Ziyarah Fatima Zahra(A)

Denna ziyarat (vördnadshälsning) har nämnts bland de a’mal (dyrkanshandlingar) som utförs vid ziyarat av Profetens(S) gravplats i hans moské i Medina. Då Fatima Zahras(A) grav doldes och dess exakta plats är okänt så reciteras hennes ziyarat i Profetens(S) moské, vid gravplatsen Baqi’ – mitt framför Profetens(S) moské där fyra av Imamerna(A) är begravda – samt i hennes hus; vilka är de tre platser varav ett är troligen där Profetens(S) välsignade dotter är begravd. Denna ziyarat reciteras även vid minneshögtiden av Fatima Zahras(A) martyrskap som infaller antingen 13 Jamadi al-awwal eller 3 Jamadi at-thani – knappt ett par månader efter Profetens(S) bortgång år 10 e.H.

Den kan förstås reciteras även närhelst man önskar.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يا مُمْتَحَنَةُ اِمْتَحَنَكِ الَّذى خَلَقَكِ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَكِ

Hälsad vare du O du som prövades av Gud som skapade dig, prövade dig innan Han skapade dig,

فوجدك لما امتحنك صابرة ، وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون

Och fann dig ha tålamod med Hans prövning, vi försäkrar att vi är Dina efterföljare, att vi tror på dig,

وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله ، وأتى به وصيه

att vi tror och tar vara på allt som din far(S) kom till oss med, samt vad hans efterföljare kom till oss med.

فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأنا قد طهرنا بولايتك

Därför, ber vi dig (nu när vi tror) att göra oss bland bägges efterföljare så att vi glädjer oss av att renas för att vi följer dig.

ويستحب أيضا أن تقول

Det är rekommenderat att göra följande tillägg:

السلام عليك يا بنت رسول الله ، السلام عليك يا بنت نبي الله ، السلام عليك يا بنت حبيب الله

Frid vare med dig O dotter till Allahs Budbärare, Frid vare med dig O dotter till Allahs Profet, Frid vare med dig O dotter till Allahs älskade,

السلام عليك يا بنت خليل الله ، السلام عليك يا بنت صفي الله ، السلام عليك يا بنت أمين الله

Frid vare med dig O dotter till Allahs vän, Frid vare med dig O dotter till Allahs innerliga vän, Frid vare med dig O dotter till Allahs betrodda Budbärare,

السلام عليك يا بنت خير خلق الله ، السلام عليك يا بنت أفضل أنبياء الله ورسله وملائكته

Frid vare med dig O dotter till Allahs bästa skapelse, Frid vare med dig O dotter till den bäste bland Allahs Profeter, Budbärare och Änglar,

السلام عليك يا بنت خير البريه ، السلام عليك يا سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين ، السلام عليك يا زوجة ولي الله وخير الخلق بعد رسول الله

Frid vare med dig O dotter till den som är den bäste skapelsen, Frid vare med dig O fru till Allahs vän och den bäste skapelsen efter Allahs Budbärare,

السلام عليك يا أم الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة ، السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة

Frid vare med dig O mor till al-Hasan och al-Hossein, De Ungas Mästare i Paradiset, Frid vare med dig O den Sanninstalande (den hängivna) och Martyren,

السلام عليك أيتها الرضية المرضية ، السلام عليك أيتها الفاضلة الزكية

Frid vare med dig O den tillfredsställda och accepterade, Frid vare med dig O DU dygdiga och kyska,

السلام عليك أيتها الحوراء الإنسية ، السلام عليك أيتها التقية النقية ، السلام عليك أيتها المحدثة العليمة

Frid vare med dig O himmelska jungfru, Frid vare med dig O DU fromma och rena, Frid vare med dig O den som änglar talar med och som har kunskap,

السلام عليك أيتها المظلومة المغصوبة ، السلام عليك أيتها المضطهدة المقهورة ، السلام عليك يا فاطمة بنت رسول الله ورحمة الله وبركاته

Frid vare med dig O förtryckta och usurperade, Frid vare med dig O förträngda och besegrade, Frid vare med dig O Fatima, dotter till Allahs Budbärare,

صلى الله عليك وعلى روحك وبدنك

och Må Allahs välsignelse och Barmhärtighet vara med dig, din själ och din kropp,

أشهد أنك مضيت على بينة من ربك

Jag vittnar om att DU har förgåtts med fulla medvetenhet om din Herre,

وأن من سرك فقد سر رسول الله صلى الله عليه وآله ، ومن جفاك فقد جفا رسول الله صلى الله عليه وآله

(Jag vittnar även) att den som glädjer dig, glädjer Allahs Budbärare, att den som överger dig, överger Allahs Budbärare,

ومن آذاك فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وآله ، ومن وصلك فقد وصل رسول الله صلى الله عليه وآله

att den som skadar dig, skadar Allahs Budbärare, att den som skänker dig (en tjänst), skänker en tjänst till Allahs Budbärare och

ومن قطعك فقد قطع رسول الله صلى الله عليه وآله ، لأنك بضعة منه وروحه الذي بين جنبيه

den som berövar dig, berövar Allahs Budbärare (detta eftersom) DU är ”en del av honom och hans själ som finns inom honom”.

أشهد الله ورسله وملائكته أني راض عمن رضيت عنه ، ساخط على من سخطت عليه

Allah, Hans Budbärare och Hans Apostlar är vittnen om att jag accepterar den som DU accepterar, blir sårad av den som sårar dig,

متبرىء ممن تبرأت منه ، موال لمن واليت

jag frikänner mig själv till Allah från den som DU frikänner dig ifrån till Allah, vara vän med den som DU är vän med,

معاد لمن عاديت ، مبغض لمن أبغضت

ha som fienden den som är din fiende, och ogilla den DU ogillar.

محب لمن أحببت ، وكفى بالله شهيداً وحسيباًً وجازياً ومثيباً

Allah är den bästa Vittnet, den bästa Förutsägaren, den bästa Belönaren och den mest frikostiga.

(Det är rekommenderat att be å Profeten och hans ättlingars vägar efter denna ziyarat.)

All Pris är till Allah, Herren över världarna.