Eid Fitr – 1:a Shawwal

Den första Eid-högtiden infaller den första Shawwal – dagen efter månaden Ramadans sista dag. Den kallas för Eid Fitr, i samband med att man bryter fastan, och det är haram (förbjudet) att fasta på Eid-dagen. Ofta brukar man referera till Eid Fitr som ”den lilla Eiden” medan Eid Adhha betraktas som ”den stora Eiden” i samband med den heliga Hajj-färden. Eid-bönen är densamma för både Eid Fitr och Eid Adhha och infaller med omkring två månader och tio dagars mellanrum. Bönen förrättas i allmänhet i församling, men kan bes enskilt, och är i sig inte wajib (obligatoriskt), men högst mustahab (rekommenderad).