Eid Ghadir – den 18:e thul-Hijjah

Under den 18:e av månaden Thul-Hijjah, år 10 e.H., påbörjade Profeten(S) tillsammans med muslimerna sin avfärd från Mecka efter att ha slutfört sin sista pilgrimsfärd. Under tillbakavägen nådde muslimerna en plats vid namnet Ghadir Khum. Vid detta tillfälle uppenbarades följande vers till Profeten(S): 

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

“O du Sändebud förmedla det som har nedsänts till dig från Din Herre – och om du inte gör så har du inte förmedlat Hans budskap, och Gud skyddar dig från folket – sannerligen vägleder Allah inte det förnekande folket”  (den heliga Koranen 5:67)

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

FÖRKUNNA, du Sändebud, allt vad din Herre har uppenbarat för dig! Gör du inte det, har du inte förmedlat Hans budskap. Gud skall skydda dig mot människorna; Gud vägleder inte förnekarna av sanningen!” (Den heliga Koranen 5:67)

Predikan:

Efter att ha fått ovanstående vers uppenbarat, stannade Profeten(S) vid Ghadir Khum. Följande är en del av den långa predikan som Profeten(S) gav där, och som har återberättats av samtliga muslimska lärda upprepade gånger:

“O folk, jag har inte tillkortakommit i förmedlande av vad Gud den Upphöjde nedsänt till mig, och jag förklarar för er anledningen av denna vers: förvisso nedkom Jibrail(A) till mig tre gånger beordrandes mig från min Herre frid – och Han är Friden – att jag ska stå i denna plats [och] så låta veta [kungöra för] varje vit och svart: att Ali ibn Abi Talib är min broder och min förtrogne och min khalifa (efterträdare) över min ummah (folk och nation) och Imamen (gudomligt utvald ledare) efter mig, vars ställning från mig är ställningen av Haroon från Musa förutom att det inte finns någon profet efter mig, och han är er wali (förmyndare och vän) efter Gud och Hans Sändebud(S)…” 

Sedan sade Profeten(S): ”O folk, vem är mer berättigad till er än er själva?” Folk svarade: ”Guds och Hans Sändebud!” Så han [Profeten(S)] sade: ”Förvisso den jag är mawla (förmyndare och ledare, vän och beskyddare) [för] är denna Ali mawla [för]; O Allah var vän [hjälp/skydda] den som är vän till honom [skyddar/hjälper] och var fiende till den som är fiende till honom och hjälp [till seger] den som hjälper honom [till seger] och svik [överge] den som sviker [överger] honom.”