Eid Adhha – den 10:e thul-Hijjah

Den andra Eid-högtiden, Eid Adhha, infaller den tionde thul-Hijja; tjugo dagar innan månaden Muharram och omkring två månader och tio dagar efter Eid Fitr. Eid Adhha brukar benämnas som ”den stora Eiden” just i samband med att den obligatoriska Hajjfärden som varje vuxen muslim som har råd och möjlighet är förpliktigad att utföra. Denna Hajj-färds specifika tid är just under thul-Hijjas första tio dagar och Eid Adhha har detta namn för att det är obligatoriskt för de som åkt till Hajj under denna månad att offra ett djur i Guds väg som ett av avslutningsmomenten på den heliga pilgrimsfärden. Eid-bönen utförs på samma sätt som följt under Eid Fitr.