Efter varje salat

I samband med varje salat wajib (obligatorisk bön) av de fem dagsbönerna finns a’mal (dyrkanshandlingar) och duaa (åkallelser) som är mustahab (rekommenderade) att utföra; dessa är specifika för varje dagsbön. Före eller efter varje obligatorisk dagsbön är det rekommenderat att be en speciell mustahab-bön som består av ett visst antal rak’at (böneenheter). Dessa mustahab-böner kallas med ett gemensamt namn för nafilah-böner (frivillig bön). Vidare förekommer även specifika duaa som är mustahab att reciteras efter varje enskild dagsbön. Man kan givetvis välja några stycken till en början och utöka allteftersom. I följande sektion är de fem obligatoriska dagsbönerna angivna som rubrik och det har redogjorts för ett urval av a’mal och duaa som är mustahab att utföra i samband med dessa.

Inkludera oss och alla era syskon i er duaa – må Gud acceptera inshaAllah!


Efter varje dagsbön

1. A’mal efter varje salat

2. Tasbih Fatima Zahra (A)

3. Duaa al-Wahda


Efter varje specifik dagsbön

1. Salat Fajr (morgonbönen)

2. Salat Dhuhr (middagsbönen)

3. Salat Asr (eftermiddagsbön)

4. Salat Maghrib (skymningsbön)

5. Salat Ishaa (kvällsbön)