Jawshan al-Kabir

Denna åkallelse, duaa Jawshan Kabir vars språkliga innebörd är ”vapenrustning”, består av hundra sektioner och i varje sektion omnämns tio av Guds heliga Namn. Sammanlagt nämns tusen heliga Namn i denna duaa (åkallelse) och Guds Största Namn (esm-o-llah al-a’dham) finns bland dessa tusen enligt återberättelserna.

Denna duaa (åkallelse) är återberättad från Imam Sajjad(A), som fått det genom hans far Imam Hossein(A), i sin tur genom hans far Imam Ali(A), genom Profeten(S) och [slutligen] genom ängeln Jibrail(A) från Allah(SWT). Återberättelserna anger att under en ghazwa (heligt krig) var Profeten(S) iklädd en tung vapenrustning som brukligt i strid då Jibrail(A) uppenbarade sig för honom och sade: ”O Mohammed(S), Herren framför Sin fredshälsning och säger till dig att ta av denna vapenrustning och läs denna duaa (åkallelse) då den är säkerhet för dig och din ummah”. Han fortsatte vidare att berätta om denna åkallelses mångfaldiga välsignelser och storslagna anda. Några av dessa värdefulla egenskaper som Jibrail(A) nämnde för Profeten(S) gällande denna duaa (åkallelse) var att Gud inte kommer önska att bestraffa, med elden [för tidigare begångna synder], den som skriver den på sin kafan (vita tygstycken som används för liksvepning). Vidare nämns att den som åkallar genom denna duaa (åkallelse) med en ren och uppriktig avsikt i början av månaden Ramadan, kommer Gud välsigna och se till att denna person lever och upplever Laylat al-Qadr (Bestämmelsens natt) samt skapar 70 000 änglar som lovprisar Honom och tillskriver lovprisningens belöning till denna människa. Det nämns även att den som reciterar denna duaa (åkallelse) under månaden Ramadan tre gånger kommer Gud förbjuda dennes kropp från Elden, befalla Paradiset för honom, förse personen med två änglar som beskyddar och hämmar honom från synd och personen kommer att befinna sig under Guds beskydd hela sitt liv. I några återberättelser nämns att denna duaa (åkallelse) bör reciteras under de tre nätterna kända som Layali al-Qadr [natten till 19:e, 21:a och 23:e i månaden Ramadan]. Varav en är troligen den högst värdefulla Laylat al-Qadr (Bestämmelsens natt). I en annan återberättelse säger Imam Hossein(A): ”Min far, Imam Ali(A), tillrådde mig att memorera denna duaa (åkallelse) och bevara den, och skriva den på hans kafan, och lära ut den till min familj och uppmana dem till att recitera den” (Bihar al-Anwar, volym 78, sida 331).


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

الحَمدُ للهِ ربِّ العالَميِن

All lovprisande och tacksamhet hör till världarnas Herre

أستَغفِرُ اللهَ ربّي وَ أَتوبُ إلَيه

Jag ber min Herre om förlåtelse och återvänder till Honom [från synder]

اللَّهمَّ صلِّ عَلی مُحَمَّد وآل مُحَمَّد

O Allah, skicka Dina välsignelser över [Profeten] Mohammad(S) och hans hushåll(A)


(1)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ

O Allah, sannerligen ber jag Dig vid Ditt Namn; 

يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ

O Allah, O DU den Nåderike, O DU den Barmhärtige

يَا كَرِيمُ يَا مُقِيمُ يَا عَظِيمُ يَا قَدِيمُ

O DU den Generöse, O DU den som upprätthåller, O DU den Störste, O DU den Evige

يَا عَلِيمُ يَا حَلِيمُ يَا حَكِيمُ 

O DU den Kunnige, O DU den Överseende, O DU den Vise

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; befria oss från elden


(2)

يَا سَيِّدَ السَّادَاتِ يَا مُجِيبَ الدَّعَوَاتِ يَا رَافِعَ الدَّرَجَاتِ

O DU mästarnas Mästare, O DU som accepterar bönerna, O DU som höjer rangen

يَا وَلِيَّ الْحَسَنَاتِ يَا غَافِرَ الْخَطِيئَاتِ 

O DU Beskyddaren av de goda handlingarna, O DU den Förlåtande av de onda handlingarna

يَا مُعْطِيَ الْمَسْأَلاتِ يَا قَابِلَ التَّوْبَاتِ 

O DU som uppfyller önskningar, O DU som godtar ånger 

يَا سَامِعَ الْأَصْوَاتِ يَا عَالِمَ الْخَفِيَّاتِ

O DU som hör alla röster, O DU som känner till allt dolt

يَا دَافِعَ الْبَلِيَّاتِ

O DU som avvisar missöden

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(3)

 يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ يَا خَيْرَ الْفَاتِحِينَ

O DU den bästa av förlåtande, O DU den bästa av besegrare 

يَا خَيْرَ النَّاصِرِينَ يَا خَيْرَ الْحَاكِمِينَ 

O DU den bästa av frälsare, O DU den bästa av härskare och domare

يَا خَيْرَ الرَّازِقِينَ يَا خَيْرَ الْوَارِثِينَ 

O DU den bästa av försörjare, O DU den bästa av arvtagare

يَا خَيْرَ الْحَامِدِينَ  

O DU den bästa som lovprisar

يَا خَيْرَ الذَّاكِرِينَ

O DU den bästa som ihågkommer [och inte glömmer någon av Dina skapelser och tjänare]

يَا خَيْرَ الْمُنْزِلِينَ يَا خَيْرَ الْمُحْسِنِينَ

O DU den bästa som skänker, O DU den bästa av välgörare

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(4)

 يَا مَنْ لَهُ الْعِزَّةُ وَ الْجَمَالُ يَا مَنْ لَهُ الْقُدْرَةُ وَ الْكَمَالُ

O Han som all ära och dygd tillhör, O Han som all makt och perfektion tillhör

يَا مَنْ لَهُ الْمُلْكُ وَ الْجَلالُ يَا مَنْ هُوَ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ 

O Han som all herravälde och höghet tillhör, O Han som är den Store den Högste

يَا مُنْشِئَ السَّحَابِ الثِّقَالِ يَا مَنْ هُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ 

O Han som skapar tunga moln, O Han, ”fruktansvärd i Sin straffande vrede” (den heliga Koranen 13:13)

يَا مَنْ هُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ 

O Han vars räkenskap sker snabbt

يَا مَنْ هُوَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 

O Han vars straff är strängt

يَا مَنْ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

O Han som innehar den bästa av belöningar

يَا مَنْ عِنْدَهُ أَمُّ الْكِتَاب

O Han som har ursprunget av Boken

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(5)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ

O Allah, sannerligen ber jag Dig vid Ditt Namn; 

يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا دَيَّانُ يَا بُرْهَانُ 

O DU den Kärleksfulle, O DU Välgörare, O DU som belönar, O DU som är vägvisare och bevis

يَا سُلْطَانُ يَا رِضْوَانُ يَا غُفْرَانُ 

O DU som är konung, O DU som är belåten, O DU som förlåter 

يَا سُبْحَانُ يَا مُسْتَعَانُ 

O DU den Upphöjde, O DU som söks och förlitas på för hjälp

يَا ذَا الْمَنِّ وَ الْبَيَانِ

O DU som besitter välsignelser och uppenbarande

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(6)

 يَا مَنْ تَوَاضَعَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ لِعَظَمَتِهِ

O Han inför vars storhet allting bugar sig

يَا مَنِ اسْتَسْلَمَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ لِقُدْرَتِهِ 

O Han inför vars makt allting underkastar sig

يَا مَنْ ذَلَّ كُلُّ شَيْ‏ءٍ لِعِزَّتِهِ يَا مَنْ خَضَعَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ لِهَيْبَتِهِ 

O Han inför vars ära allting förringas, O Han inför vars vördnad allting nersänker sig i ödmjukhet

يَا مَنِ انْقَادَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ مِنْ خَشْيَتِهِ 

O Han inför vars fruktan allting är lydig 

يَا مَنْ تَشَقَّقَتِ الْجِبَالُ مِنْ مَخَافَتِهِ

O Han inför vars rädsla bergen skakar och rivs itu

يَا مَنْ قَامَتِ السَّمَاوَاتُ بِأَمْرِهِ 

O Han genom vars befallning himlarna reste sig

يَا مَنِ اسْتَقَرَّتِ الْأَرَضُونَ بِإِذْنِهِ 

O Han genom vars tillåtelse jordarna stadgade sig

يَا مَنْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ يَا مَنْ لا يَعْتَدِي عَلَى أَهْلِ مَمْلَكَتِهِ

O Han vars tacksägelse åskan lovprisar, O Han som aldrig kränker Sitt herraväldes befolkning

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(7)

 يَا غَافِرَ الْخَطَايَا يَا كَاشِفَ الْبَلايَا

O DU Förlåtare av synder, O DU Skingrare av bekymmer 

يَا مُنْتَهَى الرَّجَايَا 

O DU Slutmålet för förhoppningar och önskemål

يَا مُجْزِلَ الْعَطَايَا يَا وَاهِبَ الْهَدَايَا 

O DU som är frikostig i Sina skänker, O DU som skänker gåvor 

يَا رَازِقَ الْبَرَايَا يَا قَاضِيَ الْمَنَايَا 

O DU som förser skapelsen, O DU som förverkligar önskningar

يَا سَامِعَ الشَّكَايَا يَا بَاعِثَ الْبَرَايَا 

O DU som hör klagomålen, O DU som återupplivar skapelsen

يَا مُطْلِقَ الْأُسَارَى

O DU som befriar de fängslade

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(8)

 يَا ذَا الْحَمْدِ وَ الثَّنَاءِ

O Han som all lovprisande och tillbedjan tillhör 

يَا ذَا الْفَخْرِ وَ الْبَهَاءِ 

O Han som besitter all stolthet och prakt

يَا ذَا الْمَجْدِ وَ السَّنَاءِ 

O Han som besitter all ärbarhet och storslagenhet

يَا ذَا الْعَهْدِ وَ الْوَفَاءِ يَا ذَا الْعَفْوِ وَ الرِّضَاءِ 

O Han som ger löften och hedrar dem, O Han som förlåter och är nöjd

يَا ذَا الْمَنِّ وَ الْعَطَاءِ 

O Han som besitter all välsignelse och välsignar

يَا ذَا الْفَصْلِ وَ الْقَضَاءِ

O Han som besitter alla beslut och dom

يَا ذَا الْعِزِّ وَ الْبَقَاءِ يَا ذَا الْجُودِ وَ السَّخَاءِ 

O Han som är ärorik och evig, O Han som är givmild och generös 

يَا ذَا الْآلاءِ وَ النَّعْمَاء

O Han som besitter alla gåvor och skänker

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(9)

 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ

O Allah, sannerligen ber jag Dig vid Ditt Namn; 

يَا مَانِعُ يَا دَافِعُ يَا رَافِعُ يَا صَانِعُ

O Den som förhindrar [olyckor], O Den som avvisar [missöden], O Den som höjer [rangen], O Den som skapar

يَا نَافِعُ يَا سَامِعُ يَا جَامِعُ 

O Den som gynnar, O Den som åhör och lyssnar, O Den som ansamlar

يَا شَافِعُ يَا وَاسِعُ يَا مُوسِعُ

O Den som medlar, O Den som är storsinnad, O Den som utökar

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(10)

يَا صَانِعَ كُلِّ مَصْنُوعٍ يَا خَالِقَ كُلِّ مَخْلُوقٍ

O Tillverkaren och Formgivaren av allt frambringat, O Skaparen av allt skapat

يَا رَازِقَ كُلِّ مَرْزُوقٍ يَا مَالِكَ كُلِّ مَمْلُوكٍ 

O Försörjaren av alla försörjda, O Ägaren av alla ägda [som inte äger något av sig själva] 

يَا كَاشِفَ كُلِّ مَكْرُوبٍ يَا فَارِجَ كُلِّ مَهْمُومٍ 

O Lindrare av varje plåga, O Befriaren av varje sorg

يَا رَاحِمَ كُلِّ مَرْحُومٍ يَا نَاصِرَ كُلِّ مَخْذُولٍ 

O Förbarmaren för varje lidande, O Frälsaren för alla övergivna 

يَا سَاتِرَ كُلِّ مَعْيُوبٍ يَا مَلْجَأَ كُلِّ مَطْرُودٍ

O Den som täcker [Dina tjänares] brister, O Tillflykten för alla utstötta

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(11)

يَا عُدَّتِي عِنْدَ شِدَّتِي

O min Rustning vid mina svårigheter 

يَا رَجَائِي عِنْدَ مُصِيبَتِي 

O min Förtröstan vid mina missöden

يَا مُونِسِي عِنْدَ وَحْشَتِي يَا صَاحِبِي عِنْدَ غُرْبَتِي 

O min Förtrogne vid min enslighet, O min Följeslagare vid mitt främlingskap

يَا وَلِيِّي عِنْدَ نِعْمَتِي يَا غِيَاثِي عِنْدَ كُرْبَتِي 

O min Beskyddare vid mitt lugn, O Räddaren vid mina motgångar 

يَا دَلِيلِي عِنْدَ حَيْرَتِي يَا غَنَائِي عِنْدَ افْتِقَارِي 

O min Vägledare vid min förvirring, O den som berikar mig vid min fattigdom

يَا مَلْجَئِي عِنْدَ ضْطِرَارِي يَا مُعِينِي عِنْدَ مَفْزَعِي

O min Tillflykt vid min hjälplöshet, O mitt Stöd mig vid mina fasor 

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig, 

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(12)

