Ziyarat Warith

En av de Imam Hosseins(A) mest kända ziyarat som är återgiven i boken Misbah. Denna ziyarat reciteras vid många specifika högtider och speciella tillfällen.

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

السَّلامُ عـَلَيـْكَ يا وارِثَ آدَمَ صـَفـُوةِ اللهِ

Frid vare med dig O arvtagaren av Adam, Allahs utvalde.

السَّلامُ عـَلَيْكَ يا وارِثَ نـوُحٍ نَبــِيِ اللهِ

Frid vare med dig O arvtagaren av Noak, Allahs profet.

السَّلامُ عـَلَيـْكَ يـا وارِثَ إبـراهيـمَ خـَليـلِ اللهِ

Frid vare med dig O arvtagaren av Abraham, Allahs vän.

السَّلامُ عـَلَيـْكَ يا وارِثَ موســى كـَليِم اللهِ

Frid vare med dig O arvtagaren av Moses, den som samtalade med Allah.

السَّلامُ عـَلَيـْكَ يـا وارِثَ عـيـسى روُحِ الله

Frid vare med dig O avtagaren av Jesus, Allahs anda.

السَّلامُ عـَلَيْكَ يا وارِثَ مـُحـَمـّدٍ حـَبـيبِ اللهِ

Frid vare med dig O arvtagaren av Mohammad, Allahs älskade

السَّلامُ عـَلَيـْكَ يـا وارِثَ اَميرِ المُؤمِنينَ وَلَيِ اللهِ

Frid vare med dig O arvtagaren av de troendes mästare, Allahs väktare.

السَّلامُ عـَلَيـْكَ يَابـنَ مـُحـَمـّدٍ المـُصـطـَفـى

Frid vare med dig O son till Mohammad, den utvalde.

السَّلامُ عـَلَيْكَ يَابـن عـلي المرتـضـى

Frid vare med dig O son till Ali, den accepterade.

السَّلامُ عَلَيْكَ يَا بـن فاطـمة الزهراء

Frid vare med dig O son till Fatima, den skinade.

السَّلامُ عَلَيْكَ يَا بـنَ خَديجَةَ الكُبـرى

Frid vare med dig O son till Khadijah, den stora.

السَّلام عَلَيْكَ يا ثارَ اللهِ وابـنَ ثارِِهِ والوِتـرَ المَوتـوُرَ

Frid vare med dig, O DU som offrade ditt blod för Allah, son till den som offrade sitt blod för Allah.

اَشـهَدُ اَنَّكَ قَد اَقَمتَ الصَّلاةَ وَآتَيتَ الزَّكاة

Jag vittnar att DU förrättade bönen och gav åt de behövande;

وَاَمَرتَ بـاُلمِعروف ِوَنَهَيتَ عـَنِ المُنكرِ

och manade till goda gärningar och avrådde från det onda;

وَاَطـَعـتَ اللهَ وَرَسـولَهُ حـَتّى اَتيكَ اليَقـينُ

och att DU underkastade dig Allah och hans sändebud tills oundvikliga inträffade.

فـَلَعـَنَ اللهُ اُمَةً قَتـَلَتـكَ

Må Allah fördöma och förbanna de människor som mördade dig.

وَلَعَنَ اللهُ اُمَةً ظَلَمَتكَ

Må Allah fördöma och förbanna de människor som förtryckte dig.

وَلَعَنَ اللهُ اُمَةً سَمِعت بـِذلك فَرَضِيَت بـه

Må Allah fördöma och förbanna de människor som hörde om din död och accepterade det.

يا مَولاي يا ابا عَبدِ اللهِ

O min Beskyddare, O Aba Abdillah!

اَشهَدُ اَنّك كُنتَ نوُرا في الأصلابِ الشّامِخَةِ وَالأرحـامِ المُطَهَرَةِ

Jag bevittnar att DU var ett ljus bland Dina gångna förfäder och rena härkomst.

لم تـُنَجـِسـكَ الجـاهِليَّةُ بـاَنِجـاسـِها وَلَم تـُلبـِسكَ مِن مُدلَهِمّاتِ ثـِيابـِها

Ignoransens orenheter har aldrig befläckat dig, och dess plagg har aldrig kastat sin skugga över dig.

