Category Archives: Ziyarat

Ziyarat Arbain

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige اَلسَّلامُ عَلى وَلِىِّ اللَّهِ وَ حَبیبِهِ Frid vare över Guds wali (ställföreträdare) och Hans älskade  اَلسَّلامُ عَلى خَلیلِ اللَّهِ وَ نَجیبِهِ Frid vare över Guds tillgivna och förnäma [vän]  اَلسَّلامُ عَلى صَفِىِّ اللَّهِ وَابْنِ صَفِیِّهِ Frid vare över Guds utvalde, och sonen till Hans […]

Ziyarat Nahiya

Denna ziyarat är ytterligare en av Imam Hosseins(S) främsta ziyarat. Den väntade Imamen(AJ) är den som reciterat och lärt ut denna ziyarat som beskriver Imam Hossein(S) och hans följeslagare och händelserna av Ashura i Karbala och vittnar om Imamens(AJ) längtan att stå vid sin förfader och kämpa för sanning och rättvisa mot tyranner och deras […]

Ziyarat Jami’a Kabira

Enligt Allamah Majlisi(RA), är denna ziyarat bland den bästa av ziyarat, med tanke på texten som sådan, vilka som återberättat den och vältaligheten i den. Hans far (Shaykh Mohammad Taqi Majlisi(RA)), har i sin kommentar till boken ”Man layahduruhu al-Faqih” sagt följande: Denna ziyarat är den bästa och mest perfekta. Varje gång jag besökte Imamernas(A) […]

Ziyarat Warith

En av de Imam Hosseins(A) mest kända ziyarat som är återgiven i boken Misbah. Denna ziyarat reciteras vid många specifika högtider och speciella tillfällen.  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn السَّلامُ عـَلَيـْكَ يا وارِثَ آدَمَ صـَفـُوةِ اللهِ Frid vare med dig O arvtagaren av Adam, Allahs utvalde. السَّلامُ عـَلَيْكَ يا […]

Ziyarat Aal Yasin

Ziyarat Aal Yasin är en av de viktigaste och mest kärleksfulla vördnadshälsningarna till Imam Mahdi(AJ). Det är i själva verket en ”Hadith Qudsi” enligt Mafatih al-Jinan, och är den första ziyarat i dess ordning om Imam(AJ). Enligt återberättelser, motsvarar ”Aal Yasin”, “Aal Mohammad(S)” och är det korrekta uttalet av versen 37:130 i den heliga Koranen. […]

Fatima Zahra(A)

Denna ziyarat (vördnadshälsning) har nämnts bland de a’mal (dyrkanshandlingar) som utförs vid ziyarat av Profetens(S) gravplats i hans moské i Medina. Då Fatima Zahras(A) grav doldes och dess exakta plats är okänt så reciteras hennes ziyarat i Profetens(S) moské, vid gravplatsen Baqi’ – mitt framför Profetens(S) moské där fyra av Imamerna(A) är begravda – samt […]

Ziyarat Ashura

Ziyarat Ashura är skriven av Imam Baqir(A), Imam Hosseins(A) sonson, som var närvarande i Karbala vid tre års ålder. Imam Hossein(A) själv har flertalet gånger kommit i flera troendes drömmar och bett dem att aldrig sluta läsa den. Stora ulama (lärda) som bl.a. Sheikh al-Adham Murtaza Ansari(RA) och Imam Khomeini(RA) hade som vana att läsa den varje morgon […]

Korta Ziyarat

Korta ziyarat (vördnadshälsningar) av Ahl al-Bait(A) Imam Ridha(A) tillfrågades om metoden för framförandet av hälsningar till Profeten(S) och Ahl al-Bait(A) efter de obligatoriska bönerna. Imamen(A) rekommenderade då följande recitation: السَّلامُ عَلَيك يا رَسولَ الله وَ رَحمَة اللهِ وَبَرَكاتُه, السَّلامُ عَلَيك يا مُحَمَّد بنِ عَبدِالله, السَّلامُ عَلَيك يا خِيرَةَ خَلقِ الله, السَّلامُ عَلَيك يا حَبيبَ الله, […]