Månaden thul-Hijjah

Månaden Thul-Hijjah är den sista månaden av året och en av ash-hor al-horom (förbudsmånaderna – fyra månader som är högst heliga och under vilka bland annat krig har totalförbjudits). Även denna månad är högst välsignad och helgad, inte minst i samband med att det är under denna månad som en förpliktigad muslim ska utföra sin hajj (pilgrimsfärd till Mecka). Den specifika tiden för hajj är under Thul-Hijjah första tio dagar. Under denna månad inträffar även Eid al-Adhha.