يَا عَلامَ الْغُيُوبِ يَا غَفَّارَ الذُّنُوبِ

O Den som känner till det dolda, O Den som förlåter synder 

يَا سَتَّارَ الْعُيُوبِ 

O Den som döljer [våra] defekter

يَا كَاشِفَ الْكُرُوبِ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ 

O Den som avlägsnar bedrövelse, O Den som omvänder hjärtan 

يَا طَبِيبَ الْقُلُوبِ 

O Den som är läkaren och boten till [våra] hjärtan

يَا مُنَوِّرَ الْقُلُوبِ يَا أَنِيسَ الْقُلُوبِ 

O Upplysaren av [våra] hjärtan, O Hjärtats trogna vän 

يَا مُفَرِّجَ الْهُمُومِ يَا مُنَفِّسَ الْغُمُومِ

O Den som skingrar oro, O Befriaren av bekymmer

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(13)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ

O Allah, sannerligen ber jag Dig vid Ditt Namn; 

يَا جَلِيلُ يَا جَمِيلُ يَا وَكِيلُ يَا كَفِيلُ 

O DU den Ärorike, O DU den Vackre, O DU som värnar, O DU som understödjer

يَا دَلِيلُ يَا قَبِيلُ يَا مُدِيلُ 

O DU som vägleder, O DU som accepterar, O DU som skänker riken 

يَا مُنِيلُ يَا مُقِيلُ يَا مُحِيل

O DU som skänker välsignelser, O DU som skänker styrka, O DU som godtar ånger 

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(14)

يَا دَلِيلَ الْمُتَحَيِّرِينَ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ

O DU som vägleder den villrådige, O DU som befriar den som bönfaller

يَا صَرِيخَ الْمُسْتَصْرِخِينَ يَا جَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ 

O Hjälparen för den som kallar på hjälp, O Biståndaren för den som söker rättvisa

يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ يَا عَوْنَ الْمُؤْمِنِينَ  

O Tillflykten för de rädda, O Undsättningen till de troende 

يَا رَاحِمَ الْمَسَاكِينِ يَا مَلْجَأَ الْعَاصِينَ

O DU Barmhärtiga mot de utblottade, O DU Tillflykten för de syndfulla [som ångrat sig]

يَا غَافِرَ الْمُذْنِبِينَ يَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ

O Den som förlåter syndarna, O De som besvarar de nödställdas åkallan

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åber<opar och söker befrielse och tillflykt hos Dig, 

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden!


(15)

يَا ذَا الْجُودِ وَ الْإِحْسَانِ

O DU som besitter all givmildhet och välgörenhet

يَا ذَا الْفَضْلِ وَ الامْتِنَانِ 

O DU som besitter all ynnest och tacksamhet

يَا ذَا الْأَمْنِ وَ الْأَمَانِ 

O DU som besitter all frid och trygghet

يَا ذَا الْقُدْسِ وَ السُّبْحَانِ 

O DU som är all helig och upphöjd och fri från alla defekter

يَا ذَا الْحِكْمَةِ وَ الْبَيَانِ 

O DU som besitter all visdom och uppenbarande

يَا ذَا الرَّحْمَةِ وَ الرِّضْوَانِ 

O DU som besitter all barmhärtighet och välbehag

يَا ذَا الْحُجَّةِ وَ الْبُرْهَانِ يَا ذَا الْعَظَمَةِ وَ السُّلْطَانِ 

O DU som besitter alla argument och bevis, O DU som besitter all storhet och överhöghet

يَا ذَا الرَّأْفَةِ وَ الْمُسْتَعَانِ يَا ذَا الْعَفْوِ وَ الْغُفْرَانِ

O DU som besitter all vänlighet och undsättning, O DU mästare av benådning och förlåtelse

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(16)

يَا مَنْ هُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْ‏

O Han som är Herren av allting 

يَا مَنْ هُوَ إِلَهُ كُلِّ شَيْ‏ءٍ يَا مَنْ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْ‏ءٍ

O Han som är Gud av allting, O Han som är Skaparen av allting

يَا مَنْ هُوَ صَانِعُ كُلِّ شَيْ‏ءٍ يَا مَنْ هُوَ قَبْلَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ

O Han som är formgivaren av allting, O Han som föregår allting

يَا مَنْ هُوَ بَعْدَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ يَا مَنْ هُوَ فَوْقَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ 

O Han som efterträder allting, O Han som är över allting

يَا مَنْ هُوَ عَالِمٌ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ 

O Han som har kännedom om allting

يَا مَنْ هُوَ قَادِرٌ عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ يَا مَنْ هُوَ يَبْقَى وَ يَفْنَى كُلُّ شَيْ‏ءٍ

O Han vars makt överskrider allting, O Han som för alltid finns medan allt annat utplånas

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(17)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ

O Allah, sannerligen ber jag Dig vid Ditt Namn; 

يَا مُؤْمِنُ يَا مُهَيْمِنُ يَا مُكَوِّنُ 

O DU som förser med säkerhet, O DU som härskar, O DU som skänker existens

يَا مُلَقِّنُ يَا مُبَيِّنُ 

O DU som skänker kunskap, O DU som uppenbarar

يَا مُهَوِّنُ يَا مُمَكِّنُ 

O DU som underlättar, O DU som möjliggör

يَا مُزَيِّنُ يَا مُعْلِنُ يَا مُقَسِّمُ

O DU som pryder, O DU som kungör, O DU som fördelar

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(18)

يَا مَنْ هُوَ فِي مُلْكِهِ مُقِيمٌ يَا مَنْ هُوَ فِي سُلْطَانِهِ قَدِيمٌ

O Han som är beständig i sitt kungarike, O Han som är evig i Sin överhöghet och i Sitt herravälde

يَا مَنْ هُوَ فِي جَلالِهِ عَظِيمٌ 

O Han som är stor i Sin prakt

يَا مَنْ هُوَ عَلَى عِبَادِهِ رَحِيمٌ 

O Han som är barmhärtig mot sina tjänare 

يَا مَنْ هُوَ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَلِيمٌ

O Han som har kännedom om allting

يَا مَنْ هُوَ بِمَنْ عَصَاهُ حَلِيمٌ 

O Han som har överseende med den som är Honom olydig

يَا مَنْ هُوَ بِمَنْ رَجَاهُ كَرِيمٌ 

O Han som är storsint gentemot den som ber Honom

يَا مَنْ هُوَ فِي صُنْعِهِ حَكِيمٌ 

O Han som är vis i Sitt frambringande

يَا مَنْ هُوَ فِي حِكْمَتِهِ لَطِيفٌ يَا مَنْ هُوَ فِي لُطْفِهِ قَدِيم

O Han som är subtil i Sin visdom, O Han som är evig i Sin vänlighet

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden!


(19)

 يَا مَنْ لا يُرْجَى إِلا فَضْلُهُ

O Han från Vem inget hopp hyses utom genom Hans nåd

يَا مَنْ لا يُسْأَلُ إِلا عَفْوُهُ 

O Han från Vem inget bönfalls utom Hans benådning

يَا مَنْ لا يُنْظَرُ إِلا بِرُّهُ 

O Han från Vem inget inväntas annat än Hans godhet

يَا مَنْ لا يُخَافُ إِلا عَدْلُهُ 

O Han från Vem inget är fruktat annat än Hans rättvisa

يَا مَنْ لا يَدُومُ إِلا مُلْكُهُ 

O Han Vars suveränitet ensamt består

يَا مَنْ لا سُلْطَانَ إِلا سُلْطَانُهُ

O Han Vars majestät inget likt Hans finns 

يَا مَنْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ‏ءٍ رَحْمَتُهُ 

O Han Vars barmhärtighet omfattar allt

يَا مَنْ سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَهُ

O Han Vars barmhärtighet föregår Hans vrede

يَا مَنْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عِلْمُهُ 

O Han Vars kunskap innefattar allt

يَا مَنْ لَيْسَ أَحَدٌ مِثْلَهُ

O Han som ingen lik Honom finns

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(20)

يَا فَارِجَ الْهَمِّ يَا كَاشِفَ الْغَمِّ

O DU som avlägsnar bekymmer, O DU som driver bort sorg

يَا غَافِرَ الذَّنْبِ يَا قَابِلَ التَّوْبِ 

O DU som förlåter synder, O DU som accepterar ånger

يَاخَالِقَ الْخَلْقِ يَا صَادِقَ الْوَعْدِ 

O DU Skaparen av skapelser, O DU Sanningsenlige i Dina löften 

يَا مُوفِيَ الْعَهْدِ 

O DU som vidhåller Dina löften

يَا عَالِمَ السِّرِّ يَا فَالِقَ الْحَبِّ 

O DU som känner till dolda hemligheter, O DU som klyver frön [då grodden växer]

يَا رَازِقَ الْأَنَامِ

O DU som förser skapelsen

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(21)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ

O Allah, sannerligen ber jag Dig vid Ditt Namn; 

يَا عَلِيُّ يَا وَفِيُّ 

O DU den Upphöjde, O DU den Fulländade 

يَا غَنِيُّ يَا مَلِيُّ

O DU den Rike, O DU den absolut Självständige [som är oberoende och inte behöver något]

يَا حَفِيُّ يَا رَضِيُّ يَا زَكِيُّ يَا بَدِيُّ يَا قَوِيُّ يَا وَلِيُّ

O DU den Vänlige, O DU den Ljuve, O DU den Rene, O DU som Frambringar, O DU den Mäktige, O Vän

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(22)

يَا مَنْ أَظْهَرَ الْجَمِيلَ

O DU som uppenbarar och visar upp [Dina tjänares] vackra dygder

يَا مَنْ سَتَرَ الْقَبِيحَ

O DU som döljer [Dina tjänares] fula synder [i Ditt värnande om dem]  

يَا مَنْ لَمْ يُؤَاخِذْ بِالْجَرِيرَةِ 

O DU som inte påkallar omedelbar bestraffning för synder

يَا مَنْ لَمْ يَهْتِكِ السِّتْرَ 

O DU som inte fäller de täckande slöjorna [och inte avslöjar Dina tjänares brister]

يَا عَظِيمَ الْعَفْوِ يَا حَسَنَ التَّجَاوُزِ 

O DU stor i förlåtelse, O DU vänlig i benådning

يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ يَا بَاسِطَ الْيَدَيْنِ بِالرَّحْمَةِ

O DU vidsträckt i förskoning, O DU som sträcker ut givmildhetens händer i barmhärtighet

يَا صَاحِبَ كُلِّ نَجْوَى يَا مُنْتَهَى كُلِّ شَكْوَى

O DU som [tjänarnas] viskande åkallan tillhör, O DU som [tjänarnas] klagan når

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig, 

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(23)

يَا ذَا النِّعْمَةِ السَّابِغَةِ يَا ذَا الرَّحْمَةِ الْوَاسِعَةِ

O DU vars välsignelser är oändliga, O DU vars barmhärtighet är omfattande

يَا ذَا الْمِنَّةِ السَّابِقَةِ يَا ذَا الْحِكْمَةِ الْبَالِغَةِ 

O DU vars ynnest överträffar [allt], O DU vars visdom är uttrycksfull

يَا ذَا الْقُدْرَةِ الْكَامِلَةِ يَا ذَا الْحُجَّةِ الْقَاطِعَةِ 

O DU vars makt är fullständig, O DU vars bevis och argument är avgörande

يَا ذَا الْكَرَامَةِ الظَّاهِرَةِ يَا ذَا الْعِزَّةِ الدَّائِمَةِ

O DU vars Storsinthet är uppenbar, O DU vars ära är beständig

يَا ذَا الْقُوَّةِ الْمَتِينَةِ يَا ذَا الْعَظَمَةِ الْمَنِيعَة

O DU vars styrka är kraftfull, O DU vars storhet är oövervinnelig

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(24)

يَا بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ يَا جَاعِلَ الظُّلُمَاتِ

O DU upphovet av himlarna, O DU som frambringat mörkret

يَا رَاحِمَ الْعَبَرَاتِ 

O DU förbarmaren av tårar

يَا مُقِيلَ الْعَثَرَاتِ 

O DU som avlägsnar snedsteg 

يَا سَاتِرَ الْعَوْرَاتِ يَا مُحْيِيَ الْأَمْوَاتِ 

O DU som täcker bristfälligheter, O DU som återupplivar de döda 

يَا مُنْزِلَ الْآيَاتِ 

O DU som uppenbarar tecken [nedsänker verser]

يَا مُضَعِّفَ الْحَسَنَاتِ يَا مَاحِيَ السَّيِّئَاتِ 

O DU som mångfaldigar dygder, O DU som utraderar synder 

يَا شَدِيدَ النَّقِمَاتِ

O DU som är sträng i vedergällning [mot de som medvetet förnekar sanningen och insisterar i förtryck och orätt]

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,  

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(25)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ

