Bön för varje natt

Rekommenderade böner under månaden Ramadans nätter

Natten till den första dagen av månaden Ramadan:

– Be en bön som innefattar fyra böneenheter. I varje enhet, efter att ha reciterat surah al-Fatiha, reciteras surah al-Ikhlas 15 gånger. Bönen delas upp i två delar, med två böneenheter i varje del som avslutas med taslim (avslutande fridshälsning i bönen).

Natten till den andra dagen av månaden Ramadan:

– Be en bön som innefattar fyra böneenheter. I varje enhet, efter att ha reciterat surah al-Fatiha, reciteras surah al-Qadr 20 gånger. Bönen delas upp i två delar, med två böneenheter i varje del som avslutas med taslim (avslutande fridshälsning i bönen).

Natten till den tredje dagen av månaden Ramadan:

– Be en bön som innefattar 10 böneenheter. I varje enhet, efter att ha reciterat surah al-Fatiha, reciteras surah al-Ikhlas 50 gånger. Bönen delas upp i fem delar, med två böneenheter i varje del som avslutas med taslim (avslutande fridshälsning i bönen).

Natten till den fjärde dagen av månaden Ramadan:

– Be en bön som innefattar åtta böneenheter. I varje böneenhet, efter att ha reciterat surah al-Fatiha, reciteras surah al-Qadr 20 gånger. Bönen delas upp i fyra delar, med två böneenheter i varje del som avslutas med taslim (avslutande fridshälsning i bönen).

Natten till den femte dagen av månaden Ramadan:

– Be en bön som innefattar två böneenheter. I varje enhet, efter att ha reciterat surah al-Fatiha, recitera surah al-Ikhlas 50 gånger, och skicka sedan efter bönens avslutning salawat 100 gånger.

Natten till den sjätte dagen av månaden Ramadan:

– Be en bön som innefattar fyra böneenheter. I varje böneenhet, efter att ha reciterat surah al-Fatiha, reciteras surah al-Mulk. Bönen delas upp i två delar, med två böneenheter i varje del som avslutas med taslim (avslutande fridshälsning i bönen).

Natten till den sjunde dagen av månaden Ramadan:

– Be en bön som innefattar fyra böneenheter. Efter att ha reciterat surah al-Fatiha, reciteras surah al-Qadr 13 gånger. Bönen delas upp i två delar, med två böneenheter i varje del som avslutas med taslim (avslutande fridshälsning i bönen).

Natten till den åttonde dagen av månaden Ramadan:

– Be en bön som innefattar två böneenheter. I varje enhet, efter att ha reciterat surah al-Fatiha, reciteras surah al-Ikhlas 10 gånger. Recitera sedan efter bönens avslutning ”SobhanAllah” 1000 gånger. 

Natten till den nionde dagen av månaden Ramadan:

– Be en bön som innefattar sex böneenheter mellan Maghrib- och Ishaa-bönerna. I varje böneenhet, efter att ha reciterat surah al-Fatiha, reciteras Ayat al-Kursi sju gånger. Efter att bönen har avslutats, reciteras salawat 50 gånger. Bönen delas upp i tre delar, med två böneenheter i varje del som avslutas med taslim (avslutande fridshälsning i bönen). 

Natten till den 10:e dagen av månaden Ramadan:

– Be en bön som innefattar 20 böneenheter. I varje enhet, efter att ha reciterat surah al-Fatiha, reciteras surah al-Ikhlas 30 gånger. Bönen delas upp i 10 delar, med två böneenheter i varje del som avslutas med taslim (avslutande fridshälsning i bönen).

Natten till den 11:e dagen av månaden Ramadan:

– Be en bön som innefattar två böneenheter. I varje böneenhet, efter att ha reciterat surah al-Fatiha, reciteras surah al-Kawthar 20 gånger. 

Natten till den 12:e dagen av månaden Ramadan:

– Be en bön som innefattar åtta böneenheter. I varje enhet, efter att ha reciterat surah al-Fatiha, reciteras surah al-Qadr 30 gånger. Bönen delas upp i fyra delar, med två böneenheter i varje del som avslutas med taslim (avslutande fridshälsning i bönen).

Natten till den 13:e dagen av månaden Ramadan:

– Be en bön som innefattar fyra böneenheter. I varje enhet, efter att ha reciterat surah al-Fatiha, reciteras surah al-Ikhlas 25 gånger. Bönen delas upp i två delar, med två böneenheter i varje del som avslutas med taslim (avslutande fridshälsning i bönen).

Natten till den 14:e dagen av månaden Ramadan:

– Be en bön som innefattar sex böneenheter. Efter att ha reciterat surah al-Fatiha, reciteras surah az-Zalzalah 30 gånger. Bönen delas upp i tre delar, med två böneenheter i varje del som avslutas med taslim (avslutande fridshälsning i bönen). 

Natten till den 15:e dagen av månaden Ramadan:

– Be en bön som innefattar fyra böneenheter. I de första två böneenheterna reciteras surah Fatiha samt surah Ikhlas 100 gånger. I de två sista böneenheterna reciteras surah Fatiha samt surah Ikhlas 50 gånger. Bönen delas upp i två delar, med två böneenheter i varje del som avslutas med taslim (avslutande fridshälsning i bönen).

Natten till den 16:e dagen av månaden Ramadan:

– Be en bön som innefattar tolv böneenheter. I varje böneenhet, efter recitation av surah al-Fatiha, skall surah at-Takathur reciteras tolv gånger. Bönen delas upp i sex delar, med två böneenheter i varje del som avslutas med taslim (avslutande fridshälsning i bönen). 

