Category Archives: Veckodagar

Tolkning för delar av duaa Ahd

Denna åkallelse är bland de åkallelser som Imam Sadiq(A) har angett. Den store rättslärden, Mirza Mohammad Bin Hassan Molla Ali Harandi har gett en beskrivning beträffande åkallelsen, delar av denna tolkning följer härnäst. Genom beaktandet av ”väck mig då ur min grav” kan konstateras att resultatet av den är sanningens uppenbarelse, från denne till tillvaron. […]

Duaa Ahd huvudkategorier

Duaa Ahd är bland de åkallelser som Imam Sadiq(A) har lämnat efter sig. Recitering av denna åkallelse samt en upprepning av den, under doldhetens tid (qaybat), har rekommenderats samt poängterats av våra fromma Imamer(A) samt våra lärda.  Imam Sadiq(A) har sagt att ”regelbunden läsning av denna duaa gör en värdig att bli utvald som en […]