Ziyarat Warith

Ziyarat warith är en av Imam Hosseins(A) mest kända ziyarat (vördnadshälsningar) och reciteras vid många speciella högtidligheter och i synnerhet vid besök av Imam Hossein(A). När man besöker Imam Hosseins(A) helgedom bör man stå vid dörren till rundvalvet där huvudet finns begravet i helgedomen och recitera: 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige

السَّلامُ عـَلَيـْكَ يا وارِثَ آدَمَ صـَفـُوةِ اللهِ، السَّلامُ عـَلَيْكَ يا وارِثَ نـوُحٍ نَبــِيِ اللهِ، السَّلامُ عـَلَيـْكَ يـا وارِثَ إبـراهيـمَ خـَليـلِ اللهِ، السَّلامُ عـَلَيـْكَ يا وارِثَ موســى كـَليِم اللهِ

Frid vare över dig O arvingen till Adam, Guds [förnäma] utvalda – frid vare över dig O arvingen till Nooh, Guds profet – frid vare över dig O arvingen till Ibrahim, Guds tillgivna [vän] – frid vare över dig O arvingen till Musa, den talande [med] Gud

السَّلامُ عـَلَيـْكَ يـا وارِثَ عـيـسى روُحِ الله، السَّلامُ عـَلَيْكَ يا وارِثَ مـُحـَمـّدٍ حـَبـيبِ اللهِ، السَّلامُ عـَلَيـْكَ يـا وارِثَ اَميرِ المُؤمِنينَ وَلَيِ اللهِ 

Frid vare över dig O arvingen till Isa, Guds Rooh – frid vare över dig O arvingen till [Profeten] Mohammad(S), Guds älskade – frid vare över dig O arvingen till Amir al-mo’menin (de troendes Mästare), Guds wali (förmyndare över folket)

السَّلامُ عـَلَيـْكَ يَابـنَ مـُحـَمـّدٍ المـُصـطـَفـى، السَّلامُ عـَلَيْكَ يَابـن عـلي المرتـضـى، السَّلامُ عَلَيْكَ يَابـن فاطـمة الزهراء، السَّلامُ عَلَيْكَ يَابـنَ خَديجَةَ الكُبـرى

Frid vare över dig O son till Mohammad al-Mostafa (den utvalde och utmärkte) – frid vare över dig O son till Ali al-Murtadha (den förnöjsamme) – frid vare över dig O son till Fatima Zahra – frid vare över dig O son till Khadijah al-Kubra (den framstående i storhet)

السَّلام عَلَيْكَ يا ثارَ اللهِ وابـنَ ثارِهِ والوِتـرَ المَوتـوُرَ 

Frid vare över dig, O Allahs vedergällning, och sonen till Hans vedergällning, och den ensamme utan en vedergällare som kunde återge din rätt

اَشـهَدُ اَنَّكَ قَد اَقَمتَ الصَّلاةَ، وَآتَيتَ الزَّكاة، وَاَمَرتَ بـاُلمِعروف ِوَنَهَيتَ عـَنِ المُنكرِ وَاَطـَعـتَ اللهَ وَرَسـولَهُ حـَتّى اَتيكَ اليَقـينُ 

Jag vittnar att du sannerligen förrättade bönen, och skänkte zakat (religiös skatt), och påbjöd det goda, och avvärjde det onda, och lydde Allah och Hans Sändebud(S) till det att [stunden av] yaqin (övertygelse) [döden] ankom till dig

فـَلَعـَنَ اللهُ اُمَةً قَتـَلَتـكَ وَلَعَنَ اللهُ اُمَةً ظَلَمَتكَ وَلَعَنَ اللهُ اُمَةً سَمِعت بـِذلك فَرَضِيَت بـه 

Så må Allah förbanna det ummah (folket) som mördade dig, och må Allah förbanna det ummah (folket) som förtryckte dig, och må Allah förbanna det ummah (folket) som hörde om detta, och förnöjde sig [med] det

يا مَولاي يا ابا عَبدِ اللهِ اَشهَدُ اَنّك كُنتَ نوُرا في الأصلابِ الشّامِخَةِ وَالأرحـامِ المُطَهَرَةِ لم تـُنَجـِسـكَ الجـاهِليَّةُ بـاَنِجـاسـِها وَلَم تـُلبـِسكَ مِن مُدلَهِمّاتِ ثـِيابـِها 

