Eid Ghadir – den 18:e thul-Hijjah

Under den 18:e Thul-Hijja, år 10 e.H., påbörjade Profeten(S) tillsammans med muslimerna sin avfärd från Mecka, efter att ha slutfört sin sista pilgrimsfärd. Under tillbakavägen nådde muslimerna en plats vid namn Ghadir Khum. Vid detta tillfälle uppenbarades följande vers till Profeten(S):

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

FÖRKUNNA, du Sändebud, allt vad din Herre har uppenbarat för dig! Gör du inte det, har du inte förmedlat Hans budskap. Gud skall skydda dig mot människorna; Gud vägleder inte förnekarna av sanningen!” (Den heliga Koranen 5:67)

Predikan:

Efter att ha fått ovanstående vers uppenbarat, stannade Profeten(S) vid Ghadir Khum. Följande är en del av den långa predikan som Profeten(S) där gav, vilken har återberättats av alla muslimska lärda upprepade gånger:

“O folk, jag har inte tillkortakommit i förmedlande av vad Gud den upphöjde nedsänt till mig, och jag förklarar för er anledningen av denna vers. O folk, sannerligen är Ali och de goda av mina söner från hans avkomma är theqal al-asghar (den lilla vikten), och Koranen är theqal al-akbar (den stora vikten), så var och ett av dem meddelar om sitt medföljda [den andra] och överensstämmer med den, de separeras inte tills de anländer till mig vid källan.”

Sedan sade Profeten(S): ”O folk, vem är mer berättigad till er än er själva?” Folk svarade: ”Guds och Hans Sändebud!” Så han [Profeten(S)] sade: ”Förvisso den jag är mawla (förmyndare och ledare, vän och beskyddare) är denna Ali mawla; O Allah var vän [hjälp/skydda] den som är vän till honom [skyddar/hjälper] och var fiende till den som är fiende till honom och hjälp [till seger] den som hjälper honom [till seger] och svik [överge] den som sviker [överger] honom.”