وَاَشـهَدُ أنَكَ مِن دَعائِم الدّين وَاَركانِ المُؤمِنينَ

Jag vittnar att DU är bland religionens ledare och de troendes pelare;

وَاَشهَدُ اَنّكَ الإمـام البَّرُ التَّقـيُ

och jag vittnar att DU är den rättfärdige och kyske Imamen,

الرَّضـيُ الزَّكيّ الهادِي المَهدِيُ

den accepterade, den rene, den ledande, den vägledde;

وَاَشـهَدُ اَنَّ الأَئمّة مِن وُلْدِكَ

och jag bevittnar att Imamerna är från Dina söner,

كَلِمةُ التَّقـوى وَاَعـلامُ الهُدى

vilka besitter kyskhetens ord och vägledningens fana,

وَالعـُروةُ الوُثـقى وَالحـُجَّةُ عـَلى اَهل الدُنيـا

och är det säkra repet och människornas ställföreträdare på jorden;

وَاُشـهِدُ اللهَ وَمـلائكـَتـَهُ وَاَنبـِيائَهُ وَرُسـُلَهُ

och jag tar Gud, Hans änglar, profeter och sändebud som mina vittnen,

اَنّي بـِكـمُ مُؤمِنٌ وَبـِايِابـِكم مُوقنٌ

att jag har min tro fäst vid er och är säker på er återkomst,

بـَشَرائِع ديني وخواتيِم عَمَلي

i enlighet med lagarna i min religion och resultatet av mina handlingar;

وقَلبي لقَلبِكم سِلمٌ

och mitt hjärta är underkastad era hjärtan;

وَاَمري لِامْرِكـمُ مُتَّبـع

och mina affärer är i lydnad under era befallningar.

صـَلَوات الله عَلَيكم وَعَلى اَرواحـِكم

Guds välsignelser vare över er; och med era själar och era lik,

وَعَلى اَجـسـادِكُم وعـَلَى اَجـسـامِكُم

och era lik och era kroppar,

وَعـَلى شـاهِدِكم وَعـَلَى غـائِبـِكم

och era närvarande och era fördolda,

وَعـَلَى ظـاهركم وعـلى بــاطـِنـِكـم

och era frånvarande, och med det uppenbara och det dolda hos er.

بـاَبـي أَنـت وَ اُمي يَا بْن رَسـُولِ اللهِ بِاَبي اَنتَ وَاَمّي يا ابـا عـَبـدِ اللهِ

Må jag, min far och min mor offras för dig, O son till Allahs sändebud! Må jag, min far och min mor offras för dig, O Aba Abdillah!

لَقَد عَظـُمتِ الرَّزيَّةُ و جـَلَتِ المُصـيبـَةُ بـِكَ عَلَينا

Sorgen är olidlig och plågan är stor för oss,

وَعَلى جــَمــيعِ اَهل السَّمــواتِ والأرض

och för himlens och jordens alla skapelser.

فــَلَعَنَ اللهُ اُمـةً أَسرجَت و َاَلجمـَتْ

Må Allah fördöma och förbanna människorna som sadlade sina hästar,

وَتـَهَيَأت و تنـقـبـت لِقـِتالِك

och förberedde sig för att döda dig.

يا مـَولايَ يا ابـا عـَبـدِ اللهِ

O min Beskyddare, O Aba Abdillah!

قصدت حرمك وأتيت إلى مشهدك

Jag hade för avsikt att närma mig din helgedom, och kom för att besöka dig.

اَسـئَلُ اللهَ بـالِشـأن الذَي لَكَ عِندَهُ

Jag bönfaller Allah genom ändamålet Han anvisade dig,

وَ بـِالمَحَل الَّذي لَكَ لَدَيهِ

och genom din ställning inför Honom,

اَن يُصـَلي َعَلَى مُحـَمّدٍ وَآلِ مُحـَمّدٍ

att skicka välsignelser över Profeten Mohammad(S) och hans ätt(A),

وَاَن يَجعَلَني مَعَكم في الدُنيا وَالآخـِرة

och placera mig med er i denna värld och i det eviga.

Genom Din nåd, O DU Nåderikaste av de nåderika!

Må Gud välsigna Hans budbärare Mohammad(S), och hans rena ättlingar(A).