Natten till den 15:e av månaden Ramadan

Den 15:e natten i månaden Ramadan är en av de högst välsignade nätterna. Följande dyrkanshandlingar är rekommenderade att utföra:

– Utför ghosl (helkroppstvagning)

– Recitera ziyarat Imam Hossein(A)

– Be en bön som innefattar sex rak’at (böneenheter) i tre omgångar om vardera två rak’at. I varje rak’a, efter reciterandet av surah al-Fatiha, bör surah Ya-Sin, surah al-Mulk och surah al-Ikhlas reciteras.

– Be en bön som innefattar 100 rak’at i 50 omgångar med vardera två rak’at. I varje rak’a, efter reciterandet av surah al-Fatiha, bör surah al-Ikhlas reciteras 10 gånger.