Category Archives: Diverse

Jawshan al-Kabir

Denna åkallelse, duaa Jawshan Kabir vars språkliga innebörd är ”vapenrustning”, består av hundra sektioner och i varje sektion omnämns tio av Guds heliga Namn. Sammanlagt nämns tusen heliga Namn i denna duaa (åkallelse) och Guds Största Namn (esm-o-llah al-a’dham) finns bland dessa tusen enligt återberättelserna. Denna duaa (åkallelse) är återberättad från Imam Sajjad(A), som fått […]

Munajat Imam Ali(A)

Denna munajat (tillbedjan av Gud) nämns bland de a’mal som utförs vid besök av Masjed Kufa som är den moské där det förgiftade svärdsslaget av den fördömde Ibn Muljam högg till Imam Alis(A) välsignade hjässa under Fajr-bönen, 21 Ramadan år 40 e.H. Denna munajat innehåller djupa innebörder som för själen till andliga höjder. بِسْمِ اللَّهِ […]

Hadith al-Kisa’

Som namnet indikerar är detta en hadith (återberättelse); dock en längre hadith med många speciella egenskaper, djup innebörd och stor välsignelse.  En av de saker som är väldigt speciellt med denna hadith är att dess återberättare är självaste Fatima Zahra(A) och hadithen kretsar kring en händelse som ännu en gång vittnar om Profetens hushåll, Ahl al-Baits(A) […]

Duaa ’Adila

Denna duaa innehåller trons paragrafer. Varje troende måste recitera denna duaa regelbundet för att driva bort Shaitan och för att förbli stabil i sin tro. En döende troende i sina sista stunder i livet bör recitera denna duaa och om denne inte kan det så bör någon recitera denna duaa högt för honom eller henne […]

Duaa Samaat

Sheikh Tusi, Sayyid ibna Tawus och Kafami rapporterade att denna duaa, enligt Mohammad ibn Uthman Umri, en av de pålitliga representanterna för Imam Mahdi Sahib Zaman(AJ), lärdes ut av Imam Mohammad Baqir(A) och Imam Jafar Sadiq(A). Allamah Majlisi säger att alla de fromma religiösa lärda brukade recitera denna duaa. Sheikh Kaf’ami säger att denna duaa […]

Duaa Mashlool

Denna duaa, även känd som ”duaa ash-Shab al-ma’khoth bi thanbeh الشّاب المَأخوذِ بِذَنبِه (ynglingen tagen för sin synd) är återgiven i böckerna Kaf’ami och Mohaj ad-Da’awat. Imam Ali(A) lärde denna duaa till en yngling som hade på grund av sina synder och förtryck mot sin far, blivit förlamad – därav duaans namngivelse. Ynglingen fick recitera denna duaa […]

Duaa Makarim al-Akhlaq

Denna duaa är i själva verket en av Imam Sajjads(A) åkallelser som ingår i Sahifa Sajjadiya men som finns återgiven i Mafatih al-Jinan. En anledning till denna duaas vikt och ställning kan härledas ur Profetens(S) hadith då han sade: ”jag har sänts för att fullborda makarim al-akhlaq (de hedersammaste av uppföranden och förfarandena som visar […]

Jawshan al-Saghir

Denna duaa, känd som duaa Jawshan al-Saghir (Jawshan den mindre) är återberättad från Imam Kadhim(A) och är en väldigt effektiv åkallan som innehar alla meriter som duaa Jawshan al-Kabir besitter. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn اِلـهي كُمْ مِنْ عَدُو انْتَضى عَلَيَّ سَيفَ عَداوَتِهِ وَشَحَذَ لي ظُبَةَ مُدْيَتِهِ، وَاَرْهَفَ لي […]

Duaa Ahl al-Thughur

Åkallan för de som bevakar gränserna i dessa svåra tider, för våra förtryckta syskon i vårt sargade Ummah i alla jordens hörn som bekämpar tyranni och orättvisa och står emot de arroganta supermakterna. Det viktigt att vi minns de och ber för dem i våra böner. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ I Guds den Nåderikes den […]