Veckodagar

Varje veckodag har sin egen speciella duaa (åkallelse) som är mustahab (rekommenderad) att recitera. Det förekommer även mustahab-böner som kan bes under den specifika veckodagen eller kvällen.

I en återberättelse återgiven av Seyyed Ibn Tawoos i Jamal al-Usboo’ från Saqr, son till Abi Dulaf, berättas det att han en gång gick till Imam Hadi(A) som var fängslad på order av dåtidens tyrann Mutawakkil Abbasi. När det väl visade sig att fångvakten Zaraqi tillhörde Imamens(A) följe och dolde sin lojalitet och Saqr till slut fått komma in till Imamen(A), frågade han Imamen(A) om en hadith (återberättelse) från Profeten(S) vars betydelse han inte förstår. Det handlade om följande hadith: ”Var inte fientliga mot dagarna så att de inte blir fientliga mot er!” Imamen(A) svarade i förklaringen av denna hadith: ”Vad som menas från ’dagarna’ är vi; så länge som himlarna och jorden står är as-Sabt (lördag) Profetens(S), al-Ahad (söndag) Imam Alis(A), al-Ithnayn (måndag) Imam Hassans(A) och Imam Hosseins(A), ath-Thulatha (tisdag) Imam Sajjads(A), Imam Baqirs(A), Imam Sadiqs(A), al-Arbi’a (onsdag) Imam Kadhims(A), Imam Ridhas(A), Imam Jawad(A) och jag [Imam Hadi(A)], al-Khamis (torsdag) min sons [Imam Askari(A)] och al-Jum’a (fredag) min sonson [Imam Mahdi(AJ)] och i riktning mot honom samlas sanningens folk. Detta är innebörden av ’dagarna’; så var inte fiender mot dem i dunya (denna värld) så att de inte blir era fiender i akhira (nästa värld).” (Jamal al-Usboo’, sida 36)

Därav följer en kort ziyarah (vördnadshälsning) för varje en utav ma’soomin (de 14 felfria) av Ahl al-Bait(A) under tillhörande veckodag.

Slutligen finns det en del duaa (åkallelser) som kan reciteras närsomhelst och ibland ingå i a’mal (dyrkanshandlingar) för vissa specifika dagar – exempelvis är duaa Kumail väldigt mustahab att reciteras under Layali al-Qadr (Bestämmelsens nätter) under månaden Ramadan, men som är angivna och mer rekommenderade att reciteras under en specifik veckodag under resten av året om man inte skulle recitera dessa ständigt. Duaa Kumail, exempelvis, är rekommenderad att reciteras natten till fredag, det vill säga torsdagskvällar. Därav är dessa åkallan angivna under just den rekommenderade veckodagen för enkelhetens skull.