O Allah, sannerligen ber jag Dig vid Ditt Namn; 

يَا مُصَوِّرُ يَا مُقَدِّرُ يَا مُدَبِّرُ 

O DU som formger, O DU som fastställer, O DU som planerar 

يَا مُطَهِّرُ يَا مُنَوِّرُ يَا مُيَسِّرُ 

O DU om renar, O DU som upplyser, O DU som underlättar

يَا مُبَشِّرُ يَا مُنْذِرُ 

O DU som ger glädjebudskap, O DU som varnar

يَا مُقَدِّمُ يَا مُؤَخِّرُ

O DU som ger företräde, O DU som uppskjuter

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(26)

يَا رَبَّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَا رَبَّ الشَّهْرِ الْحَرَامِ

O DU Herre av ”Bait al-haram” [den heliga Huset [Ka’ba]], O DU den heliga månadens Herre

يَا رَبَّ الْبَلَدِ الْحَرَامِ

O DU den heliga stadens [Mecka] Herre {”haram” syftar till heligheten av dessa platser och tider där särskilda regler gäller}

يَا رَبَّ الرُّكْنِ وَ الْمَقَامِ

O DU Herre av ”Rukn” [det heliga Hörnan av Ka’ba som ”Hajar al-aswad” (den Svarta Stenen) är placerad i] och ”Maqam” [profeten Ibrahims(A) ställningsplats] 

يَا رَبَّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ

O DU Herre av ”Mash’ar al-haram” [de heliga platser där särskilda dyrkanshandlingar måste utföras under Hajj]

يَا رَبَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

O DU Herre av ”Masjid al-haram” [den heliga moskén i Mecka]

يَا رَبَّ الْحِلِّ وَ الْحَرَامِ

O DU Herre av ”hill” [allt utanför Meckas gränser] och ”haram” [Meckas gränser som varje pilgrim måste inträda iklädd ”ihram” (särskild klädsel för Hajj)]

يَا رَبَّ النُّورِ وَ الظَّلامِ يَا رَبَّ التَّحِيَّةِ وَ السَّلامِ 

O DU ljusets och mörkrets Herre, O DU frid och prisandets Herre

يَا رَبَّ الْقُدْرَةِ فِي الْأَنَامِ

O DU Herre av styrkan (som förekommer) i skapelsen

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(27)

يَا أَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ يَا أَعْدَلَ الْعَادِلِينَ

O DU den mäktigaste av de makthavande, O DU den rättvisaste av de rättvisa

يَا أَصْدَقَ الصَّادِقِينَ يَا أَطْهَرَ الطَّاهِرِينَ 

O DU den trovärdigaste av de trovärdiga, O DU den renaste av de rena

يَا أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ  يَا أَسْرَعَ الْحَاسِبِينَ

O DU den bästa av skapare, O DU den snabbaste i räkenskap 

يَا أَسْمَعَ السَّامِعِينَ

O DU den hörsammaste av lyssnare

يَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ يَا أَشْفَعَ الشَّافِعِينَ 

O DU den klarsyntaste av de seende, O DU den bästa av medlare [som tar emot medling och förbön]

يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ

O DU den generösaste av generösa 

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(28)

يَا عِمَادَ مَنْ لاَ عِمَادَ لَهُ

O DU Stöttepelaren för den som inte har något stöd 

  يَا سَنَدَ مَنْ لا سَنَدَ لَهُ 

O DU som understödjer den som saknar understöd

يَا ذُخْرَ مَنْ لا ذُخْرَ لَهُ

O DU Beskyddaren för den som saknar beskydd

يَا حِرْزَ مَنْ لا حِرْزَ لَهُ 

O DU Värnaren för den som saknar värn

يَا غِيَاثَ مَنْ لا غِيَاثَ لَه 

O DU Frälsaren för den som saknar frälsare 

يَا فَخْرَ مَنْ لا فَخْرَ لَهُ

O DU Ärbarheten för den som saknar ära

يَا عِزَّ مَنْ لا عِزَّ لَهُ 

O DU Vördnaden av den som saknar vördnad

يَا مُعِينَ مَنْ لا مُعِينَ لَهُ 

O DU Hjälparen för den som saknar hjälp

يَا أَنِيسَ مَنْ لا أَنِيسَ لَهُ 

O DU Följeslagaren för den som saknar följe 

يَا أَمَانَ مَنْ لا أَمَانَ لَه

O DU Tillflykten för den som saknar tillflykt

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(29)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ

O Allah, sannerligen ber jag Dig vid Ditt Namn; 

يَا عَاصِمُ يَا قَائِمُ يَا دَائِمُ

O DU den Beskyddande, O DU den Bestående, O DU den Evige

يَا رَاحِمُ يَا سَالِمُ يَا حَاكِمُ يَا عَالِمُ 

O DU den Barmhärtige, O DU den Skonande, O DU den Härskande, O DU den Kunnige

يَا قَاسِمُ يَا قَابِضُ يَا بَاسِطُ

O DU som Distribuerar, O DU som Förhindrar, O DU som Vidgar och Tillåter

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


 (30)

يَا عَاصِمَ مَنِ اسْتَعْصَمَهُ

O Han som Beskyddar [från synd] den som söker Hans beskydd

يَا رَاحِمَ مَنِ اسْتَرْحَمَهُ 

O Han som är Barmhärtig mot den som ber om Hans barmhärtighet 

يَا غَافِرَ مَنِ اسْتَغْفَرَهُ 

O Han som Förlåter den som bönfaller om Hans förlåtelse

يَا نَاصِرَ مَنِ اسْتَنْصَرَهُ 

O Han som Undsätter den som söker Hans undsättning

يَا حَافِظَ مَنِ اسْتَحْفَظَهُ 

O Han som Skyddar den som söker Hans skydd

يَا مُكْرِمَ مَنِ اسْتَكْرَمَهُ 

O Han som är Storsint mot den som söker Hans storsinthet 

يَا مُرْشِدَ مَنِ اسْتَرْشَدَهُ 

O Han som Vägleder den som söker Hans vägledning

يَا صَرِيخَ مَنِ اسْتَصْرَخَهُ يَا مُعِينَ مَنِ اسْتَعَانَهُ

O Han som Besvarar den som åberopar Honom, O Han som Hjälper den som söker Hans hjälp

يَا مُغِيثَ مَنِ اسْتَغَاثَهُ

O Han som Frälser den som söker Hans frälsning

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(31)

يَا عَزِيزا لا يُضَامُ يَا لَطِيفا لا يُرَامُ

O DU den Mäktige som aldrig förringas, O DU den Vänlige som aldrig förnedras

يَا قَيُّوما لا يَنَامُ يَا دَائِما لا يَفُوتُ 

O DU den Bestående som aldrig sover, O DU den Eviga som aldrig förgås

يَا حَيّا لا يَمُوتُ 

O DU den Levande som aldrig dör

يَا مَلِكا لا يَزُولُ يَا بَاقِيا لا يَفْنَى 

O DU den Konung som aldrig abdikeras, O DU den Varaktige som aldrig förintas

يَا عَالِما لا يَجْهَلُ 

O DU den Kunnige som aldrig är ovetande

يَا صَمَدا لا يُطْعَمُ يَا قَوِيّا لا يَضْعُفُ

O DU den Oberoende som aldrig livnärs, O DU den Starke som aldrig försvagas

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(32)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ

O Allah, sannerligen ber jag Dig vid Ditt Namn; 

يَا أَحَدُ يَا وَاحِدُ يَا شَاهِدُ 

O DU den Ene [absolut ende utan en andre], O DU den Ende, O DU den Bevittnande

يَا مَاجِدُ يَا حَامِدُ يَا رَاشِدُ 

O DU Prisade, O DU Exalterade, O DU Vägledare

يَا بَاعِثُ يَا وَارِثُ 

O DU som återupplivar, O DU som ärver

يَا ضَارُّ يَا نَافِعُ

O DU som tillför skada [till den orättfärdige], O DU som tillför nytta [till den rättvise]

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(33)

يَا أَعْظَمَ مِنْ كُلِّ عَظِيمٍ يَا أَكْرَمَ مِنْ كُلِّ كَرِيمٍ

O DU den Väldigaste av de väldiga, O DU den Storsintaste av de storsinta

يَا أَرْحَمَ مِنْ كُلِّ رَحِيمٍ 

O DU den Barmhärtigaste av barmhärtiga

يَا أَعْلَمَ مِنْ كُلِّ عَلِيمٍ يَا أَحْكَمَ مِنْ كُلِّ حَكِيمٍ يَا أَقْدَمَ مِنْ كُلِّ قَدِيمٍ 

O DU den Kunnigaste av de kunniga, O DU den Visaste av de visa, O DU den Äldste av de gamla

يَا أَكْبَرَ مِنْ كُلِّ كَبِيرٍ يَا أَلْطَفَ مِنْ كُلِّ لَطِيفٍ 

O DU den Störste av de stora, O DU den Vänligaste av de vänliga

يَا أَجَلَّ مِنْ كُلِّ جَلِيلٍ 

O DU den Storslagne av de storslagna

يَا أَعَزَّ مِنْ كُلِّ عَزِيز

O DU den Mäktigaste av de mäktiga

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(34)

يَا كَرِيمَ الصَّفْحِ

O DU den Generöse i överseende [av synder]

يَا عَظِيمَ الْمَنِّ يَا كَثِيرَ الْخَيْرِ 

O DU den Store i välsignelse, O DU den Mångfaldige i godhet

يَا قَدِيمَ الْفَضْلِ يَا دَائِمَ اللُّطْفِ 

O DU den Evige i nåd, O DU den Ständige i givmildhet

يَا لَطِيفَ الصُّنْعِ

O DU den Vänlige i Skapande

يَا مُنَفِّسَ الْكَرْبِ يَا كَاشِفَ الضُّرِّ

O DU som avlägsnar bedrövelse, O DU som undanröjer missöden

يَا مَالِكَ الْمُلْكِ يَا قَاضِيَ الْحَقِّ

O DU Herre av herraväldet, O DU Verkställaren av sanningen och rättvisan

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig, 

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(35)

يَا مَنْ هُوَ فِي عَهْدِهِ وَفِيٌّ

O Han som i Sitt löfte är trofast

يَا مَنْ هُوَ فِي وَفَائِهِ قَوِيٌّ 

O Han som i Sin trofasthet är mäktig

يَا مَنْ هُوَ فِي قُوَّتِهِ عَلِيٌّ

O Han som i Sin makt är upphöjd

يَا مَنْ هُوَ فِي عُلُوِّهِ قَرِيبٌ

O Han som i Sin upphöjdhet är nära

يَا مَنْ هُوَ فِي قُرْبِهِ لَطِيفٌ 

O Han som i Sin närhet är vänlig

يَا مَنْ هُوَ فِي لُطْفِهِ شَرِيفٌ

O Han som i Sin vänlighet är ädel

يَا مَنْ هُوَ فِي شَرَفِهِ عَزِيزٌ 

O Han som i Sin ädelhet är älskvärd

يَا مَنْ هُوَ فِي عِزِّهِ عَظِيمٌ يَا مَنْ هُوَ فِي عَظَمَتِهِ مَجِيدٌ 

O Han som i Sin älskvärdhet är stor, O Han som i Sin storhet är ärofull

يَا مَنْ هُوَ فِي مَجْدِهِ حَمِيدٌ

O Han som i Sin [varandet av] ärofyllnad är lovprisad

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(36)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ

O Allah, sannerligen ber jag Dig vid Ditt Namn; 

يَا كَافِي يَا شَافِي

O DU den Betryggande, O DU den Botande

يَا وَافِي يَا مُعَافِي يَا هَادِي يَا دَاعِي 

O DU den Trogne, O DU den Förlåtande, O DU den Vägledande, O DU den Sammankallande

يَا قَاضِي يَا رَاضِي يَا عَالِي يَا بَاقِ

O DU den Dömande, O DU den Behagande, O DU den Höge, O DU den Bestående

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,  

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(37)

يَا مَنْ كُلُّ شَيْ‏ءٍ خَاضِعٌ لَهُ

O Han inför Vem allting är undergivet 

يَا مَنْ كُلُّ شَيْ‏ءٍ خَاشِعٌ لَه

O Han inför Vem allting är ödmjukt

يَا مَنْ كُلُّ شَيْ‏ءٍ كَائِنٌ لَهُ 

O Han till Vem allting tillhör

يَا مَنْ كُلُّ شَيْ‏ءٍ مَوْجُودٌ بِهِ

O Han genom Vem allting existerar

يَا مَنْ كُلُّ شَيْ‏ءٍ مُنِيبٌ إِلَيْهِ 

O Han till Vem allting återvänder

يَا مَنْ كُلُّ شَيْ‏ءٍ خَائِفٌ مِنْهُ

O Han som allting fruktar och vördar [Honom]

يَا مَنْ كُلُّ شَيْ‏ءٍ قَائِمٌ بِهِ 

O Han av Vem allting beror

يَا مَنْ كُلُّ شَيْ‏ءٍ صَائِرٌ إِلَيْهِ

O Han till vem allting återvänder

يَا مَنْ كُلُّ شَيْ‏ءٍ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ 

O Han Vem allting förhärligar i lovprisande 

يَا مَنْ كُلُّ شَيْ‏ءٍ هَالِكٌ إِلا وَجْهَهُ

O Han Vem allting förgås utom Hans anlete

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(38)

