A’mal under Eid Ghadir

Det återges från Imam Ridha(A) i en hadith (återberättelse) i Mafatih al-Jinan kring värdet av att besöka Amir al-mo’menin (de troendes mästare) under Eid Ghadir samt vikten av denna dag då Gud bland annat förlåter de troende männens och kvinnornas, samt muslimska männens och kvinnornas synder för 60 år.

Det är även högst rekommenderat att göra de troende glada, utföra tjänster till släktingar, skänka allmosa, bjuda vänner och släkt på middag och framför allt, så mycket som man kan, skicka salawat (böner om Guds sändande av välsignelser) över Profeten Mohammad(S) och hans hushåll Ahl al-Bait(A). Förutom det, är bland annat följande handlingar även rekommenderade att uträtta: 

– Fasta 

Ghosl (helkroppstvagning) 

– Recitera de specifika ziyarat av Imam Ali(A), bland annat Ziyarat Amin Allah

– Recitera duaa Nudbah

– När man möter syskon i tron bör man säga följande:

اَلْحَمْدُ للهِ الّذى جَعَلَنا مِنَ الْمُتَمَسِّكينَ بِوِلايَةِ اَميرِ الْمُؤْمِنينَ وَالاَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ

All lovpris hör till Gud som har låtit oss vara bland de som har hållit sig fast vid wilaya (ledarskapet och förmyndarskapet) av Imam Ali(A) och [de andra] Imamerna(A), frid vare med dem 

اَلْحَمْدُ للهِ الَّذى اَكْرَمَنا بِهذَا الْيَوْمِ وَجَعَلَنا مِنَ الْمُوفينَ بِعَهْدِهِ اِلَيْنا وَميثاقِهِ الّذى واثَقَنا بِهِ مِنْ وِلايَةِ وُلاةِ اَمْرِهِ، وَالْقَوّامِ بِقِسْطِهِ، وَلَمْ يَجْعَلْنا مِنَ الْجاحِدينَ وَالْمُكَذِّبينَ بِيَوْم الدِّينَ

All lovpris hör till Gud som har hedrat oss med denna dag, och som har inkluderat oss bland de som har fått löftet som har lovats för dem, och [som har bundits tillsammans] genom eden som har utlovats för dem, genom wilaya (förmyndarskapet) av de förtrogna om Hans sak och de som uppreser för [att etablera] Hans rättvisa, och att han inte lät oss vara bland förnekarna och lögnarna om domens dag

– Recitera följande 100 gånger:

الحَمدُ لله جَاعِلَ كمالَ دينِهِ وَ تَمامَ نِعمَتِهِ بِوِلاية أَمير َالمُؤمنِين عَلي بنَ أَبي طالِب عَلَيه السَلام

All lovpris hör till Gud, som har fulländat Sin tro och som har fullbordat Sina favörer genom förmyndarskapet av Amir al-mo’menin (de troendes Mästare), Ali Ibn Abi Talib, frid vare över honom