Duaas glädje

När en människa lär sig ett yrke, om vetenskap eller en teknik och ser efter flera års möda och slit resultatet av sitt arbete, uppkommer där en känsla av segerglädje. På liknande sätt, dock i en mycket större utsträckning, ger resultatet en känsla av segerglädje när man bevittnar effekterna av sin tro.
Korrekta sättet att göra Duaa