يَا مَنْ لامَفَرَّ إِلا إِلَيْهِ

O Han där ingen tillflykt finns utom till Honom 

يَا مَنْ لا مَفْزَعَ إِلا إِلَيْهِ 

O Han där inget skydd finns utom hos Honom

يَا مَنْ لا مَقْصَدَ إِلا إِلَيْهِ يَا مَنْ لا مَنْجَى مِنْهُ إِلا إِلَيْهِ 

O Han där inget syfte finns utom Honom, O Han där ingen frälsare finns från Honom utom Han Själv

يَا مَنْ لا يُرْغَبُ إِلا إِلَيْهِ 

O Han där ingen önskar och efterlängtar något utom till Honom

يَا مَنْ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ إِلا بِهِ 

O Han där ingen kraft eller styrka finns utom av Honom

يَا مَنْ لا يُسْتَعَانُ إِلا بِهِ يَا مَنْ لا يُتَوَكَّلُ إِلا عَلَيْهِ 

O Han där ingen åkallas i hjälp utom från Honom, O Han där ingen tillit sätts utom till Honom

يَا مَنْ لا يُرْجَى إِلا هُوَ 

O Han där inget hopp sätts utom till Honom

يَا مَنْ لا يُعْبَدُ إِلا هُوَ

O Han där ingen dyrkas utom Honom

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig, 

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(39)

يَا خَيْرَ الْمَرْهُوبِينَ يَا خَيْرَ الْمَرْغُوبِينَ

O DU den Bäste av de vördade, O DU den Bäste av de önskade

يَا خَيْرَ الْمَطْلُوبِينَ يَا خَيْرَ الْمَسْئُولِينَ 

O DU den Bäste av de sökta, O DU den Bäste av de efterlängtade

يَا خَيْرَ الْمَقْصُودِينَ يَا خَيْرَ الْمَذْكُورِينَ 

O DU den Bäste av de eftersträvade, O DU den Bäste av de ihågkomna

يَا خَيْرَ الْمَشْكُورِينَ يَا خَيْرَ الْمَحْبُوبِينَ 

O DU den Bäste av de tackade, O DU d0n Bäste av de älskade 

يَا خَيْرَ الْمَدْعُوِّينَ يَا خَيْرَ الْمُسْتَأْنِسِينَ

O DU den Bäste av de åkallade, O DU den Bäste av de som hålls i tillgivenhet

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig, 

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(40)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ

O Allah, sannerligen ber jag Dig vid Ditt Namn; 

يَا غَافِرُ يَا سَاتِرُ 

O DU som förlåter, O DU som skyler [brister]

يَا قَادِرُ يَا قَاهِرُ يَا فَاطِرُ 

O DU den Mäktige, O DU den Besegrande, O DU som frambringar 

يَا كَاسِرُ يَا جَابِرُ 

O DU som förkrossar, O DU som förenar

يَا ذَاكِرُ يَا نَاظِرُ يَا نَاصِر

O DU som ihågkommer, O DU som ser, O DU som undsätter 

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden

(41)

يَا مَنْ خَلَقَ فَسَوَّى

O Han som skapade och fulländade 

يَا مَنْ قَدَّرَ فَهَدَى 

O Han som föreskrev och vägledde

يَا مَنْ يَكْشِفُ الْبَلْوَى يَا مَنْ يَسْمَعُ النَّجْوَى 

O Han som avlägsnar olyckor, O Han som hör [viskande] åkallan 

يَا مَنْ يُنْقِذُ الْغَرْقَى 

O Han som räddar de drunknande [i synder och vilseledande]

يَا مَنْ يُنْجِي الْهَلْكَى 

O Han som frälser de som förgås

يَا مَنْ يَشْفِي الْمَرْضَى 

O Han som botar de sjuka

يَا مَنْ أَضْحَكَ وَ أَبْكَى 

O Han som gör att [Hans tjänare] skrattar och gråter

يَا مَنْ أَمَاتَ وَ أَحْيَا يَا مَنْ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثَى

O Han som orsakar död och kallar till liv, O Han som skapade par av hane och hona

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(42)

يَا مَنْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ سَبِيلُهُ

O Han vars stig finns på land och i hav 

يَا مَنْ فِي الْآفَاقِ آيَاتُهُ

O Han vars tecken finns i universum

يَا مَنْ فِي الْآيَاتِ بُرْهَانُهُ 

O Han vars [onekliga] bevis åsyns i tecknen 

يَا مَنْ فِي الْمَمَاتِ قُدْرَتُهُ

O Han vars makt åsyns i döden

يَا مَنْ فِي الْقُبُورِ عِبْرَتُهُ 

O Han vars lärdom åsyns i gravar

يَا مَنْ فِي الْقِيَامَةِ مُلْكُهُ

O Han vars kungadöme åsyns på Domens Dag

يَا مَنْ فِي الْحِسَابِ هَيْبَتُهُ يَا مَنْ فِي الْمِيزَانِ قَضَاؤُهُ 

O Han vars högaktning åsyns i räkenskapen [av handlingar på Domedagen], O Han vars dom åsyns i [Domedags]vågen

يَا مَنْ فِي الْجَنَّةِ ثَوَابُهُ 

O Han vars belöning finns i paradiset

يَا مَنْ فِي النَّارِ عِقَابُهُ

O Han vars straff finns i helvetet

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(43)

يَا مَنْ إِلَيْهِ يَهْرُبُ الْخَائِفُونَ يَا مَنْ إِلَيْهِ يَفْزَعُ الْمُذْنِبُونَ

O Han till vem de rädda flyr, O Han hos vem syndarna söker skydd

يَا مَنْ إِلَيْهِ يَقْصِدُ الْمُنِيبُونَ 

O Han till vem de ångerfulla återvänder

يَا مَنْ إِلَيْهِ يَرْغَبُ الزَّاهِدُونَ 

O Han till vem de fromma strävar

يَا مَنْ إِلَيْهِ يَلْجَأُ الْمُتَحَيِّرُونَ 

O Han hos vem de villrådiga söker tillflykt

يَا مَنْ بِهِ يَسْتَأْنِسُ الْمُرِيدُونَ 

O Han för vem de hängivna öppnar sitt hjärta

يَا مَنْ بِهِ يَفْتَخِرُ الْمُحِبُّونَ 

O Han över vem de förälskade tillbedjare är stolta

يَا مَنْ فِي عَفْوِهِ يَطْمَعُ الْخَاطِئُونَ 

O Han vars förlåtelse de felande [överträdare] är lystna efter

يَا مَنْ إِلَيْهِ يَسْكُنُ الْمُوقِنُونَ 

O Han hos vem de troende når lugn

يَا مَنْ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

O Han hos vem de förlitande sätter sin tillit vid

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig, 

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(44)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ

O Allah, sannerligen ber jag Dig vid Ditt Namn; 

يَا حَبِيبُ يَا طَبِيبُ يَا قَرِيبُ يَا رَقِيبُ 

O DU Älskade, O DU som läker, O DU som är nära, O DU som övervakar

يَا حَسِيبُ يَا مَهِيبُ [مُهِيبُ‏] 

O DU som beräknar, O DU som är vördad

يَا مُثِيبُ يَا مُجِيبُ 

O DU som belönar, O DU som besvarar

يَا خَبِيرُ يَا بَصِير

O DU som är Vetaren [av allting], O DU som är Seende [över allting]

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَاO Herre; fria oss från elden


(45)

يَا أَقْرَبَ مِنْ كُلِّ قَرِيبٍ يَا أَحَبَّ مِنْ كُلِّ حَبِيبٍ

O DU den Närmaste av de nära, O DU den mest Älskade av de älskvärda

يَا أَبْصَرَ مِنْ كُلِّ بَصِيرٍ 

O DU den Klarsyntaste av de klarsynta

يَا أَخْبَرَ مِنْ كُلِّ خَبِيرٍ

O DU den Kunnigaste av de kunniga

يَا أَشْرَفَ مِنْ كُلِّ شَرِيفٍ يَا أَرْفَعَ مِنْ كُلِّ رَفِيعٍ 

O DU den Ståtligaste av de ståtliga, O DU den Ädlaste av de ädla 

يَا أَقْوَى مِنْ كُلِّ قَوِيٍّ يَا أَغْنَى مِنْ كُلِّ غَنِيٍّ 

O DU den Mäktigaste av de mäktiga, O DU den Förmögnaste av förmögna

يَا أَجْوَدَ مِنْ كُلِّ جَوَادٍ يَا أَرْأَفَ مِنْ كُلِّ رَءُوفٍ

O DU den Givmildaste av de givmilda, O DU den Nådigaste av de nådiga

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(46)

يَا غَالِبا غَيْرَ مَغْلُوبٍ يَا صَانِعا غَيْرَ مَصْنُوعٍ

O DU Besegrande som inte besegras, O DU Frambringare som inte frambringats

يَا خَالِقا غَيْرَ مَخْلُوقٍ يَا مَالِكا غَيْرَ مَمْلُوكٍ 

O DU Skapare som inte har skapats, O DU Mästare som inte bemästras

يَا قَاهِرا غَيْرَ مَقْهُورٍ يَا رَافِعا غَيْرَ مَرْفُوعٍ 

O DU Betvingare som inte har betvingats, O DU den Upphöjde som inte har upphöjts

يَا حَافِظا غَيْرَ مَحْفُوظٍ 

O DU Beskyddare som inte beskyddas

يَا نَاصِرا غَيْرَ مَنْصُورٍ 

O DU Hjälpare som inte hjälpts

يَا شَاهِدا غَيْرَ غَائِبٍ 

O DU Vittne som inte är frånvarande

يَا قَرِيبا غَيْرَ بَعِيدٍ

O DU Närmsta som inte är fjärran

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(47)

يَا نُورَ النُّورِ يَا مُنَوِّرَ النُّورِ يَا خَالِقَ النُّورِ

O DU Ljuset av ljus, O DU Upplysare av ljus, O DU Skapare av ljus 

يَا مُدَبِّرَ النُّورِ يَا مُقَدِّرَ النُّورِ 

O DU Förvärvare av ljus, O DU Föreskrivare av ljus

يَا نُورَ كُلِّ نُورٍ يَا نُورا قَبْلَ كُلِّ نُور

O DU Ljuset av allt ljus, O DU Ljuset som föregår allt ljus

يَا نُورا بَعْدَ كُلِّ نُورٍ يَا نُورا فَوْقَ كُلِّ نُورٍ يَا نُورا لَيْسَ كَمِثْلِهِ نُورٌ

O DU Ljuset som [finns kvar] efter allt ljus, O DU Ljuset över allt ljus, O DU Ljuset utan like till ljus

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig, 

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(48)

يَا مَنْ عَطَاؤُهُ شَرِيفٌ يَا مَنْ فِعْلُهُ لَطِيفٌ يَا مَنْ لُطْفُهُ مُقِيمٌ

O Han vars gåvor är nobla, O Han vars handlingar är goda, O Han vars nåd är ständig

يَا مَنْ إِحْسَانُهُ قَدِيمٌ يَا مَنْ قَوْلُهُ حَقٌّ 

O Han vars välgörenhet är evig, O Han vars ord är sanning

يَا مَنْ وَعْدُهُ صِدْقٌ

O Han vars löfte är ärligt

يَا مَنْ عَفْوُهُ فَضْلٌ يَا مَنْ عَذَابُهُ عَدْلٌ 

O Han vars förlåtelse är benådning, O Han vars bestraffning är rättvis

يَا مَنْ ذِكْرُهُ حُلْوٌ يَا مَنْ فَضْلُهُ عَمِيمٌ

O Han vars hågkomst är ljuvlig, O Han vars nåd är omfattande

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig, 

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(49)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ

O Allah, sannerligen ber jag Dig vid Ditt Namn; 

يَا مُسَهِّلُ يَا مُفَصِّلُ

O DU som underlättar, O DU som separerar

يَا مُبَدِّلُ يَا مُذَلِّلُ 

O DU som förändrar, O DU som ödmjukar [de stolta]

يَا مُنَزِّلُ يَا مُنَوِّلُ يَا مُفْضِلُ 

O DU som degraderar, O DU som begåvar, O DU som frikostigt skänker

يَا مُجْزِلُ يَا مُمْهِلُ يَا مُجْمِل

O DU som förärar, O DU som ger uppskov, O DU som förhärligar

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(50)

يَا مَنْ يَرَى وَ لا يُرَى يَا مَنْ يَخْلُقُ وَ لا يُخْلَقُ

O Han som ser men inte kan ses, O Han som skapar men inte har skapats

يَا مَنْ يَهْدِي وَ لا يُهْدَى  

O Han som vägleder men inte har vägletts

يَا مَنْ يُحْيِي وَ لا يُحْيَى

O Han som ger liv och inte väcks till liv

يَا مَنْ يَسْأَلُ وَ لا يُسْأَلُ يَا مَنْ يُطْعِمُ وَ لا يُطْعَمُ 

O Han som förhör men inte förhörs, O Han som skänker mat men inte matas

يَا مَنْ يُجِيرُ وَ لا يُجَارُ عَلَيْهِ 

O Han som ger beskydd men inte är i behov av beskydd

يَا مَنْ يَقْضِي وَ لا يُقْضَى عَلَيْهِ

O Han som dömer men inte döms

يَا مَنْ يَحْكُمُ وَ لا يُحْكَمُ عَلَيْهِ 

O Han som befaller men inte befalls över

يَا مَنْ لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدٌ

O Han som ”har inte avlat och inte blivit avlad, och ingen finns som kan liknas vid Honom” (Den heliga Koranen 112:3–4)

