Ziyarat Aal Yasin

Ziyarat Aal Yasin är en av de viktigaste och mest kärleksfulla vördnadshälsningarna till Imam Mahdi(AJ). Det är i själva verket en ”Hadith Qudsi” enligt Mafatih al-Jinan, och är den första ziyarat i dess ordning om Imam(AJ). Enligt återberättelser, motsvarar ”Aal Yasin”, “Aal Mohammad(S)” och är det korrekta uttalet av versen 37:130 i den heliga Koranen. Utöver dess storslagna skönhet, är en av de mest intressanta punkterna med denna duaa, att vi en efter en radar upp och vittnar om alla de centrala delarna i vår tro.

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

السلام على آل يس

Frid vare med avkomman av Yaseen.

 السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته

Frid vare med dig, O Allahs kall och manifestationen av Hans tecken.

 السلام عليك يا باب الله وديان دينه

Frid vare med dig, O Allahs dörr och den uppriktige av Hans religion.

السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه

Frid vare med dig, O Allahs ställföreträdare och hjälparen av Hans sanning.

السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته

Frid vare med dig, O Allahs bevis och guiden av Hans begrepp.

السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه

Frid vare med dig, O reciterare av Allahs bok och dess återgivare.

السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك

Frid vare med dig under natten och under dagen.

السلام عليك يا بقية الله في أرضه

Frid vare med dig, O Allahs kvarleva på Hans jord.

السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده

Frid vare med dig, O Allahs avtal, vilken Han tog och säkrade.

السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه

Frid vare med dig, O Allahs löfte såsom Han utlovade det.

السلام عليك أيها العلم المنصوب

Frid vare med dig, O manifesterade fana

 والعلم المصبوب والغوث

och den som är fylld med kunskap och hjälp

 والرحمة الواسعة وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ

och den omfattande nåden, ett löfte som inte är någon lögn.

السلام عليك حين تقوم

Frid vare med dig medan DU är stående.

السلام عليك حين تقعد

Frid vare med dig medan DU är sittande.

السلام عليك حين تقرأ وتبين

Frid vare med dig när DU läser och förklarar.

السلام عليك حين تصلي وتقنت

Frid vare med dig när DU ber och åkallar.

السلام عليك حين تركع وتسجد

Frid vare med dig när DU går i rokoo’ och sojood

السلام عليك حين تهلل وتكبر

Frid vare med dig när DU säger ”Det finns ingen Gud utom Allah” och när DU säger ”Gud är större [än alla försök att beskriva Hans väsen].”

السلام عليك حين تحمد وتستغفر

Frid vare med dig när DU prisar [Allah(SWT)] och söker förlåtelse.

السلام عليك حين تصبح وتمسي

Frid vare med dig när DU tillträder morgonen och kvällen.

السلام عليك في اللَّيْلِ إِذا يَغْشى

Frid vare med dig under natten när den sveper in.

وَالنَّهارِ إِذا تَجَلَّى

och under dagen då den ger vika.

السلام عليك أيها الإمام المأمون

Frid vare med dig, O Ledaren, den bevarade.

السلام عليك أيها المقدم المأمول السلام عليك بجوامع

Frid vare med dig, O hoppets förutsättning.

السلام أشهدك يا مولاي

Frid vare med dig vid hälsningarnas anhopning.

أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

Jag kallar dig som vittne, O min Mästare, sannerligen vittnar jag att det inte finns gud utom Allah, den Ende, utan partner.

وأن محمدا عبده ورسوله لا حبيب إلا هو وأهله

Och sannerligen vittnar jag att Mohammad(S) är Hans tjänare och apostel; Det finns ingen mer älskad än honom och hans avkomma.

وأشهدك يا مولاي ان عليا أمير المؤمنين حجته

Och jag kallar dig som vittne, O min Mästare, sannerligen är Ali, de troendes mästare, Hans bevis.

والحسن حجته

Och Hassan är Hans bevis. Och Hossein är Hans bevis.

والحسين حجته

Och Ali, son till Hossein är Hans bevis.

وعلي بن الحسين حجته

Och Mohammad, son till Ali är Hans bevis.

ومحمد بن علي حجته

Och Ja’far, son till Mohammad är Hans bevis.

وجعفر بن محمد حجته

Och Musa, son till Ja’far är Hans bevis.

وموسى بن جعفر حجته

Och Ali, son till Musa är Hans bevis.

وعلي بن موسى حجته

Och Mohammad, son till Ali är Hans bevis.

ومحمد بن علي حجته وعلي بن محمد حجته

Och Ali, son till Mohammad är Hans bevis.

والحسن بن علي حجته

Och Hassan, son till Ali är Hans bevis.

وأشهد أنك حجة الله

Och jag vittnar att DU i sanning är Allahs bevis.

أنتم الأول والآخر وأن

Samtliga av er, från den första till den sista.

رجعتكم حق لا ريب فيها

Och sannerligen är er återkomst en sanning, det råder inget tvivel om detta.

يوم لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ

Den dag då ingens tro kommer att till någons fördel som tidigare  inte trodde

أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمانِها خَيْراً

eller erhöll en godhet genom sin tro.

وأن الموت حق

Och sannerligen är döden sanning.

وأن ناكرا ونكيرا حق

Och sannerligen är Naakir och Nakeer en sanning.

وأشهد أن النشر والبعث حق

Och jag vittnar att det spridda [skådeplatsen av Qiyamat] är en sanning och att återuppståndelsen är en sanning.

وأن الصراط والمرصاد حق

Och sannerligen är bron [över helvetet] en sanning och den vaktade platsen är en sanning.

والميزان والحساب حق

Och vågskålen är en sanning och mötet är en sanning.

والجنة والنار حق

Och redovisningen [av gärningar] är en sanning och Paradiset och helvetet är en sanning.

والوعد والوعيد بهما حق

Och löftet [om belöning] och hotet [om bestraffning] i dem är en sanning.

 يا مولاي شقي من خالفكم وسعد من أطاعكم

O min Mästare, den som bekämpar dig är olycklig. Och den som lyder dig är lycklig.

فاشهد على ما أشهدتك عليه

Så vittna över det som jag gjort Dig till vittne till,

وأنا ولي لك بري‏ء من عدوك

Och jag är en vän till dig, frigjord från din fiende.

فالحق ما رضيتموه والباطل ما سخطتموه

Så att sanningen är vad DU är nöjd med. Och det osanna är det som DU är förbittrad över.

والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه

Och det goda är vad DU beordrade. Och det onda är vad DU förbjöd.

فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له

Så att jag är en som tror på Allah, Allena, utan någon partner vid Sin sida.

وبرسوله وبأمير المؤمنين

Och [jag är en som tror] på Hans budbärare och på de troendes mästare.

وبكم يا مولاي أولكم وآخركم

Och på dig, O min Mästare, de första av er och den sista bland er.

ونصرتي معدة لكم ومودتي خالصة لكم آمين آمين

Och mitt bistånd är tillägnat dig. Och min kärlek är enbart för dig. Ameen! Ameen!