O min Mästare, O Aba Abdillah; jag vittnar att du var ett ljus i ståtliga länder [farfäder] och renade moderliv [mormödrar] – ej har jaheliyya (ignoransen) besudlat dig med sin besudling, och ej har den beklätt dig med sin mörklagda beklädnad 

وَاَشـهَدُ أنَكَ مِن دَعائِم الدّين وَاَركانِ المُؤمِنينَ وَاَشهَدُ اَنّكَ الإمـام البَّرُ التَّقـيُ الرَّضـيُ الزَّكيّ الهادِي المَهدِيُ 

Och jag vittnar att du sannerligen är utav religionens pelare och de troendes fundament, och jag vittnar att du är den rättfärdige och fromma Imamen; den förnöjsamme, den renade, den vägledande, den vägledde

وَاَشـهَدُ اَنَّ الأَئمّة مِن وُلْدِكَ كَلِمةُ التَّقـوى وَاَعـلامُ الهُدى وَالعـُروةُ الوُثـقى وَالحـُجَّةُ عـَلى اَهل الدُنيـا 

Och jag bevittnar även att Imamerna utav dina söner är ordet av taqwa (gudsfruktan och fromhet), och fanorna av vägledning, och det stadiga greppet, och hujja (bevis och argument) över människorna i dunya (denna värld)

وَاُشـهِدُ اللهَ وَمـلائكـَتـَهُ وَاَنبـِيائَهُ وَرُسـُلَهُ اَنّي بـِكـمُ مُؤمِنٌ وَبـِايِابـِكم مُوقنٌ بـَشَرائِع ديني وخواتيِم عَمَلي وقَلبي لقَلبِكم سِلمٌ وَاَمري لِامْرِكـمُ مُتَّبـع 

Och jag vittnar inför Gud, och Hans änglar, och profeter och sändebud att jag sannerligen är trofast vid er, och är övertygad om er återkomst [i enlighet] med principerna av min religion och resultatet av min handling, och mitt hjärta är underkastat [till] ert hjärta och min angelägenhet är i följet av er befallning 

صـَلَوات الله عَلَيكم وَعَلى اَرواحـِكم وَعَلى اَجـسـادِكُم وعـَلَى اَجـسـامِكُم وَعـَلى شـاهِدِكم وَعـَلَى غـائِبـِكم وَعـَلَى ظـاهركم وعـلى بــاطـِنـِكـم 

Må Allahs välsignelser vara över er, och över era själar, och över era gestalter och kroppar, och över den bevittnade [och närvarande] utav er, och den frånvarande utav er och det uppenbara utav er, och det fördolda utav er

بـاَبـي أَنـت وَ اُمي يَا بْن رَسـُولِ اللهِ بِاَبي اَنتَ وَاَمّي يا ابـا عـَبـدِ اللهِ لَقَد عَظـُمتِ الرَّزيَّةُ و جـَلَتِ المُصـيبـَةُ بـِكَ عَلَينا وَعَلى جــَمــيعِ اَهل السَّمــواتِ والأرض 

Må min far och min mor offras för dig O son till Allahs Sändebud – må min far och min mor offras för dig O Aba Abdillah – sannerligen är tragedin [djup och] mycket stor, och svårigheten [som drabbade dig] är framstående [i sin storhet] för oss och för samtliga folk i himlarna och jorden 

فــَلَعَنَ اللهُ اُمـةً أَسرجَت و َاَلجمـَتْ وَتـَهَيَأت و تنـقـبـت لِقـِتالِك يامـَولايَ ياابـا عـَبـدِ اللهِ 

Så må Allah förbanna den ummah (folket) som sadlade och betslade [sina hästar], och förberedde sig för att strida mot dig O min mästare, O Aba Abdillah

قصدت حرمك وأتيت إلى مشهدك اَسـئَلُ اللهَ بـالِشـأن الذَي لَكَ عِندَهُ وَ بـِالمَحَل الَّذي لَكَ لَدَيهِ اَن يُصـَلي عَلَى مُحـَمّدٍ وَآلِ مُحـَمّدٍ وَاَن يَجعَلَني مَعَكم في الدُنيا وَالآخـِرة 

Jag har ämnat och sökt mig till din helgedom, och jag har anlänt till din helgade plats – jag ber Allah, vid ställningen som du har hos Honom och vid positionen [och anseendet] som du har hos Honom att skicka Sina välsignelser över [Profeten] Mohammad(S), och hans ätt(A) och låta mig vara med er i dunya (denna värld) och akhira (nästa värld)