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(51)

يَا نِعْمَ الْحَسِيبُ يَا نِعْمَ الطَّبِيبُ

O DU den främste Räknaren, O DU den främste Läkaren

يَا نِعْمَ الرَّقِيبُ يَا نِعْمَ الْقَرِيبُ 

O DU den främste Övervakaren, O DU den främste i Närhet

يَا نِعْمَ الْمُجِيبُ يَا نِعْمَ الْحَبِيبُ 

O DU den främste Besvararen [av böner], O DU den främste Älskade och Vännen

يَا نِعْمَ الْكَفِيلُ يَا نِعْمَ الْوَكِيلُ 

O DU den främste Understödjaren, O DU den främste Försvararen

يَا نِعْمَ الْمَوْلَى يَا نِعْمَ النَّصِيرُ

O DU den främste Mästaren, O DU den främste Hjälparen

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(52)

يَا سُرُورَ الْعَارِفِينَ يَا مُنَى الْمُحِبِّينَ يَا أَنِيسَ الْمُرِيدِينَ يَا حَبِيبَ التَّوَّابِينَ

O DU de insiktsfullas Lycka, O DU de förälskades Önskan, O DU de sökandes Vän, O DU de ångerfullas Älskade

يَا رَازِقَ الْمُقِلِّينَ 

O DU de armas Försörjare

يَا رَجَاءَ الْمُذْنِبِينَ يَا قُرَّةَ عَيْنِ الْعَابِدِينَ 

O DU de syndarnas Hopp, O DU de dyrkandes Ögonsten

يَا مُنَفِّسَ عَنِ الْمَكْرُوبِينَ يَا مُفَرِّجَ عَنِ الْمَغْمُومِينَ 

O DU de lidandes Lindring, O DU de sorgsnas Frälsning 

يَا إِلَهَ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ

O DU föregångarnas och efterkommandes Gud

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(53)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ

O Allah, sannerligen ber jag Dig vid Ditt Namn; 

يَا رَبَّنَا يَا إِلَهَنَا يَا سَيِّدَنَا يَا مَوْلانَا 

O DU vår Herre, O DU vår Gud, O DU vår Ledare, O DU vår Mästare

يَا نَاصِرَنَا يَا حَافِظَنَا يَا دَلِيلَنَا 

O DU vår Frälsare, O DU vår Beskyddare, O DU vår Vägledare

يَا مُعِينَنَا يَا حَبِيبَنَا يَا طَبِيبَنَا

O DU vår Hjälpare, O DU vår Vän och Älskade, O DU vår Läkare

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig, 

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(54)

يَا رَبَّ النَّبِيِّينَ وَ الْأَبْرَارِ يَا رَبَّ الصِّدِّيقِينَ وَ الْأَخْيَارِ

O DU Herre av profeterna och de fromma, O DU Herre av de sannfärdiga och de utvalda

يَا رَبَّ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ يَا رَبَّ الصِّغَارِ وَ الْكِبَارِ 

O DU Herre av paradiset och helvetet, O DU Herre av de små och de stora

يَا رَبَّ الْحُبُوبِ وَ الثِّمَارِ 

O DU Herre till fröna och grödorna

يَا رَبَّ الْأَنْهَارِ وَ الْأَشْجَارِ يَا رَبَّ الصَّحَارِي وَ الْقِفَارِ 

O DU Herre till floderna och träden, O DU Herre till öknen och slätter

يَا رَبَّ الْبَرَارِي وَ الْبِحَارِ يَا رَبَّ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ 

O DU Herre av land och hav, O DU Herre över natt och dag

يَا رَبَّ الْأَعْلانِ وَ الْأَسْرَار

O DU Herre över det uppenbarade och det dolda [allt synligt och dolt]

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,  

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(55)

يَا مَنْ نَفَذَ فِي كُلِّ شَيْ‏ءٍ أَمْرُهُ

O Han vars befallningar genomtränger och verkställs i allting 

يَا مَنْ لَحِقَ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عِلْمُهُ

O Han vars kunskap innefattar allting

يَا مَنْ بَلَغَتْ إِلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ قُدْرَتُهُ 

O Han vars makt sträcker sig till allting

يَا مَنْ لا تُحْصِي الْعِبَادُ نِعَمَهُ

O Han vars välsignelser inte kan räknas av Hans tjänare

يا مَنْ لا تَبْلُغُ الْخَلائِقُ شُكْرَهُ 

O Han vars tacksägelse [så som är Honom värdig] inte kan uppnås av Hans skapelser

يَا مَنْ لا تُدْرِكُ الْأَفْهَامُ جَلالَهُ 

O Han vars storslagenhet inte kan begripas av intellektet

يَا مَنْ لا تَنَالُ الْأَوْهَامُ كُنْهَهُ 

O Han vars verklighet inte kan föreställas

يَا مَنِ الْعَظَمَةُ وَ الْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ 

O Han vars mantel är storslagenhet och värdighet

يَا مَنْ لا تَرُدُّ الْعِبَادُ قَضَاءَهُ يَا مَنْ لا مُلْكَ إِلا مُلْكُهُ

O Han vars dom inte kan hejdas av Hans tjänare, O Han där inget herravälde finns utom Hans

يَا مَنْ لا عَطَاءَ إِلا عَطَاؤُه

O Han där inget begåvande finns utom av Honom

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(56)

يَا مَنْ لَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى

O Han som innehar de ädlaste exemplen och förebilderna [Guds ”Hujjaj” (bevis och argument)]

يَا مَنْ لَهُ الصِّفَاتُ الْعُلْيَا

O Han som till Honom tillhör de höga attributen

يَا مَنْ لَهُ الْآخِرَةُ وَ الْأُولَى 

O Han som innehar slutet och början [nästa värld och denna]

يَا مَنْ لَهُ الْجَنَّةُ الْمَأْوَى

O Han som innehar paradisets [eviga] boning

يَا مَنْ لَهُ الْآيَاتُ الْكُبْرَى 

O Han som innehar de stora tecknen

يَا مَنْ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

O Han som innehar de vackra namnen

يَا مَنْ لَهُ الْحُكْمُ وَ الْقَضَاءُ 

O Han som innehar order och dom

يَا مَنْ لَهُ الْهَوَاءُ وَ الْفَضَاءُ

O Han som innehar luften och rymden

يَا مَنْ لَهُ الْعَرْشُ وَ الثَّرَى 

O Han som innehar tronen och jorden

يَا مَنْ لَهُ السَّمَاوَاتُ الْعُلَى

O Han som innehar de högsta himlarna

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(57)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ

O Allah, sannerligen ber jag Dig vid Ditt Namn; 

يَا عَفُوُّ يَا غَفُورُ يَا صَبُورُ 

O DU Förlåtare, O DU som benådar, O DU Tålmodige

يَا شَكُورُ يَا رَءُوفُ 

O DU Uppskattare [av godhet], O DU Vänlige

يَا عَطُوفُ يَا مَسْئُولُ يَا وَدُودُ 

O DU Nådige, O DU Bönfallne, O DU Kärleksfulle

يَا سُبُّوحُ يَا قُدُّوسُ

O DU Upphöjde, O DU Helige

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(58)

يَا مَنْ فِي السَّمَاءِ عَظَمَتُهُ يَا مَنْ فِي الْأَرْضِ آيَاتُهُ

O Han vars storhet finns [är manifesterad] i himlarna, O Han vars tecken finns på jorden

يَا مَنْ فِي كُلِّ شَيْ‏ءٍ دَلائِلُهُ يَا مَنْ فِي الْبِحَارِ عَجَائِبُهُ 

O Han vars bevis finns i allting, O Han vars under finns i haven 

يَا مَنْ فِي الْجِبَالِ خَزَائِنُهُ 

O Han vars skatter finns i bergen

يَا مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ 

O Han som gav upphov till skapelsen och sedan återkallar [återskapar] den

يَا مَنْ إِلَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ 

O Han till vem alla beslut och allting återvänder

يَا مَنْ أَظْهَرَ فِي كُلِّ شَيْ‏ءٍ لُطْفَهُ يَا مَنْ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ خَلَقَهُ 

O Han som manifesterar Sin godhet i allting, O Han som upphöjer allting Han har skapat

يَا مَنْ تَصَرَّفَ فِي الْخَلائِقِ قُدْرَتُهُ

O Han vars auktoritet inbegriper alla skapelser

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(59)

يَا حَبِيبَ مَنْ لا حَبِيبَ لَهُ يَا طَبِيبَ مَنْ لا طَبِيبَ لَهُ

O DU Älskade och Vän till den som inte har någon älskade och vän, O DU Läkare till den som inte har någon läkare

يَا مُجِيبَ مَنْ لا مُجِيبَ لَهُ يَا شَفِيقَ مَنْ لا شَفِيقَ لَهُ 

O DU Besvarare till den som inte har någon besvarare, O DU Tillgivne till den som inte har någon tillgiven

يَا رَفِيقَ مَنْ لا رَفِيقَ لَهُ يَا مُغِيثَ مَنْ لا مُغِيثَ لَهُ 

O DU Följeslagare till den som inte har någon följeslagare, O DU Frälsare till den som inte någon frälsare

يَا دَلِيلَ مَنْ لا دَلِيلَ لَهُ يَا أَنِيسَ مَنْ لا أَنِيسَ لَهُ 

O DU Vägledare till den som inte har någon vägledare, O DU Frände till den som inte har någon frände

يَا رَاحِمَ مَنْ لا رَاحِمَ لَهُ 

O DU Barmhärtige mot den som inte får någon barmhärtig

يَا صَاحِبَ مَنْ لا صَاحِبَ لَهُ

O DU Kamrat till den som inte har någon kamrat

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig, 

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(60)

يَا كَافِيَ مَنِ اسْتَكْفَاهُ

O DU Den som är tillfredsställande för de som söker tillfredsställelse

يَا هَادِيَ مَنِ اسْتَهْدَاهُ 

O DU som vägleder den som söker vägledning

يَا كَالِيَ مَنِ اسْتَكْلاهُ 

O DU som beskyddar den som söker beskydd

يَا رَاعِيَ مَنِ اسْتَرْعَاهُ 

O DU som omhändertar den som söker omhändertagande

يَا شَافِيَ مَنِ اسْتَشْفَاهُ يَا قَاضِيَ مَنِ اسْتَقْضَاهُ 

O DU som botar den som söker bot, O DU som är Bedömare för den som söker rättvisa

يَا مُغْنِيَ مَنِ اسْتَغْنَاهُ 

O DU som berikar den som söker välstånd

يَا مُوفِيَ مَنِ اسْتَوْفَاهُ 

O DU som uppfyller [löften] åt den som söker uppfyllelse

يَا مُقَوِّيَ مَنِ اسْتَقْوَاهُ 

O DU som stärker den som söker styrka

يَا وَلِيَّ مَنِ اسْتَوْلاه

O DU Herre och Vän till den som söker Dig som Herre och vän

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(61)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ

O Allah, sannerligen ber jag Dig vid Ditt Namn; 

يَا خَالِقُ يَا رَازِقُ 

O DU Skaparen, O DU som livnär

يَا نَاطِقُ يَا صَادِقُ 

O DU Talaren, O DU den Ärlige

يَا فَالِقُ يَا فَارِقُ يَا فَاتِقُ 

O DU den som klyver, O DU den som separerar, O DU den som bryter 

يَا رَاتِقُ يَا سَابِقُ [فَائِقُ‏] يَا سَامِقُ

O DU den som förenar, O DU den Främste, O DU den Högste

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig, 

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(62)

يَا مَنْ يُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ يَا مَنْ جَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَ الْأَنْوَارَ

O DU som vänder natten och dagen, O DU som alstrat mörkren och ljusen

يَا مَنْ خَلَقَ الظِّلَّ وَ الْحَرُورَ 

O DU som skapat skuggan och värmen

يَا مَنْ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ 

O DU som kuvar solen och månen

يَا مَنْ قَدَّرَ الْخَيْرَ وَ الشَّرَّ يَا مَنْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيَاةَ 

O DU som har föreskrivit godhet och ondska, O DU som skapat döden och livet

يَا مَنْ لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ 

O Han till vem skapande och befallande tillhör

يَا مَنْ لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَ لا وَلَدا 

O ”Han som aldrig haft en ledsagerska vid Sin sida och inte har [avlat] någon son!” (Den heliga Koranen 72:3)

يَا مَنْ لَيْسَ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ 

O Han som inte har någon partner i Sitt Herravälde

يَا مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ

O Han som inte har haft någon vän bland de vanärade

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig, 

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(63)

