A’mal under Eid Ghadir

– Imam Ridha(A) har sagt ”Det finns en stor belöning för de som är i Najaf Ashraf vid denna dag och utför ziyarat av Imam Ali(A). Skänk under denna dag så mycket ni kan, i Guds namn, till de sämre lottade, eftersom, Ghadir dagen specifikt är lämpad för att hjälpa människor som förtjänar att bli hjälpta.” Under denna välsignade högtid firar vi vår glädje och lycka på det sätt som är lämpligt och inom Islamiska ramar. Det är högst rekommenderat att göra de troende glada, utföra tjänster till släktingar, skänka allmosa, bjuda vänner och släkt på middag och framför allt skicka välsignelser över Mohammad(S) och hans hushåll Ahl al-Bait(A) så många gånger som det är möjligt.

– Utför ghosl, ta på er rena och fina kläder och använd parfym

– Fasta

– Recitera de specifika ziyarat av Imam Ali(A):

1. Ziyarat Ameenallah

2. Ziyarat Mut’laqah

– Recitera duaa Nudbah

– Be en 2 rak’at bön just innan tolvtiden [duhr-bönen], enligt följande:

I varje rak’at, efter recitationen av surah al-Fatiha, recitera surah al-Ikhlas 10 gånger, Ayat al-Kursi 10 gånger surah al-Qadr 10 gånger.

Efter salam, gå ner med pannan mot marken [i sajdah position] och säg 100 gånger: Alhamdolillah, Shukranlillah. Sätt dig sedan upp och recitera duaa ”Allahumma inni asaloka be anna lakal hamda wahdaka”. Fall sedan ned med pannan mot marken och recitera: Alhamdolillah 100 gånger och Shukranlillah 100 gånger.

Enligt en hadith är den som utför denna a’mal under denna dag berättigad att erhålla samma belöning som en person närvarande vid Ghadir, och som hört tillkännagivandet och accepterat det.

– När ni möter era syskon i tron säg följande:

اَلْحَمْدُ للهِ الّذى جَعَلَنا مِنَ الْمُتَمَسِّكينَ بِوِلايَةِ اَميرِ الْمُؤْمِنينَ وَالاَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ

All Lovpris tillhör Gud som välsignat oss att vara bland de som hållit sig fast vid ”Wilayat” av Imam Ali(A) och de övriga Imamerna(A), frid vare med dem alla.

اَلْحَمْدُ للهِ الَّذى اَكْرَمَنا بِهذَا الْيَوْمِ وَجَعَلَنا مِنَ الْمُوفينَ، بِعَهْدِهِ اِلَيْنا وَميثاقِهِ الّذى واثَقَنا بِهِ مِنْ وِلايَةِ وُلاةِ اَمْرِهِ وَالْقَوّامِ بِقِسْطِهِ، وَلَمْ يَجْعَلْنا مِنَ الْجاحِدينَ وَالْمُكَذِّبينَ بِيَوْمالدِّينَ

All Lovpris tillhör Gud som hedrat oss med denna dag, och inkluderat oss bland de som har givits allt som lovats de, och som bundits tillsammans genom edens band för att ha full tillförlitlighet till förmyndarskapet hos de religiösa lagarnas väktare som etablerade rättvisa, och inte förnedrade oss att vara bland de som mot bättre vetande förnekar sanningen och betraktar Domens dag som en falsk myt

– Recitera följande 100 gånger:

الحَمدُ لله جَاعِلَ كمالَ دينِهِ وَ تَمامَ نِعمَتِهِ بِوِلاية أَميرَالمُؤمنِين عَلي بنَ أَبي طالِب عَلَيه السَلام

All Lovpris tillhör Gud, som fulländat Tron och fullbordat Sina favörer med Imam Alis(A) förmyndarskap, frid vare med honom.

– Recitera sedan på nytt de specifika ziyarat av Imam Ali(A):

(i) Ziyarat Ameenallah

(ii) Ziyarat Mut’laqah