Ziyarat Jamea Saghira

Sheikh Saduq(RA) skriver i sin bok ”Man La Yahthorho al-Faqih” om ett tillfälle då Imam Ridha(A) blev tillfrågad om hur man bör gå till väga i samband med besök av helgedomen för Imam Kadhim(A). Imam Ridha(A) svarade: ”Be i helgedomarna kring honom, och det är rekommenderat att ni i samtliga [heliga] platser [så som helgedomarna för Imamer(A), profeter(A) och awsiya’ (förtrogna)] reciterar följande [ziyarah]”:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige

السَّلامُ عَلَىٰ أَوْلِياءِ اللّٰهِ وَأَصْفِيائِهِ ، السَّلامُ عَلَىٰ أُمَناءِ اللّٰهِ وَأَحِبَّائِهِ ، السَّلامُ عَلَىٰ أَنْصارِ اللّٰهِ وَخُلَفائِهِ ، السَّلامُ عَلَىٰ مَحالِّ مَعْرِفَةِ اللّٰهِ ، السَّلامُ عَلَىٰ مَساكِنِ ذِكْرِ اللّٰهِ، السَّلامُ عَلَىٰ مُظْهِرِي أَمْرِ اللّٰهِ وَنَهْيِهِ

Frid vare över Guds awliya (närstående och efterföljare) och Hans utvalda, frid vare över Guds tillförlitliga och Hans älskade, frid vare över Guds anhängare och ställföreträdare, frid vare över placeringarna för ma’rifa (kännedomen) av Gud, frid vare över boningarna för thikr (hågkomsten) av Gud, frid vare över de manifesterande av Guds påbud och Hans [avhållande] förbud 

 السَّلامُ عَلَى الدُّعاةِ إِلَى اللّٰهِ ، السَّلامُ عَلَى الْمُسْتَقِرِّينَ فِي مَرْضاةِ اللّٰهِ، السَّلامُ عَلَى الْمُخْلِصِينَ فِي طاعَةِ اللّٰهِ ، السَّلامُ عَلَى الْأَدِلَّاءِ عَلَى اللّٰهِ ، السَّلامُ عَلَى الَّذِينَ مَنْ وَالاهُمْ فَقَدْ والَىٰ اللّٰهَ ، وَمَنْ عَادَاهُمْ فَقَدْ عادَى اللّٰهَ؛

Frid vare över de kallande till Gud, frid vare över de beständiga i Guds förnöjsamhet, frid vare över de hängivna [rena och ärliga] i Guds lydnad, frid vare över de ledande till Gud, frid vare över de vars följe är följe till Gud, och vars fiendskap är fiendskap mot Gud

وَمَنْ عَرَفَهُمْ فَقَدْ عَرَفَ اللّٰهَ ، وَمَنْ جَهِلَهُمْ فَقَدْ جَهِلَ اللّٰهَ، وَمَنِ اعْتَصَمَ بِهِمْ فَقَدِ اعْتَصَمَ بِاللّٰهِ ، وَمَنْ تَخَلَّىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ تَخَلَّىٰ مِنَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ

Och vars kännedom, är kännedom till Gud, Och vars ignorans gentemot dem, är ignorans gentemot Gud, Och den som håller fast vid dem, håller fast vid Gud, och den som överger dem, överger Allah den Mäktige, den Ärade 

 وَأُشْهِدُ اللّٰهَ أَنِّي سِلْمٌ لِمَنْ سالَمْتُمْ ، وَحَرْبٌ لِمَنْ حارَبْتُمْ، مُؤْمِنٌ بِسِرِّكُمْ وَعَلانِيَتِكُمْ ، مُفَوِّضٌ فِي ذٰلِكَ كُلِّهِ إِلَيْكُمْ

Och jag antar Gud som vittne om att jag är i fred till den som är fredlig mot er, och jag är i krig mot den som krigar mot er, tror på det som är hemlighållet och öppet [känt] från er, förlitandes i allt detta på er

 لَعَنَ اللّٰهُ عَدُوَّ آلِ مُحَمَّدٍ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَأَبْرَأُ إِلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ، وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

Må Gud förbanna fienden till Aal Mohammad (Profeten Mohammads(S) ätt) utav djinn och människor, Och jag tar avstånd från dem och söker skydd hos Gud, Må Gud skicka Sina välsignelser över Mohammad(S) och hans hushåll.