يَا مَنْ يَعْلَمُ مُرَادَ الْمُرِيدِينَ

O DU som känner till de längtandes längtan och de önskandes önskningar

يَا مَنْ يَعْلَمُ ضَمِيرَ الصَّامِتِينَ يَا مَنْ يَسْمَعُ أَنِينَ الْوَاهِنِينَ 

O DU som känner till de tystlåtnas inre röst, O DU som hör de svagas jämmer och klagan

يَا مَنْ يَرَى بُكَاءَ الْخَائِفِينَ يَا مَنْ يَمْلِكُ حَوَائِجَ السَّائِلِينَ 

O DU som ser de skyggas tårar, O DU som innehar de frågandes förfrågningar

يَا مَنْ يَقْبَلُ عُذْرَ التَّائِبِينَ 

O DU som accepterar de ångerfullas ursäkter

يَا مَنْ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ 

O DU som inte beriktigar de odygdigas handlingar

يَا مَنْ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 

O DU som inte låter de dygdigas belöning gå förlorad

يَا مَنْ لا يَبْعُدُ عَنْ قُلُوبِ الْعَارِفِينَ يَا أَجْوَدَ الْأَجْوَدِينَ

O DU som inte avlägsnas från de insiktsfullas hjärtan, O DU den Givmildaste av de givmilda

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; Givaren av all undsättning

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(64)

يَا دَائِمَ الْبَقَاءِ يَا سَامِعَ الدُّعَاءِ يَا وَاسِعَ الْعَطَاءِ

O DU evigt Bestående, O DU Åhörande av böner, O DU frikostig i skänkande

يَا غَافِرَ الْخَطَاءِ يَا بَدِيعَ السَّمَاءِ 

O DU Förlåtare av misstag, O DU Frambringaren av himlen 

يَا حَسَنَ الْبَلاءِ 

O DU som ger de bästa prövningarna

يَا جَمِيلَ الثَّنَاءِ يَا قَدِيمَ السَّنَاءِ 

O DU vackert Lovvärd, O DU evigt Praktfull

يَا كَثِيرَ الْوَفَاءِ يَا شَرِيفَ الْجَزَاءِ

O DU vid i trofasthet, O DU storslagen i belöning

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(65)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ

O Allah, sannerligen ber jag Dig vid Ditt Namn; 

يَا سَتَّارُ يَا غَفَّارُ 

O DU som betäcker, O DU som förlåter 

يَا قَهَّارُ يَا جَبَّارُ 

O DU som dominerar, O DU som mäktar

يَا صَبَّارُ يَا بَارُّ 

O DU som föregår med tålamod, O DU som är dygdig 

يَا مُخْتَارُ يَا فَتَّاحُ 

O DU som är enastående [fri i val], O DU som öppnar [stängda dörrar]

يَا نَفَّاحُ يَا مُرْتَاحُ

O DU som begåvar, O DU som skänker lycka

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(66)

يَا مَنْ خَلَقَنِي وَ سَوَّانِي

O Han som har skapat mig och fulländat mig 

يَا مَنْ رَزَقَنِي وَ رَبَّانِي 

O Han som försett mig [med uppehälle och levebröd] och uppfostrat mig

يَا مَنْ أَطْعَمَنِي وَ سَقَانِي 

O Han som matade mig och släckte min törst

يَا مَنْ قَرَّبَنِي وَ أَدْنَانِي 

O Han som förde mig nära och tog mig närmare

يَا مَنْ عَصَمَنِي وَ كَفَانِي يَا مَنْ حَفِظَنِي وَ كَلانِي

O Han som beskyddade och försedde mig, O Han som försvarade och omhändertog mig

يَا مَنْ أَعَزَّنِي وَ أَغْنَانِي يَا مَنْ وَفَّقَنِي وَ هَدَانِي 

O Han som ärade och berikade mig, O Han som bistådde och vägledde mig

يَا مَنْ آنَسَنِي وَ آوَانِي 

O Han som blev vän med mig och gav mig tillflykt

يَا مَنْ أَمَاتَنِي وَ أَحْيَانِي

O Han som gör att jag dör och ger mig liv

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(67)

يَا مَنْ يُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ 

O Han som verkställer sanningen med Sina ord

يَا مَنْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ 

O Han som accepterar ånger från Sina tjänare

يَا مَنْ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ 

O Han som träder emellan människan och hennes hjärta

يَا مَنْ لا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلا بِإِذْنِهِ 

O Han utan vars tillåtelse medling inte har någon nytta

يَا مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ يَا مَنْ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ 

O Han som bäst vet vem som gått vilse från Hans stig, O Han vars order inte kan ändras

يَا مَنْ لا رَادَّ لِقَضَائِهِ يَا مَنِ انْقَادَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ لِأَمْرِهِ 

O Han vars dom inte kan avslås, O Han vars order lyds av allting

يَا مَنِ السَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ 

O Han i vars högerhand himlarna är vecklade i [högerhand – symbol för makt och godhet inom det arabiska språket]

يَا مَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ

O Han som skickar vindarna som glada budskap i Hans barmhärtighet

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig, 

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(68)

 يَا مَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ مِهَادا

O DU som har gjort jorden till bädd

يَا مَنْ جَعَلَ الْجِبَالَ أَوْتَادا

O DU som har gjort bergen till pålar

يَا مَنْ جَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجا يَا مَنْ جَعَلَ الْقَمَرَ نُورا 

O DU som har gjort solen till en lykta, O DU som har gjort månen till ett ljus

يَا مَنْ جَعَلَ اللَّيْلَ لِبَاسا 

O DU som har gjort natten till ett täcke

يَا مَنْ جَعَلَ النَّهَارَ مَعَاشا 

O DU som har gjort dagen till [en tid då man söker] livsuppehälle

يَا مَنْ جَعَلَ النَّوْمَ سُبَاتا 

O DU som har gjort sömnen till lugn och vila

يَا مَنْ جَعَلَ السَّمَاءَ بِنَاءً 

O DU som har gjort himlen till ett valv

يَا مَنْ جَعَلَ الْأَشْيَاءَ أَزْوَاجا

O DU som har skapat tingen i par

يَا مَنْ جَعَلَ النَّارَ مِرْصَادا

O DU som har gjort helvetet till bakhåll [för syndare]

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,  

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(69)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ

O Allah, sannerligen ber jag Dig vid Ditt Namn;

يَا سَمِيعُ يَا شَفِيعُ

O DU som hör allting, O DU som medlar

يَا رَفِيعُ يَا مَنِيعُ

O DU som är ädel, O DU som är oövervinnlig

يَا سَرِيعُ يَا بَدِيعُ يَا كَبِيرُ

O DU som är snabb, O DU som frambringar, O DU som är stor

يَا قَدِيرُ يَا خَبِيرُ [مُنِيرُ] يَا مُجِيرُ

O DU som är mäktig, O DU som har kännedom, O DU som ger tillflykt

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(70)

يَا حَيّا قَبْلَ كُلِّ حَيٍّ

O DU evigt Levande före allt levande

يَا حَيّا بَعْدَ كُلِّ حَيٍّ

O DU evigt Levande efter allt levande

يَا حَيُّ الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ حَيٌّ 

O DU evigt Levande där ingen finns som kan liknas vid Honom

يَا حَيُّ الَّذِي لا يُشَارِكُهُ حَيٌّ 

O DU evigt Levande som inte har någon levande partner

يَا حَيُّ الَّذِي لا يَحْتَاجُ إِلَى حَيٍّ 

O DU evigt Levande som inte är beroende [och inte behöver] någon levande

يَا حَيُّ الَّذِي يُمِيتُ كُلَّ حَيٍّ 

O DU evigt Levande som får allt levande att dö

يَا حَيُّ الَّذِي يَرْزُقُ كُلَّ حَيٍّ 

O DU evigt Levande som förser varje levande

يَا حَيّا لَمْ يَرِثِ الْحَيَاةَ مِنْ حَيٍّ

O DU evigt Levande som inte har ärvt livet från något levande

يَا حَيُّ الَّذِي يُحْيِي الْمَوْتَى 

O DU evigt levande som återupplivar döda

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَوْمٌ

O DU evigt Levande, O DU Evige Vidmakthållare som inte drabbas av slummer eller sömn

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(71)

يَا مَنْ لَهُ ذِكْرٌ لا يُنْسَى يَا مَنْ لَهُ نُورٌ لا يُطْفَى

O Han vars hågkomst inte förglöms, O Han vars ljus inte släcks

يَا مَنْ لَهُ نِعَمٌ لا تُعَدُّ 

O Han vars välsignelser är oräkneliga

يَا مَنْ لَهُ مُلْكٌ لا يَزُولُ يَا مَنْ لَهُ ثَنَاءٌ لا يُحْصَى 

O Han vars herravälde är ändlös, O Han vars lovprisning inte kan omfattas

يَا مَنْ لَهُ جَلالٌ لا يُكَيَّفُ 

O Han vars Höghet inte kan inramas

يَا مَنْ لَهُ كَمَالٌ لا يُدْرَكُ يَا مَنْ لَهُ قَضَاءٌ لا يُرَدُّ

O Han vars perfektion inte kan begripas, O Han vars order inte kan försmås

يَا مَنْ لَهُ صِفَاتٌ لا تُبَدَّلُ يَا مَنْ لَهُ نُعُوتٌ لا تُغَيَّرُ

O Han vars attribut inte skiftar, O Han vars kännetecken inte förändras

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(72)

يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ يَا مَالِكَ يَوْمِ الدِّينِ

O DU världarnas Herre, O DU domedagens Mästare

يَا غَايَةَ الطَّالِبِينَ

O DU ultimata Målet för alla sökare

يَا ظَهْرَ اللاجِينَ يَا مُدْرِكَ الْهَارِبِينَ 

O DU fristaden för alla som söker skydd, O DU som ger tillflykt till de flyende [undan ondska]

يَا مَنْ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ يَا مَنْ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ 

O DU som älskar de tålmodiga, O DU som älskar de ångerfulla

يَا مَنْ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

O DU som älskar de som renar sig

يَا مَنْ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَا مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

O DU som älskar de dygdiga, O DU som bäst känner till de vägledda

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(73)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ

O Allah, sannerligen ber jag Dig vid Ditt Namn;

يَا شَفِيقُ يَا رَفِيقُ 

O DU som är tillgiven, O DU som är följeslagare

يَا حَفِيظُ يَا مُحِيطُ 

O DU som beskyddar och bevarar, O DU som omger och omfattar 

يَا مُقِيتُ يَا مُغِيثُ 

O DU som betvingar, O DU som befriar

يَا مُعِزُّ يَا مُذِلُّ 

O DU som hedrar, O DU som ödmjukar 

يَا مُبْدِئُ يَا مُعِيدُ

O DU som gav upphov [till skapelsen], O DU som upprepar 

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(74)

يَا مَنْ هُوَ أَحَدٌ بِلا ضِدٍّ يَا مَنْ هُوَ فَرْدٌ بِلا نِدٍّ

 Han som är ”Ahad” (Allena, den Ende, den Unike, den Enhetlige) utan motpol, O Han som är Unik utan rival

يَا مَنْ هُوَ صَمَدٌ بِلا عَيْبٍ يَا مَنْ هُوَ وِتْرٌ بِلا كَيْفٍ 

O Han som är oberoende utan brist, O Han som är ensam utan hur

يَا مَنْ هُوَ قَاضٍ بِلا حَيْفٍ  

O Han som dömer utan [möjlighet till] orättvisa

يَا مَنْ هُوَ رَبٌّ بِلا وَزِيرٍ

O Han som är Herren utan rådgivare

يَا مَنْ هُوَ عَزِيزٌ بِلا ذُلّ ٍ

O Han som är ärad utan lumpenhet

يَا مَنْ هُوَ غَنِيٌّ بِلا فَقْرٍ

O Han som är rik utan [möjlighet till] fattigdom

يَا مَنْ هُوَ مَلِكٌ بِلا عَزْلٍ 

O Han som är kungen utan [möjlighet till] undanröjning

يَا مَنْ هُوَ مَوْصُوفٌ بِلا شَبِيه

O Han som är kännetecknad utan like

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(75)

يَا مَنْ ذِكْرُهُ شَرَفٌ لِلذَّاكِرِينَ

O Han vars hågkomst är en hedersamhet för de som ihågkommer Honom

يَا مَنْ شُكْرُهُ فَوْزٌ لِلشَّاكِرِينَ 

O Han vars tacksamhet är en framgång för de tacksamma

يَا مَنْ حَمْدُهُ عِزٌّ لِلْحَامِدِينَ 

O Han vars prisande är en ära för de som lovprisar

يَا مَنْ طَاعَتُهُ نَجَاةٌ لِلْمُطِيعِينَ 

O Han vars lydnad är en frälsning för de lydiga

يَا مَنْ بَابُهُ مَفْتُوحٌ لِلطَّالِبِينَ 

O Han vars dörr är öppen för de som söker

يَا مَنْ سَبِيلُهُ وَاضِحٌ لِلْمُنِيبِينَ

O Han vars stig är tydlig för de återvändande [ångerfulla]

يَا مَنْ آيَاتُهُ بُرْهَانٌ لِلنَّاظِرِينَ 

O Han vars tecken är bevis för de skådande

يَا مَنْ كِتَابُهُ تَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ

O Han vars Bok är en påminnelse för de fromma

يَا مَنْ رِزْقُهُ عُمُومٌ لِلطَّائِعِينَ وَ الْعَاصِينَ 

O Han vars försörjning är allomfattande för både lydiga och olydiga

يَا مَنْ رَحْمَتُهُ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

O Han vars barmhärtighet är nära de dygdiga

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig, 

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(76)