Natten till den 17:e dagen av månaden Ramadan:

– Be en bön som innefattar två böneenheter. I den första böneenheten reciteras surah al-Fatiha, och därefter valfri övrig surah. I den andra enheten skall, efter recitationen av surah al-Fatiha, surah al-Ikhlas reciteras 100 gånger. Efter bönens avslutning skall ”la ilaha illa Allah” (Det finns ingen gud utom Allah) reciteras 100 gånger.  

Natten till den 18:e dagen av månaden Ramadan:

– Be en bön som innefattar fyra böneenheter. I varje böneenhet, efter recitationen av surah al-Fatiha, skall surah al-Kawthar reciteras 25 gånger. Bönen delas upp i två delar, med två böneenheter i varje del som avslutas med taslim (avslutande fridshälsning i bönen).

Natten till den 19:e dagen av månaden Ramadan:

– Be en bön som innefattar femtio böneenheter. I varje böneenhet skall efter recitationen av surah al-Fatiha, surah al-Zalzalah reciteras. Bönen delas upp i 25 delar, med två böneenheter i varje del som avslutas med taslim (avslutande fridshälsning i bönen).

Natten till den 20:e dagen av månaden Ramadan:

– Be en bön som innefattar åtta böneenheter. Efter recitation av surah al-Fatiha, kan valfri övrig reciteras. Bönen delas upp i fyra delar, med två böneenheter i varje del som avslutas med taslim (avslutande fridshälsning i bönen).   

Natten till den 21:a dagen av månaden Ramadan:

– Be en bön som innefattar åtta böneenheter. Efter recitation av surah al-Fatiha, kan valfri övrig reciteras. Bönen delas upp i fyra delar, med två böneenheter i varje del som avslutas med taslim (avslutande fridshälsning i bönen).  

Natten till den 22:a dagen av månaden Ramadan:

– Be en bön som innefattar åtta böneenheter. Efter recitation av surah al-Fatiha, kan valfri övrig reciteras. Bönen delas upp i fyra delar, med två böneenheter i varje del som avslutas med taslim (avslutande fridshälsning i bönen).  

Natten till den 23:e dagen av månaden Ramadan:

– Be en bön som innefattar åtta böneenheter. Efter recitation av surah al-Fatiha, kan valfri övrig reciteras. Bönen delas upp i fyra delar, med två böneenheter i varje del som avslutas med taslim (avslutande fridshälsning i bönen).   

Natten till den 24:e dagen av månaden Ramadan:

– Be en bön som innefattar åtta böneenheter. Efter recitation av surah al-Fatiha, kan valfri övrig reciteras. Bönen delas upp i fyra delar, med två böneenheter i varje del som avslutas med taslim (avslutande fridshälsning i bönen).   

Natten till den 25:e dagen av månaden Ramadan:

– Be en bön som innefattar åtta böneenheter. I varje böneenhet reciteras al-Ikhlas 10 gånger efter surah al-Fatiha. Bönen delas upp i fyra delar, med två böneenheter i varje del som avslutas med taslim (avslutande fridshälsning i bönen).  

Natten till den 26:e dagen av månaden Ramadan:

– Be en bön som innefattar åtta böneenheter. I varje böneenhet reciteras surah al-Ikhlas 100 gånger efter surah al-Fatiha. Bönen delas upp i fyra delar, med två böneenheter i varje del som avslutas med taslim (avslutande fridshälsning i bönen).  

Natten till den 27:e dagen av månaden Ramadan:

– Be en bön som innefattar fyra böneenheter. Recitera antingen surah al-Mulk en gång eller surah al-Ikhlas 25 gånger efter surah al-Fatiha. Bönen delas upp i två delar, med två böneenheter i varje del som avslutas med taslim (avslutande fridshälsning i bönen).     

Natten till den 28:e dagen av månaden Ramadan:

– Be en bön som innefattar sex böneenheter. Efter surah al-Fatiha, reciteras Ayat al-Kursi 100 gånger, surah al-Ikhlas 100 gånger och surah al-Kawthar 100 gånger. Vid avslutningen av bönen, bör 100 salawat reciteras. Bönen delas upp i tre delar, med två böneenheter i varje del som avslutas med taslim (avslutande fridshälsning i bönen).

[Författaren till Mafatih al-Jinan har återgett ytterligare en version i sin kommentar av denna bön enligt följande: ”Bönen till natten av den 28:e är i enlighet med vad jag har funnit i återberättelser vara sex böneenheter med surah al-Fatiha, Ayat al-Kursi 10 gånger, surah al-Kawthar 10 gånger, och surah al-Ikhlas 10 gånger samt salawat över Profeten(S) 100 gånger.”]

Natten till den 29:e dagen av månaden Ramadan:

– Be en bön som innefattar två böneenheter. Recitera surah al-Ikhlas 20 gånger efter surah al-Fatiha i varje böneenhet. 

Natten till den 30:e dagen av månaden Ramadan:

– Be en bön som innefattar 12 böneenheter. Efter surah al-Fatiha, reciteras surah al-Ikhlas 20 gånger. Efter avslutningen av bönen, reciteras salawat 100 gånger. Bönen delas upp i sex delar, med två böneenheter i varje del som avslutas med taslim (avslutande fridshälsning i bönen).