Eid Adhha – den 10:e thul-Hijjah

Den andra Eid-högtiden, Eid al-Adhha, infaller den tionde av månaden Thul-Hijjah; 20 dagar innan månaden Muharram och omkring två månader och tio dagar efter Eid Fitr. Eid al-Adhha som brukar benämnas som ”den stora Eiden”, inträffar i samband med den obligatoriska Hajj-färden som varje vuxen muslim som har råd och möjlighet är förpliktigad att utföra. Den har fått sitt namn då det är obligatoriskt för de som har åkt till hajj under denna månad att offra ett djur i Guds väg som ett av avslutningsmomenten på den heliga pilgrimsfärden.