يَا مَنْ تَبَارَكَ اسْمُهُ يَا مَنْ تَعَالَى جَدُّهُ

O Han vars namn är ärofyllt, O Han vars elegans är upphöjd

يَا مَنْ لا إِلَهَ غَيْرُهُ 

O Han där det inte finns någon gudom förutom [Honom]

يَا مَنْ جَلَّ ثَنَاؤُهُ يَا مَنْ تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ يَا مَنْ يَدُومُ بَقَاؤُهُ 

O Han vars prisande är stort, O Han vars namn är helgade, O Han vars existens är evigt bestående

يَا مَنِ الْعَظَمَةُ بَهَاؤُهُ يَا مَنِ الْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ 

O Han vars Höghet är Hans Ornament, O Han vars stolthet är Hans mantel

يَا مَنْ لا تُحْصَى آلاؤُهُ يَا مَنْ لا تُعَدُّ نَعْمَاؤُهُ

O Han vars favörer är otaliga, O Han vars välsignelser är oräkneliga

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig, 

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(77)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ

O Allah, sannerligen ber jag Dig vid Ditt Namn;

يَا مُعِينُ يَا أَمِينُ يَا مُبِينُ يَا مَتِينُ 

O DU som hjälper, O DU som är pålitlig, O DU som uppenbarar, O DU som är mäktig

يَا مَكِينُ يَا رَشِيدُ يَا حَمِيدُ يَا مَجِيدُ 

O DU som har hög ställning, O DU som vägleder, O DU som är prisad, O DU som är ärofull

يَا شَدِيدُ يَا شَهِيدُ

O DU som är stark, O DU som vittnar [allting]

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(78)

يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِيدِ يَا ذَا الْقَوْلِ السَّدِيدِ

O DU vars tron är ståtlig, O DU vars ord är ett faktum

يَا ذَا الْفِعْلِ الرَّشِيدِ 

O DU vars handling är rättsinnad

يَا ذَا الْبَطْشِ الشَّدِيدِ يَا ذَا الْوَعْدِ وَ الْوَعِيدِ 

O DU vars hämnd är hård, O DU som ger löften och varningar

يَا مَنْ هُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ 

O Han som är den lovprisade Beskyddaren

يَا مَنْ هُوَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ 

O Han som är den mäktige Verkställaren till vad Han vill

يَا مَنْ هُوَ قَرِيبٌ غَيْرُ بَعِيدٍ

O Han som är nära och inte långt bort

يَا مَنْ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ شَهِيدٌ 

O Han som är vittne till allting

يَا مَنْ هُوَ لَيْسَ بِظَلامٍ لِلْعَبِيدِ

O Han som är den som inte förtrycker Sina tjänare

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(79)

يَا مَنْ لا شَرِيكَ لَهُ وَ لا وَزِيرَ

O Han som inte har någon partner eller rådgivare

يَا مَنْ لا شَبِيهَ [شِبْهَ‏] لَهُ وَ لا نَظِيرَ 

O Han som saknar en jämlik och likvärdig

يَا خَالِقَ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ الْمُنِيرِ

O Han som har skapat solen och den lysande månen

يَا مُغْنِيَ الْبَائِسِ الْفَقِيرِ 

O Han som berikar den arma fattige

يَا رَازِقَ الطِّفْلِ الصَّغِيرِ يَا رَاحِمَ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ 

O Han som försörjer det unga barnet, O Han som förbarmar Sig över den åldrade gamlingen

يَا جَابِرَ الْعَظْمِ الْكَسِيرِ يَا عِصْمَةَ الْخَائِفِ الْمُسْتَجِيرِ 

O Han som sammanbinder brutna ben, O Han som beskyddar den skrämde som söker tillflykt

يَا مَنْ هُوَ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ 

O Han som är kunnig och seende över Sina tjänare

يَا مَنْ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ

O Han som mäktar och förmår allting [är mäktig till och över allting]

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(80)

يَا ذَا الْجُودِ وَ النِّعَمِ

O DU Mästaren av frikostighet och välsignelser

يَا ذَا الْفَضْلِ وَ الْكَرَمِ 

O DU Mästaren av nåd och givmildhet

يَا خَالِقَ اللَّوْحِ وَ الْقَلَمِ 

O DU Skaparen av skriften och pennan

يَا بَارِئَ الذَّرِّ وَ النَّسَمِ

O DU Frambringaren av partiklar och människor

يَا ذَا الْبَأْسِ وَ النِّقَمِ

O DU som innehar bestraffning och vedergällning

يَا مُلْهِمَ الْعَرَبِ وَ الْعَجَم

O DU Inspiratören för araber och icke araber

يَا كَاشِفَ الضُّرِّ وَ الْأَلَمِ

O DU som avlägsnar vånda och smärta

يَا عَالِمَ السِّرِّ وَ الْهِمَمِ

O DU som känner till hemligheter och dolda avsikter

يَا رَبَّ الْبَيْتِ وَ الْحَرَمِ

O DU Herren av Huset [Ka’ba] och den heliga platsen

يَا مَنْ خَلَقَ الْأَشْيَاءَ مِنَ الْعَدَم

O DU som har skapat allting från intet

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(81)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ

O Allah, sannerligen ber jag Dig vid Ditt Namn;

يَا فَاعِلُ يَا جَاعِلُ يَا قَابِلُ 

O DU som verkställer, O DU som beslutar, O DU som accepterar

يَا كَامِلُ يَا فَاصِلُ يَا وَاصِلُ 

O DU som är perfekt, O DU som separerar, O DU som förenar

يَا عَادِلُ يَا غَالِبُ يَا طَالِبُ يَا وَاهِبُ

O DU som är rättvis, O DU som är härskande, O DU som söker, O DU som är givmild

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig, 

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(82)

يَا مَنْ أَنْعَمَ بِطَوْلِهِ

O Han som välsignade med Sin nåd  

يَا مَنْ أَكْرَمَ بِجُودِهِ 

O Han som hedrade med Sin generositet

يَا مَنْ جَادَ بِلُطْفِهِ يَا مَنْ تَعَزَّزَ بِقُدْرَتِهِ 

O Han som skänkte givmilt med Sin godhet, O Han som ärade med Sin makt

يَا مَنْ قَدَّرَ بِحِكْمَتِهِ 

O Han som förutbestämmer med Sin visdom 

يَا مَنْ حَكَمَ بِتَدْبِيرِهِ

O Han som bedömer med Sitt bedrivande

يَا مَنْ دَبَّرَ بِعِلْمِهِ يَا مَنْ تَجَاوَزَ بِحِلْمِهِ 

O Han som bedriver med Sin kunskap, O Han som överser med Sitt tålamod

يَا مَنْ دَنَا فِي عُلُوِّهِ يَا مَنْ عَلا فِي دُنُوِّهِ

O Han som närmade [oss] i Sin upphöjdhet, O Han som upphöjde i Sitt närmande

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig, 

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden!


(83)

يَا مَنْ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ

O Han som skapar vad Han än önskar

يَا مَنْ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

O Han som verkställer vad Han än önskar

يَا مَنْ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ 

O Han som vägleder vem Han än önskar [i enlighet med Sin omfattande kunskap och tjänarens egna val och avsikter]

يَا مَنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ 

O Han som vilseleder vem Han än önskar

يَا مَنْ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ يَا مَنْ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ 

O Han som bestraffar vem Han än önskar, O Han som förlåter vem Han än önskar

يَا مَنْ يُعِزُّ مَنْ يَشَاءُ يَا مَنْ يُذِلُّ مَنْ يَشَاءُ 

O Han som rar vem Han än önskar, O Han som ödmjukar vem Han än önskar

يَا مَنْ يُصَوِّرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا يَشَاءُ

O Han som formar i livmodern vad Han än önskar

يَا مَنْ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ

O Han som ”utmärker den Han vill med Sin nåd” (den heliga Koranen 2:105)

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig, 

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre, fria oss från elden!


(84)

يَا مَنْ لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَ لا وَلَدا

O ”Han som aldrig haft en ledsagerska vid Sin sida och inte har [avlat] någon son!” (Den heliga Koranen 72:3)

يَا مَنْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدْرا

O Han som skapat allting enligt bestämt mått

يَا مَنْ لا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدا 

O Han som inte har någon partner i Sitt styre 

يَا مَنْ جَعَلَ [مِنَ الْمَلائِكَةِ] الْمَلائِكَةَ رُسُلا

O Han som utsåg [bland] änglar budbärare

يَا مَنْ جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجا يَا مَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارا 

O Han som har gjort torn [och konstellationer] i himlen, O Han som ”har gjort jorden till boplats för [alla former av liv]” (den heliga Koranen 27:61)

يَا مَنْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرا يَا مَنْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ أَمَدا 

O Han ”som har skapat människan av vatten” (den heliga Koranen 25:54), O Han som fastställt ett skede för allting  

يَا مَنْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عِلْما 

O Han vars kunskap omfattar allting  

يَا مَنْ أَحْصَى كُلَّ شَيْ‏ءٍ عَدَدا

O Han som har preciserat allt i antal

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig, 

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(85)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ

O Allah, sannerligen bönfaller jag Dig vid Ditt Namn; 

يَا أَوَّلُ يَا آخِرُ يَا ظَاهِرُ 

O DU Förste, O DU Siste, O DU Manifesterade

يَا بَاطِنُ يَا بَرُّ يَا حَقُّ 

O DU Dolde, O DU Dygdige, O DU Sanning

يَا فَرْدُ يَا وِتْرُ يَا صَمَدُ يَا سَرْمَدُ

O DU Ende, O DU Unike, O DU Självtillräcklige, O DU Evige

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(86)

 يَا خَيْرَ مَعْرُوفٍ عُرِفَ يَا أَفْضَلَ مَعْبُودٍ عُبِدَ

O DU den Bäste erkända som erkänts, O DU den Främste dyrkade som dyrkats

يَا أَجَلَّ مَشْكُورٍ شُكِرَ 

O DU den mest prisade som prisats och tackats

يَا أَعَزَّ مَذْكُورٍ ذُكِرَ 

O DU den mest vördade ihågkommen som ihågkommits

يَا أَعْلَى مَحْمُودٍ حُمِدَ 

O DU den mest upphöjda av lovprisade som lovprisats

يَا أَقْدَمَ مَوْجُودٍ طُلِبَ يَا أَرْفَعَ مَوْصُوفٍ وُصِفَ 

O DU den eviga Existensen som eftersökts, O DU den Högste beskrivna som beskrivits

يَا أَكْبَرَ مَقْصُودٍ قُصِدَ 

O DU det största Ändamålet som eftersträvats 

يَا أَكْرَمَ مَسْئُولٍ سُئِلَ 

O DU den givmildaste Tillfrågade som tillfrågats 

يَا أَشْرَفَ مَحْبُوبٍ عُلِمَ

O DU den noblaste Älskade och Vän som känts 

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig, 

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(87)

يَا حَبِيبَ الْبَاكِينَ

O DU som är [den] Älskade och Vän till de gråtande 

يَا سَيِّدَ الْمُتَوَكِّلِينَ 

O DU som är Mästare till de som sätter sin tillit till Dig

يَا هَادِيَ الْمُضِلِّينَ يَا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ 

O DU som vägleder de vilseledda, O DU som är de troendes Mästare 

يَا أَنِيسَ الذَّاكِرِينَ 

O DU Frände till de som ihågkommer och dyrkar

يَا مَفْزَعَ الْمَلْهُوفِينَ يَا مُنْجِيَ الصَّادِقِينَ 

O DU Tillflykten för de förtryckta, O DU Frälsaren av de sannfärdiga 

يَا أَقْدَرَ الْقَادِرِينَ 

O DU den mäktigaste av de mäktiga

يَا أَعْلَمَ الْعَالِمِينَ يَا إِلَهَ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ

O DU kunnigaste av de kunniga, O DU Herren av hela skapelsen

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(88)

يَا مَنْ عَلا فَقَهَرَ يَا مَنْ مَلَكَ فَقَدَرَ

O Han som höjde Sig och oinskränkt härskar, O DU som ägde och tilldelade

يَا مَنْ بَطَنَ فَخَبَرَ 

O Han som är dold och förkunnade

يَا مَنْ عُبِدَ فَشَكَرَ يَا مَنْ عُصِيَ فَغَفَرَ 

O Han som dyrkas och belönar, O Han som inte lyddes och förlät

يَا مَنْ لا تَحْوِيهِ الْفِكَرُ يَا مَنْ لا يُدْرِكُهُ بَصَرٌ 

O Han vem tankar inte kan inbegripa, O Han som synen inte kan omfatta

يَا مَنْ لا يَخْفَى عَلَيْهِ أَثَرٌ يَا رَازِقَ الْبَشَرِ 

O Han som spår inte kan döljas för, O DU som försörjer mänskligheten

يَا مُقَدِّرَ كُلِّ قَدَرٍ

O DU som har föreskrivit alla bestämda mått och öden

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden!


