Diverse

18 Apr: Jawshan al-Kabir

Denna åkallelse, duaa Jawshan al-Kabir vars språkliga innebörd är ”vapenrustning”, består av hundra sektioner och i varje sektion omnämns tio…

15 Nov: Duaa Mashlool

Denna duaa, även känd som ”duaa ash-Shab al-ma’khoth bi thanbeh الشّاب المَأخوذِ بِذَنبِه (ynglingen tagen för sin synd) är återgiven i böckerna…