Efter varje salat

I samband med de obligatoriska fem dagsbönerna, finns a’mal (dyrkanshandlingar) och duaa (åkallelser) som är rekommenderade att utföra och som är specifika för varje dagsbön. Före eller efter varje obligatorisk dagsbön är det även rekommenderat att be en speciell mustahab-bön som består av ett visst antal rak’at (böneenheter). Dessa mustahab-böner kallas med ett gemensamt namn för nafilah-böner (frivilliga böner). I följande sektion är de fem obligatoriska dagsbönerna angivna som rubrik och det har redogjorts för ett urval av a’mal och duaa (åkallelser) som är mustahab (rekommenderade) att utföra i samband med dessa.

Inkludera oss och alla era syskon i er duaa – må Gud acceptera inshaAllah!


Efter varje dagsbön

1. A’mal efter varje salat

2. Tasbih Fatima Zahra (A)

3. Duaa al-Wahda


Efter varje specifik dagsbön

1. Salat Fajr (morgonbönen)

2. Salat Dhuhr (middagsbönen)

3. Salat Asr (eftermiddagsbön)

4. Salat Maghrib (skymningsbön)

5. Salat Ishaa (kvällsbön)