(89)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ

O Allah, sannerligen ber jag Dig vid Ditt Namn;

يَا حَافِظُ يَا بَارِئُ 

O DU som beskyddar, O DU som frambringar

يَا ذَارِئُ يَا بَاذِخُ يَا فَارِجُ 

O DU som alstrar, O DU som är upphöjd, O DU som lättar

يَا فَاتِحُ يَا كَاشِفُ 

O DU den Segerrike, O DU som blottar

يَا ضَامِنُ يَا آمِرُ يَا نَاهِي

O DU som går i god för [Dina tjänare], O DU som befaller, O DU som förbjuder och hämmar [ont]

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig, 

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(90)

يَا مَنْ لا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلا هُوَ

O Han där ingen känner till det fördolda förutom Honom

يَا مَنْ لا يَصْرِفُ السُّوءَ إِلا هُوَ 

O Han där ingen avlägsnar ont förutom Honom

يَا مَنْ لا يَخْلُقُ الْخَلْقَ إِلا هُوَ 

O Han där ingen skapar skapelser förutom Honom

يَا مَنْ لا يَغْفِرُ الذَّنْبَ إِلا هُوَ

O Han där ingen förlåter synder förutom Honom

يَا مَنْ لا يُتِمُّ النِّعْمَةَ إِلا هُوَ 

O Han där ingen fulländar välsignelser förutom Honom 

يَا مَنْ لا يُقَلِّبُ الْقُلُوبَ إِلا هُوَ 

O Han där ingen omvänder hjärtan förutom Honom

يَا مَنْ لا يُدَبِّرُ الْأَمْرَ إِلا هُوَ 

O Han där ingen bedriver påbud förutom Honom

يَا مَنْ لا يُنَزِّلُ الْغَيْثَ إِلا هُوَ 

O Han som ingen sänker regn förutom Honom

يَا مَنْ لا يَبْسُطُ الرِّزْقَ إِلا هُوَ 

O Han där ingen rikligt ger förutom Honom

يَا مَنْ لا يُحْيِي الْمَوْتَى إِلا هُوَ

O Han där ingen återupplivar de döda förutom Honom

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(91)

يَا مُعِينَ الضُّعَفَاءِ يَا صَاحِبَ الْغُرَبَاءِ

O DU de svagas Stöttare, O DU främlingarnas Följeslagare

يَا نَاصِرَ الْأَوْلِيَاءِ 

O DU vännernas [rättfärdiga fromma] Hjälpare

يَا قَاهِرَ الْأَعْدَاءِ يَا رَافِعَ السَّمَاءِ 

O DU som bemästrar fienderna, O DU som höjt himlen 

يَا أَنِيسَ الْأَصْفِيَاءِ 

O DU som är de utvaldas Frände och Förtrogne

يَا حَبِيبَ الْأَتْقِيَاءِ يَا كَنْزَ الْفُقَرَاءِ 

O DU som är de frommas Älskade och Vän, O DU som är de utfattigas Skatt

يَا إِلَهَ الْأَغْنِيَاءِ يَا أَكْرَمَ الْكُرَمَاءِ

O DU som är de rikas Herre, O DU den givmildaste av de givmilda

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(92)

يَا كَافِيا مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ يَا قَائِما عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ

O Han som är oberoende från allting, O Han är Upprätthållaren av allting

يَا مَنْ لا يُشْبِهُهُ شَيْ‏ءٌ يَا مَنْ لا يَزِيدُ فِي مُلْكِهِ شَيْ‏ءٌ 

O Han som inget liknar Honom, O Han som inget utökar Hans herravälde 

يَا مَنْ لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ 

O Han som inget undgår från

يَا مَنْ لا يَنْقُصُ مِنْ خَزَائِنِهِ شَيْ‏ءٌ يَا مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‏ءٌ 

O Han som inget minskar av Hans skatter, O Han som ingen jämlik Honom finns

يَا مَنْ لا يَعْزُبُ عَنْ عِلْمِهِ شَيْ‏ءٌ 

O Han som inget uteblir från Hans kunskap

يَا مَنْ هُوَ خَبِيرٌ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ يَا مَنْ وَسِعَتْ رَحْمَتُهُ كُلَّ شَيْ‏ءٍ

O Han som är Kännare av allt, O Han vars barmhärtighet omfattar allt

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(93)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ

O Allah, sannerligen ber jag Dig vid Ditt Namn; 

يَا مُكْرِمُ يَا مُطْعِمُ يَا مُنْعِمُ 

O DU som givmilt förärar, O DU som försörjer, O DU som begåvar

يَا مُعْطِي يَا مُغْنِي يَا مُقْنِي 

O DU som skänker, O DU som berikar, O DU som tillgodoser

يَا مُفْنِي يَا مُحْيِي 

O DU som förgör, O DU som upplivar

يَا مُرْضِي يَا مُنْجِي

O DU som behagar, O DU som räddar

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(94)

يَا أَوَّلَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ آخِرَهُ يَا إِلَهَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ مَلِيكَهُ يَا رَبَّ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ صَانِعَهُ

O DU början av allting och dess slut, O DU Herren av allting och dess Ägare

يَا بَارِئَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ خَالِقَهُ 

O DU Frambringaren av allting och dess skapare

يَا قَابِضَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ بَاسِطَهُ 

O DU som griper allting och expanderar

يَا مُبْدِئَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ مُعِيدَهُ 

O DU Ursprunget av allting och dess återvändo

يَا مُنْشِئَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ مُقَدِّرَهُ

O Grundaren av allting och dess Fastställare [med bestämda mått]

يَا مُكَوِّنَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ مُحَوِّلَهُ 

O DU Formgivaren av allting och dess omvandlare 

يَا مُحْيِيَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ مُمِيتَهُ 

O DU som ger allting dess liv och död

يَا خَالِقَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ وَارِثَهُ

O DU Skaparen av allting och dess arvinge

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig, 

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(95)

يَا خَيْرَ ذَاكِرٍ وَ مَذْكُورٍ

O DU den bäste som ihågkommer och den bäst Ihågkomna

يَا خَيْرَ شَاكِرٍ وَ مَشْكُورٍ 

O DU den bästa som uppskattar och den bäst Uppskattade

يَا خَيْرَ حَامِدٍ وَ مَحْمُودٍ يَا خَيْرَ شَاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ 

O DU den bästa som lovordar och den bäste Lovvärde, O DU det bästa Vittnet och den bäst Vittnade

يَا خَيْرَ دَاعٍ وَ مَدْعُوٍّ 

O DU den bästa som kallar och den bästa Kallade 

يَا خَيْرَ مُجِيبٍ وَ مُجَابٍ 

O DU den bästa Besvararen och den bäst Besvarade

يَا خَيْرَ مُونِسٍ وَ أَنِيسٍ 

O DU den bäste Tröstaren och Älskvärde

يَا خَيْرَ صَاحِبٍ وَ جَلِيسٍ

O DU den bäste Vännen och Följeslagare

يَا خَيْرَ مَقْصُودٍ وَ مَطْلُوبٍ 

O DU den mest Önskade och Eftersökte

يَا خَيْرَ حَبِيبٍ وَ مَحْبُوبٍ

O DU den mest Älskade och Käre

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(96)

يَا مَنْ هُوَ لِمَنْ دَعَاهُ مُجِيبٌ

O Han som besvarar den som åkallar Honom

يَا مَنْ هُوَ لِمَنْ أَطَاعَهُ حَبِيبٌ 

O Han som är Älskade och Vän till den som lyder Honom

يَا مَنْ هُوَ إِلَى مَنْ أَحَبَّهُ قَرِيبٌ 

O Han som är nära den som älskar Honom

يَا مَنْ هُوَ بِمَنِ اسْتَحْفَظَهُ رَقِيبٌ

O Han som värnar om den som söker beskydd

يَا مَنْ هُوَ بِمَنْ رَجَاهُ كَرِيمٌ 

O Han som är generös mot den som [hoppfullt] önskar och ber av Honom

يَا مَنْ هُوَ بِمَنْ عَصَاهُ حَلِيمٌ 

O Han som är tålmodig mot den som varit olydig mot Honom

يَا مَنْ هُوَ فِي عَظَمَتِهِ رَحِيمٌ 

O Han som är barmhärtig i Sin storhet

يَا مَنْ هُوَ فِي حِكْمَتِهِ عَظِيمٌ يَا مَنْ هُوَ فِي إِحْسَانِهِ قَدِيمٌ 

O Han som är stor i Sin vishet, O Han som är evig i Sin godhet

يَا مَنْ هُوَ بِمَنْ أَرَادَهُ عَلِيم

O Han som är medveten om den som söker Honom

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(97)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ

O Allah, sannerligen ber jag Dig vid Ditt Namn; 

يَا مُسَبِّبُ يَا مُرَغِّبُ يَا مُقَلِّبُ 

O DU som frambringar, O DU som skapar viljan, O DU som omvänder

يَا مُعَقِّبُ يَا مُرَتِّبُ يَا مُخَوِّفُ 

O DU som tillfogar, O DU som leder, O DU som injagar fruktan

يَا مُحَذِّرُ يَا مُذَكِّرُ يَا مُسَخِّرُ يَا مُغَيِّرُ

O DU som varnar, O den som påminner, O DU som bemäktigar, O DU som förändrar

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(98)

يَا مَنْ عِلْمُهُ سَابِقٌ يَا مَنْ وَعْدُهُ صَادِقٌ

O Han vars kunskap föregår, O Han vars löfte är sanningsenligt

يَا مَنْ لُطْفُهُ ظَاهِرٌ 

O Han vars godhet är manifesterad

يَا مَنْ أَمْرُهُ غَالِبٌ

O Han vars befallning är dominerande

يَا مَنْ كِتَابُهُ مُحْكَمٌ يَا مَنْ قَضَاؤُهُ كَائِنٌ 

O Han vars Bok är fastställd och slutgiltig, O Han vars dom är oundviklig

يَا مَنْ قُرْآنُهُ مَجِيدٌ يَا مَنْ مُلْكُهُ قَدِيمٌ 

O Han vars Koran är ärorik, O Han vars styre är evigt

يَا مَنْ فَضْلُهُ عَمِيمٌ يَا مَنْ عَرْشُهُ عَظِيمٌ

O Han vars favörer är omfattande, O Han vars tron är ståtlig

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden!


(99)

يَا مَنْ لا يَشْغَلُهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْعٍ

O Han som inte hindras [att åhöra] en röst till fördel för en annan 

يَا مَنْ لا يَمْنَعُهُ فِعْلٌ عَنْ فِعْلٍ 

O Han som inte hindras från [utförandet av] en handling till fördel för en annan

يَا مَنْ لا يُلْهِيهِ قَوْلٌ عَنْ قَوْلٍ 

O Han som inte förhindras eller förglömmer ett yttrande till fördel för ett annat

يَا مَنْ لا يُغَلِّطُهُ سُؤَالٌ عَنْ سُؤَالٍ 

O Han som inte mistar i en fråga och önskan till fördel för en annan

يَا مَنْ لا يَحْجُبُهُ شَيْ‏ءٌ عَنْ شَيْ‏ءٍ 

O Han som inte beslöjas från [seende av] något till fördel för annat 

يَا مَنْ لا يُبْرِمُهُ إِلْحَاحُ الْمُلِحِّينَ 

O Han som inte överrumplas av de påstridigas envishet [i att be om sina önskemål]

يَا مَنْ هُوَ غَايَةُ مُرَادِ الْمُرِيدِينَ 

O Han som är det yttersta målet för de sanna sökarna

يَا مَنْ هُوَ مُنْتَهَى هِمَمِ الْعَارِفِينَ يَا مَنْ هُوَ مُنْتَهَى طَلَبِ الطَّالِبِينَ 

O Han som är slutmålet för de insiktsfullas beslutsamhet, O Han som är slutmålet för de önskandes önskan

يَا مَنْ لا يَخْفَى عَلَيْهِ ذَرَّةٌ فِي الْعَالَمِينَ

O Han för vem inte enda partikel i världarna förblir dolt

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden


(100)

يَا حَلِيما لا يَعْجَلُ

O DU den Tålmodige som aldrig förhastar Sig

يَا جَوَادا لا يَبْخَلُ 

O DU den Generöse som aldrig snålar

يَا صَادِقا لا يُخْلِفُ يَا وَهَّابا لا يَمَلُّ

O DU den Ärlige som aldrig bryter Sitt löfte, O DU den bestående Givaren som aldrig tröttnar

يَا قَاهِرا لا يُغْلَبُ يَا عَظِيما لا يُوصَفُ 

O DU den mest Bemästrande som aldrig besegras, O DU den Store som är obeskrivlig

يَا عَدْلا لا يَحِيفُ يَا غَنِيّا لا يَفْتَقِرُ 

O DU den Rättvise som aldrig förtrycker, O DU den Rike som aldrig blir fattig

يَا كَبِيرا لا يَصْغُرُ يَا حَافِظا لا يَغْفُلُ

O DU den Store som aldrig blir mindre, O DU Bevararen och Försvararen som aldrig försummar

سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ 

Prisad vare DU, O DU där ingen Gud finns utom Dig; vi åberopar och söker befrielse och tillflykt hos Dig,

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

O Herre; fria oss från elden