Duaa Ma’refat Imam(AJ)

Det återberättas att Zurarah, en av Imam Sadiqs(A) kompanjoner, diskuterade om Imam Mahdis(AJ) ghayba (fördoldhet) med Imam Sadiq(A). Zurarah frågade: ”Om jag fick leva på [återkomstens] era, vad ska jag då göra?” Imam Sadiq(A) svarade: ”O Zurarah, om du fick leva på den eran, så recitera följande åkallan…” (Bihar al-Anwar, volym 92, sida 326):

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige

اَللّهُمَّ عَرِّفْنى نَفْسَكَ فَاِنَّكَ اِنْ لَمْ تُعَرِّفْنى نَفْسَكَ لَمْ اَعْرِفْ رَسُولَكَ

O Allah, skänk mig kännedomen om Dig, för om DU inte skänker mig kännedomen om Dig, så kommer jag inte ha kännedom om Ditt Sändebud

اَللّهُمَّ عَرِّفْنى رَسُولَكَ فَاِنَّكَ اِنْ لَمْ تُعَرِّفْنى رَسُولَكَ لَمْ اَعْرِفْ حُجَّتَكَ

O Allah, skänk mig kännedomen om Ditt Sändebud, för om DU inte skänker mig kännedomen om Ditt Sändebud, så kommer jag inte ha kännedom om Din hujja (bevis och argument)

اَللّهُمَّ عَرِّفْنى حُجَّتَكَ فَاِنَّكَ اِنْ لَمْ تُعَرِّفْنى حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دينى

O Allah, skänk mig kännedomen om Din hujja (bevis och argument), för om DU inte skänker mig kännedomen om Din hujja (bevis och argument), så har jag vilseletts från min religion