

أَشهَدُ أَن لا إلهَ إِلّا الله وَحدَهُ لا شَريك له

وَ أَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبدُهُ وَ رَسولُه

أَللهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد

Ash-had-o an la ilaha illa Allah wahda-ho la sharik-a lah wa ash-had-o anna Mohammad-an ’abdo-ho wa rasool-oh; Allah-umma salli ala Mohammad wa Aal Mohammad

Jag vittnar att, det finns inte gud utom Allah; den Ende som inte har någon partner, och jag vittnar att Mohammed(S) är Hans tjänare och Hans Sändebud; O Allah, skicka Dina välsignelser över Mohammad(S) och hans hushåll Ahl al-Bait(A)

Salam är det sista avslutande momentet i salat (bönen) och lyder:

السَلامُ عَلَيك أَيُها النَّبيَّ وَ رَحمَةُ اللهِ وَ بَرَكاتُه السَلامُ عَلَينَا وَ عَلی عِبادِ الله الصَّالِحين السَلامُ عَلَيكم وَ رَحمَةُ اللهِ وَ بَرَكاتُه

As-salam-o ‘alayk-a ayyoha-an-nabi wa rahmat-o-llah wa barakat-oh; as-salam-o ‘alay-na wa ‘ala ‘ibad-Allah as-salehin; as-salam-o ‘alayk-um wa rahmat-ollah wa barakat-oh

Frid [hälsningar] vare med dig, O DU Profet, och Guds barmhärtighet och välsignelser [må likaså vare över dig]; frid [hälsningar] vare med oss och över Guds rättfärdiga [goda fromma] tjänare; frid vare över er samt Guds barmhärtighet och välsignelser [likaså]

– Efter att salat (bönen) avslutas med salam (efter andra, tredje eller fjärde rak’at beroende på vilken salat det är) lyfts händerna upp i höjd med öronen tre gånger, och var gång yttras:

 

الله أَكبَر

Allah-o-akbar

Gud är stor [störst]

– Din salat är med detta kompletterad; må Gud acceptera den i Sin välsignelse inshaAllah!